intTypePromotion=1
ADSENSE

hội thảo khoa học sinh viên: khoa tiếng hàn quốc - phần 1

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tổng hợp những để tài của sinh viên trong buổi hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng hàn quốc sau, phần 1 gồm 11 đề tài: bước đầu tìm hiểu về thành ngữ 2 chữ hán – hàn, bước đầu tìm hiểu về từ ngữ mới trong tiếng hàn quốc, hán ngữ trong tiếng hàn quốc nguồn gốc và phát triển, tìm hiểu về phép dịch tương đương, tìm hiểu ý nghĩa của bánh songpyeon trong đời sống tinh thần của người dân hàn quốc... mời các bạn tham khảo những đề tài bổ ích này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hội thảo khoa học sinh viên: khoa tiếng hàn quốc - phần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI<br /> <br /> HỘI THẢO<br /> KHOA HỌC SINH VIÊN<br /> KHOA TIẾNG HÀN QUỐC<br /> <br /> 3/2014<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1. BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THÀNH NGỮ 2 CHỮ HÁN – HÀN 사자성어 ................ 5<br /> SVTH: Nguyễn Diệu Thúy, Hà Thụy Anh 3H12<br /> GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc<br /> 2. BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ TỪ NGỮ MỚI TRONG TIẾNG HÀN QUỐC ................ 26<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hải Giang 4H12<br /> GVHD: ThS Nguyễn Phương Dung<br /> 3. HÁN NGỮ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC NGUỒN GỐC VÀ PHÁT TRIỂN ............. 35<br /> SVTH: Nguyễn Thị Chi, Chu Tuấn Tú 3H12<br /> GVHD: ThS Nguyễn Thị Ngọc Bích<br /> 4. TÌM HIỂU VỀ PHÉP DỊCH TƢƠNG ĐƢƠNG............................................................. 44<br /> SVTH: Nguyễn Văn Tư TC3<br /> GVHD: ThS Bùi Thị Bạch Dương<br /> 5. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA BÁNH SONGPYEON TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN<br /> CỦA NGƢỜI DÂN HÀN QUỐC ....................................................................................... 54<br /> SVTH: Đặng Thị Ngọc Dung, Vũ Thị Trinh 1H13<br /> GVHD:Hoàng Thiên Thanh<br /> 6. THỰC PHẨM LÊN MEN TRONG ẨM THỰC HÀN QUỐC ...................................... 62<br /> SVTH: Lê Thị Tân, Hoàng Minh Trang 3H12<br /> GVHD: ThS Nguyễn Phương Dung<br /> 7. NGHỆ THUẬT THƢỞNG TRÀ HÀN QUỐC .............................................................. 80<br /> SVTH: Hoàng Thị Thơm<br /> GVHD: Vương Thị Năm<br /> 8. KIM CHI- KHÔNG CHỈ LÀ ẨM THƢ̣C ....................................................................... 86<br /> SVTH: Dương Hoài Thu, Hoàng Hà Quỳnh, Vũ Huy Nghĩa<br /> GVHD: Lê Thị Hương<br /> 9. TROT (트로트) – MỘT DÒNG NHẠC BẤT HỦ CỦA HÀN QUỐC ........................ 100<br /> SVTH: Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Phương Thảo 3H13<br /> GVHD: Hoàng Thiên Thanh<br /> 10. TÌM HIỂU ARIRANG VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA ARIRANG ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA<br /> NGƢỜI DÂN HÀN QUỐC .............................................................................................. 109<br /> SVTH: Nguyễn Khánh Linh, Thạch Thị Kim Thơm 3H13<br /> GVHD: ThS Bùi Thị Bạch Dương<br /> 11. TÌM HIỂU NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở HÀN<br /> QUỐC ................................................................................................................................ 120<br /> <br /> SVTH: Lê Trà My, Hoàng Gia Bảo Trân 3H13<br /> GVHD: Nguyễn Phương Dung<br /> 12. ÁO DÀI VÀ HANBOK TINH HOA TRONG NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT –<br /> HÀN .................................................................................................................................. 127<br /> SVTH: Bùi Phương Anh, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Linh Huệ, Phạm Thị Bích<br /> Ngọc 3H13<br /> GVHD: Lê Thị Hương<br /> 13. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀN QUỐC VỀ CUỘC SỐNG NGHỊCH LÝ GIỮA KINH TẾ VÀ Xà HỘI, VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ................ 147<br /> SVTH: Đỗ Thị Hải Yến 1H12<br /> GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc<br /> 14. TÌM HIỂU hIỆN TRẠNG tỔng TỈ SUẤT SINH THẤP TẠI HÀN QUỐC .............. 155<br /> SVTH: Trần Ngọc Huyền, Phạm Châm Anh 2H12<br /> GVHD: Lê Nguyệt Minh<br /> 15. VẾT THƢƠNG CHIẾN TRANH TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC<br /> TRỌNG TÂM QUA HAI TÁC PHẨM”HAI ĐỜI THỌ NẠN” CỦA HA GEUN CHAN<br /> VÀ”AI Đà ĂN HẾT NHỮNG CÂY SING-A NGÀY ẤY”CỦA PARK WAN SUH..... 172<br /> SVTH: Đỗ Thị Phương Loan, Vũ Liên Hương 1H10<br /> GVHD: ThS Bùi Thị Bạch Dương<br /> 16. ĐÓNG GÓP CỦA PARK CHUNG HEE TRONG”KÌ TÍCH SÔNG HÀN” ............. 191<br /> SVTH:Thân Đức Hiếu,Vũ Nhật Anh, Đinh Thị Thanh Tâm 3H13<br /> GVHD: ThS Nguyễn Thị Ngọc Bích<br /> 17. CHÙA PHẬT QUỐC VÀ THÔNG ĐIỆP CỔ VẬT ................................................... 205<br /> SVTH: Đỗ Thúy Quỳnh, Nguyễn Thoại My 1H12<br /> GVHD: Lê Nguyệt Minh<br /> 18. BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ QUỐC HIỆU KOREA QUA CÁC THỜI ĐẠI ............ 221<br /> SVTH: Bùi Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Hiền 1H12<br /> GVHD: Vương Thị Năm<br /> 19. TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ ƢU NHƢỢC ĐIỂM TRONG NHIỆT TÌNH GIÁO DỤC<br /> CAO CỦA NGƢỜI HÀN QUỐC VÀ LIÊN HỆ TÌM RA BÀI HỌC CHO GIÁO DỤC<br /> VIỆT NAM ........................................................................................................................ 232<br /> SVTH: Quách Hồng Hồng; Nguyễn Cẩm Vân 1H12<br /> GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc<br /> 20. VĂN HÓA TẮM XÔNG HƠI JIMJILBANG CỦA HÀN QUỐC .............................. 245<br /> SVTH: Triệu Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Linh<br /> GVHD: Vương Thị Năm<br /> <br /> 21. TÌM HIỂU VỀ BÁNH TTEOK VÀ CÁC CÂU TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN BÁNH TTEOK ............................................................................................ 252<br /> SVTH: Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Như Hoa 2H13<br /> GVHD: ThS Lê Thành Trang<br /> 22. PHONG TỤC CÚNG GIỖ VÀ Ý NGHĨA CÁC MÓN ĂN DÂNG LÊN BÀN CÚNG<br /> CỦA NGƢỜI HÀN QUỐC............................................................................................... 264<br /> SVTH: Trịnh Thị Trang, Lương Thị Thu Ngân<br /> GVHD: Lê Thị Hương<br /> 23. ẢNH HƢỞNG CỦA VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ<br /> VÀ Xà HỘI HÀN QUỐC ................................................................................................ 281<br /> SVTH: Vũ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Thùy<br /> GVHD: Lê Nguyệt Minh<br /> <br /> 3/2014<br /> <br /> HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN-KHOA TIẾNG HÀN QUỐC<br /> <br /> BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THÀNH NGỮ 2 CHỮ HÁN – HÀN<br /> 사자성어<br /> SVTH: Nguyễn Diệu Thúy, Hà Thụy Anh 3H12<br /> GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tƣơng đồng về các lĩnh vực khác nhau nhƣ văn<br /> hóa, giáo dục, tín ngƣỡng, tôn giáo và ngôn ngữ. Trong đó, ở phƣơng diện ngôn ngữ, tiếng<br /> Việt cũng nhƣ tiếng Hàn có một số lƣợng rất lớn chữ Hán xuất phát từ những ảnh hƣởng<br /> của văn hóa Trung Hoa, đƣợc sử dụng nhiều trong giao tiếp hàng ngày và trong các tác<br /> phẩm văn học. Trong quá trình học tiếng Hàn, chúng tôi nhận thấy tiếng Hàn có một lớp<br /> thành ngữ 4 chữ gốc Hán phong phú về số lƣợng, có giá trị sử dụng cao thƣờng đƣợc gọi<br /> dƣới tên thành ngữ 4 chữ Hán - Hàn (사자성어). Tuy đã đƣợc học về lớp thành ngữ này<br /> nhƣng chúng tôi vẫn muốn tìm hiểu sâu và kỹ hơn nữa, bởi chúng tôi nhận thấy ngƣời Hàn<br /> Quốc cũng nhƣ ngƣời Việt Nam đều có thói quen sử dụng thành ngữ rất nhiều trong đời<br /> sống sinh hoạt hàng ngày. Thành ngữ hay tục ngữ nói chung đều phản ánh bản sắc dân tộc<br /> hay đặc trƣng văn hóa, phong tục tập quán của một dân tộc; phản ánh cách suy nghĩ, tƣ duy<br /> cũng nhƣ lễ nghĩa, tính cách đặc trƣng của con ngƣời dân tộc ấy. Khi đánh giá về thành<br /> ngữ nói chung, GS. TS Viện ngôn ngữ học Nguyễn Văn Khang đã nhận định: “Khi nói đến<br /> bản sắc dân tộc hay đặc trưng văn hóa dân tộc được thể hiện ở lớp từ vựng ngôn ngữ thì<br /> không thể không nói đến thành ngữ và tục ngữ. Bởi ở đó - cái kho báu của dân tộc - chứa<br /> đựng cả một chiều sâu tư duy, kinh nghiệm sống và làm việc, tập tục lễ giáo, quan điểm<br /> thẩm mĩ, đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế và biết bao nhiêu điều khác nữa của con<br /> người thuộc từng dân tộc”1 Không chỉ vậy, thành ngữ 4 chữ Hán - Hàn còn có tỷ lệ xuất<br /> hiện khá nhiều, sức biểu đạt cao và tinh tế, nên khi hiểu và nắm rõ về các thành ngữ 4 Hán<br /> - Hàn chữ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập tiếng Hàn tốt của sinh viên chuyên ngành<br /> tiếng Hàn Quốc. Từ những lý do trình bày trên chúng tôi đã quyết định chọn đề tài: “Bƣớc<br /> đầu tìm hiểu về thành ngữ 4 chữ Hán - Hàn 사자성어”để thực hiện nghiên cứu khoa học.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Thứ nhất, quá trình nghiên cứu giúp chúng tôi hiểu thêm đƣợc về nguồn gốc, cấu trúc,<br /> ý nghĩa của thành ngữ 4 chữ Hán – Hàn – một yếu tố quan trọng của tiếng Hàn, làm phong<br /> phú thêm vốn kiến thức, vốn từ vựng cho chúng tôi khi sử dụng trong học tập, giao tiếp<br /> hàng ngày.<br /> Thứ hai, vì các thành ngữ 4 chữ Hán Hàn đều xuất phát từ các điển tích của Trung<br /> Quốc, Hàn Quốc gắn với lịch sử, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nên quá trình làm bài<br /> <br /> 1<br /> <br /> Từ điển thành ngữ tục ngữ Hoa - Việt (Nguyễn Văn Khang chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, 1998.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2