intTypePromotion=3

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chia sẻ: Lan Xi Chen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
6
lượt xem
0
download

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 9 năm 2015, tổ chức, doanh nghiệp có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày ISO 9001:2015 được ban hành. Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp hiện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và có mong muốn duy trì hệ thống phải chuyển đổi sang ISO 9001:2015 chậm nhất vào tháng 9 năm 2018. Việc cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp rà soát và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của mình phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 I. ISO 9000 LÀ GÌ? ISO   9000   là   tên   gọi   chung   của   bộ   tiêu   chuẩn   hệ   thống   quản   lý   chất   lượng   (Quality   Management System) do Tổ  chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế  (ISO) ban hành để  giúp các tổ  chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả  hoạt động, làm cơ  sở  cho phát   triển bền vững. Bộ tiêu chuẩn này gồm các tiêu chuẩn chính như sau: ­ ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu ­ ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng ­ ISO 9002:2016 Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015 ­ ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất   lượng ­ ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý  Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000
  2. ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng tại   các tổ  chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng để  xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận   hệ  thống quản lý chất lượng cho hàng triệu tổ  chức, doanh nghiệp trên toàn thế  giới trong   thời gian qua.  Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, bộ  tiêu chuẩn này đã qua các kỳ sửa đổi vào các   năm 1994, 2000, 2008 và tiêu chuẩn hiện hành là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được dịch  sang tiếng Việt và ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN ISO 9001:2015. Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quy định một cách khái quát để  có thể  áp   dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch  vụ cung cấp. Ngoài tiêu chuẩn ISO 9001:2015, một số lĩnh vực chuyên ngành còn ban hành tiêu chuẩn hệ  thống quản lý chất lượng riêng cho lĩnh vực của mình như: ­ IATF 16949 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành ô tô ­ TL 9001 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành viễn thông ­ AS 9100 Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng ­ ISO 13485 Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành thiết bị y tế ­ ISO/TS 29001 Hệ thống quản lý chất lượng ngành Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí tự  nhiên  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được ban hành vào tháng 9 năm 2015, tổ  chức, doanh nghiệp có   chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm kể  từ  ngày ISO 9001:2015 được ban hành. Như  vậy, các tổ  chức, doanh nghiệp hiện đã được   chứng nhận hệ  thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 và có mong muốn duy trì hệ  thống phải chuyển đổi sang ISO 9001:2015 chậm nhất vào tháng 9 năm 2018. Việc cập nhật  
  3. theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tạo cơ hội để  các tổ  chức, doanh nghiệp rà soát và đảm bảo  hệ thống quản lý chất lượng của mình phù hợp với các ưu tiên chiến lược của tổ chức.   II. LỢI ÍCH ÁP DỤNG ISO 9001:2015  Để  duy trì khách hàng, tổ  chức, doanh nghiệp phải đáp  ứng được các yêu cầu của khách  hàng. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực  hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra   sản phẩm đáp  ứng một cách  ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Tổ  chức sẽ  đạt được những lợi ích sau đây khi thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO   9001:2015: ­ Giúp tổ  chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công  việc; ­ Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ  đó nâng cao năng suất, hiệu quả  làm   việc; ­ Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;  ­ Hệ  thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ  kiến thức, kinh   nghiệm; ­ Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm; ­ Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; ­ Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…  III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 9001:2015  a) Giai đoạn chuẩn bị
  4. ­ Hướng dẫn lập ban chỉ đạo ISO và nhóm dự án của tổ chức/doanh nghiệp ­ Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp so với các yêu cầu của ISO 9001:2015;  ­ Đào tạo “Nhận thức chung và phương pháp xây dựng HTQLCL theo ISO 9001:2015”; ­ Đào tạo phương pháp xây dựng các văn bản của HTQLCL;   b) Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ­ Xác định bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp và   các rủi ro có thể gặp phải; ­ Thiết lập chính sách và các mục tiêu chất lượng; ­   Phân   tích   và   cải   tiến   các   quá   trình   hiện   có   theo   các   nguyên   tắc   của   tiêu   chuẩn   ISO  9001:2015; ­ Xây dựng bổ sung các quá trình còn thiếu so với yêu cầu của ISO 9001:2015 ­ Xây dựng hệ thống văn bản giúp việc duy trì và kiểm soát, điều hành các quá trình của hệ  thống quản lý chất lượng.   c) Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ­ Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng đến các đơn   vị có liên quan; ­ Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ; ­ Tổ chức rà soát, đánh giá nội bộ để cải tiến, hoàn thiện hệ thống.  d) Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ­ Lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;
  5. ­ Tổ chức đánh giá thử (nếu cần); ­ Cùng với tổ chức chứng nhận đã lựa chọn tổ chức cuộc đánh giá chứng nhận; ­ Thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có); ­ Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.  đ) Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ­ Lập kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàng năm; ­ Tổ chức đào tạo về ISO 9001:2015 và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng khi có   nhân viên mới, thay đổi vị trí công tác… ­ Sửa đổi, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng mỗi khi có thay đổi và áp dụng nguyên tắc  định kỳ rà soát, cập nhật các quy định của hệ thống quản lý chất lượng (2­3 năm/lần);  ­ Nghiên cứu, áp dụng các công cụ cải tiến khác để nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống   và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: 5S, Kaizen, Quản lý tinh gọn Lean,  lean 6 Sigma, Duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Hệ thống chỉ số hoạt động chính (KPI), Mô   hình nhóm huấn luyện (TWI)… 
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản