intTypePromotion=3

Giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 9: Kỹ thuật số

Chia sẻ: Phan Huy Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
406
lượt xem
167
download

Giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 9: Kỹ thuật số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hệ thống kỹ thuật số sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lữu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay kỹ thuật tương tự analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kĩ thuật điện tử - chương 9: Kỹ thuật số

  1. X x0 x x.0 x x1x x.1 x x x xxx x.x x xx1 x.x 0 xyyx x. y y.x x yz x y z x yz x. y.z x. y .z x. y.z x. y z x. y x.z F x y z ... m n F x. y.z...m.n F x. y.z...m.n F x y z ...m n
  2. a / x. y x. y x b / x x. y x c / x. x y x d / x. x y x. y e/ x y.x z x y.z f / x. y y x y a / x. y x. y x.( y y ) x.1 x b / x x. y x (1 y ) x c / x. x y x.x x. y x x. y x d / x. x y x.x x. y x. y e/ x y.x z x. x y z. x y x z .x y .z x y .z f / x. y y x. y y y. y
  3. x y x x t FNOT t VCC Rb FOR x
  4. x1 FOR x2 x1 t x2 t FOR t D1 x1 F D2 R x2
  5. x1 FAND x2 x1 t x2 t FOR t
  6. Vcc D1 R1 x1 F D2 R2 x2 x1 x2 x1 FNOR x2
  7. x1 t x2 t FNOR t Vcc R1 Rc x1 F R2 Q x2 x1 .x 2 X1 F X2
  8. x1 t x2 t FNAND t Vcc D1 Rc Rc x1 D3 D4 F D2 Q x2 Rc
  9. x1 F x2 x1 .x 2 x 2 .x1 x1 x2 x1 F x2 x 1 .x 2 x 2 .x 1 x1 x2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản