intTypePromotion=1

Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 4. Máy tính có những phần mềm nào?

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
68
lượt xem
8
download

Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 4. Máy tính có những phần mềm nào?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hệ thống máy tính thường bao gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng là các thành phần vật lý. Phần mềm là các tập lệnh cho máy tính thực hiện. Không có phần mềm, máy tính sẽ không thể thực hiện được các nhiệm vụ của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 4. Máy tính có những phần mềm nào?

 1. Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 4. Máy tính có những phần mềm nào? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 1
 2. Đặt vấn đề s Một hệ thống máy tính thường bao gồm phần cứng và phần mềm s Phần cứng là các thành phần vật lý. s Phần mềm là các tập lệnh cho máy tính thực hiện. Không có phần mềm, máy tính sẽ không thể thực hiện được các nhiệm vụ của mình. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 2
 3. Phạm vi s Phần mềm là gì? s Có hai loại phần mềm nào? s Thế nào là lập trình? s Virus là gì và bạn cần đối phó với nó thế nào? s Máy tính làm việc thế nào với các bộ ký tự khác nhau? s Những khuynh hướng chung về phát triển phần mềm? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 3
 4. Mục tiêu Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng: s Xác định các chức năng của phần mềm trong một máy tính s Phân biệt hệ điều hành với chương trình ứng dụng s Liệt kê các loại hệ điều hành và phần mềm ứng dụng s Xác định các ngôn ngữ lập trình s Nhận biết và tránh virus máy tính s So sánh các bộ ký tự khác nhau s Có nhận thức về các khuynh hướng chung về phát triển phần mềm UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 4
 5. Có các loại phần mềm nào? Có hai tập hợp lệnh mà một máy tính cần tuân theo: s Các lệnh chung: Phần mềm hệ th ống và hệ điều hành như DOS, Windows, Unix, và Mac OS s Các lệnh đặc trưng: Phần mềm ứng dụng như dùng trong xử lý văn bản, bảng tính hay quản trị thư viện UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 5
 6. Hệ điều hành s Một tập hợp có tổ chức các chương trình hệ thống dùng như một giao diện giữa người dùng hay ứng dụng với máy tính s Nó quản ký các tài nguyên phần cứng: x Quản lý CPU để chia sẻ thời gian thực hiện các quá trình x Quản lý bộ nhớ để cung cấp tài nguyên bộ nhớ một cách linh động x Quản lý vào/ra để điều khiển các thiết bị đọc/ghi UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 6
 7. Hệ điều hành đĩa (DOS) s Hệ điều hành (HĐH) đĩa là một từ chung chỉ bất kỳ HĐH nào được nạp từ đĩa khi máy tính khởi động hay khởi động lại s Đó không là HĐH thân thiện người dùng vì người dùng phải nhớ các lệnh và ra lệnh bằng cách gõ từng dòng, gọi là giao diện dòng lệnh. Ngày nay rất ít người sử dụng DOS. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 7
 8. Microsoft Windows s Một giao diện đồ họa (GUI) ban đầu chạy dưới DOS (Windows 3.x) cho phép đa nhiệm hay khả năng chạy đồng thời nhiều chương trình. s Các phiên bản hiện nay là Windows 98, Windows Me and Windows 2000. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 8
 9. Các hệ điều hành khác s IBM OS/2 s Macintosh OS s UNIX và các phiên bản - SCO Unix s Linux và các phiên bản ( HĐH nguồn mở) s Các HĐH có bản quyền khác UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 9
 10. Các tiện ích s Loại phần mềm hệ thống thứ 2 là các chương trình tiện ích. Các tiện ích được sử dụng để hỗ trợ các phần mềm khác như HĐH và các ứng dụng. Sau đây là tổng quan các loại tiện ích x Phần mềm nén dữ liệu x Công cụ quản lý đĩa x Phần mềm chống virus UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 10
 11. Các phần mềm ứng dụng Một tập hợp các lệnh được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Các loại phần mềm phụ thuộc vào ứng dụng của chúng: x Phần mềm văn phòng thông thường x Phần mềm quản trị kinh doanh x Phần mềm chuyên dụng x Các phần mềm khác UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 11
 12. Phần mềm văn phòng thông thường s Xử lý văn bản --MS Word, Open Office s Bảng tính--Excel s Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu - MS Access, Oracle s Trình bày - Power Point s Xuất bản - Adobe PageMaker s Đồ họa/ hình ảnh - Corel Draw, Adobe Photoshop UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 12
 13. Phần mềm chuyên dụng Phần mềm dùng cho các ứng dụng đặc biệt gọi là phần mềm chuyên dụng. Thí dụ: x Quản trị thư viện - Athena, Library Solutions, Millenium x Phần mềm kế toán x Ứng dụng kỹ thuật x Ứng dụng kiến trúc x Phần mềm thống kê UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 13
 14. Phần mềm quản trị thư viện s Một chức năng: Chỉ thực hiện một chức năng trong thư viện như biên mục hay OPAC s Tích hợp: Có thể thực hiện tất cả hay nhiều chức năng, sử dụng dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu duy nhất UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 14
 15. Phần mềm nguồn mở s Phần mềm nguồn mở có rất nhiều trên Internet. Có thể tải chúng về và dùng miễn phí tùy theo điều kiện do người phát triển đặt ra.Thí dụ x LINUX x Open Office x phpMylibrary x Greenstone UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 15
 16. Virus máy tính là gì? s Nói chung virus máy tính được định nghĩa là một chương trình hay một mã truy cập mà người dùng không biết, hoặc một hoạt động mà người dùng không dự kiến, thường là làm hỏng dữ liệu hay đôi khi làm hỏng cả hệ thống đang hoạt động s Một số chuyên gia an ninh xác định virus khác với sâu và Trojan. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 16
 17. Bạn bảo vệ máy tính và dữ liệu của bạn thế nào? s Khỏi virus, sâu, và Trojan s Khỏi các nguyên nhân khác x Sao lưu dữ liệu x Sử dụng tường lửa UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 17
 18. Các chương trình được viết như thế nào? Các ngôn ngữ lập trình được dùng để viết các chương trình. Nhưng trước khi các chương trình được viết cần tiến hành phân tích hệ thống một cách toàn diện UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 18
 19. Một số khuynh hướng và vấn đề trong phát triển phần mềm s Ngôn ngữ s Các máy tính dùng bộ ký tự ở dạng mã nhị phân. Các chữ viết khác nhau dùng các bộ ký tự khác nhau s Thân thiện người dùng hơn s Kích thước lớn hơn do tinh vi hơn s Tùy biến cao hơn s Có khả năng trên Web cao hơn s Mở hơn UNESCO EIPICT Module 1. Bài 4 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2