Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
5
download

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa M thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Mạc Thị Bưởi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao bằng chữ cỡ nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M

  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa M thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Mạc Thị Bưởi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao bằng chữ cỡ nhỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa M (kiểu 2). - Tên riêng Mạc Thị Bưởi và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li (cỡ nhỏ). III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của dạy học trò
  2. A. Kiểm tra - Thu, chấm một số vở của - HS nộp Vở Tập Viết. HS. bài cũ: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và - 1 HS đọc. câu ứng dụng. - Gọi1 HS lên viết Lê Lợi, - 2 HS lên bảng Lời nói. viết, lớp viết bảng - Nhận xét, sửa chữa, ghi con. B. Dạy bài điểm. mới: - HS nghe giới 1. Giới thiệu - GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài. bài: lên bảng. 2. Hướng dẫn HS viết chữ a) Quan sát và nêu quy trìmh viết chữ M, T hoa. hoa: - Có chữ hoa M, T, - Trong tên riêng và câu B. (10 ứng dụng có những chữ phút) hoa nào ? - 1 HS nhắc lại, - Treo bảng các chữ cái lớp theo dõi, lắng
  3. viết hoa và gọi HS nhắc lại nghe. quy trình viết đã học. - Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết vừa nhắc lại quy trình. - 2 HS viết bảng b) Viết bảng: lớp. - Yêu cầu HS viết chữ viết - Lớp viết bảng hoa M, T vào bảng. con. 3. Hướng dẫn - Theo dõi và chỉnh sửa - Nhận xét, bổ HS viết từ lỗi cho HS. sung. ứng dụng: a) Giới thiệu từ ứng dụng: (5 phút) - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - 1 HS đọc Mạc Mạc Thị Bưởi Thị Bưởi - - HS trả - Em hiểu gì về Mạc Thị lời. Bưởi? - HS lắng nghe. - GV giới thiệu về tên riêng Mạc thị Bưởi.
  4. b) Quan sát và nhận xét. - HS trả lời - Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ thế nào? o. - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - 2 HS viết bảng 4. Hướng dẫn - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp. viết câu ứng Mạc Thị Bưởi. - Lớp viết bảng dụng: - Theo dõi và uốn nắn con. (10 phút) thêm cho HS. a) Giới thiệu câu ứng dụng: - 2 HS đọc câu - Gọi HS đọc câu ứng ứng dụng. dụng - HS trả lời. - Câu tục ngữ khuyên ta - Lớp chú ý lắng điều gì? nghe.
  5. - GV giải thích ý nghĩa câu tục ngữ. - HS trả lời, lớp 5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét: nhận xét bổ sung. HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các - 2 HS lên bảng chữ có chiều cao như thế viết. VTV: nào? - Lớp viết bảng (5 phút) c) Viết bảng: Yêu cầu HS con. viết : Mạc Thị Bưởi vào - Nhận xét, sửa bảng con. chữa. - Theo dõi, hướng dẫn HS viết đúng, đẹp. - HS quan sát. - Cho HS xem bài viết - HS viết bài vào mẫu. vở theo yêu cầu. - Yêu cầu HS viết bài.
  6. 6. Củng cố, dặn dò: (5 phút) - Một số HS nộp vở chấm. - Theo dõi và hướng dẫn - Đổi chéo vở để cho HS yếu. kiểm tra. - Thu và chấm một số vở. - Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài viết trong VTV, học thuộc câu Ư/D. - Chuẩn bị bài sau.
Đồng bộ tài khoản