intTypePromotion=1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP - Chủ đề: Phuơng tiện giao thông đuờng bộ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
318
lượt xem
42
download

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP - Chủ đề: Phuơng tiện giao thông đuờng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhận biết xe máy, xe ô tô và một số đặc điểm nổi bật: xe ô tô to hơn xe máy, bánh xe ô tô nhiều hơn bánh xe máy, ô tô chở được nhiều người hơn xe máy. - Trẻ nghe, hiểu và thực hiện được yêu cầu của cô. - Trẻ hứng thú với trò chơi: “ lái ô tô ”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP - Chủ đề: Phuơng tiện giao thông đuờng bộ

  1. K HO CH T CH C HO T ð NG M T NGÀY TÍCH H P Ch ñi m: Bé có th ñi kh p nơi b ng phương ti n giao thông Ch ñ nhánh: Phương ti n giao thông ñư ng b Tên giáo viên: Dương Th Thanh Hà ðinh Th Hu Nhóm l p: 24 – 36 tháng - Ho t ñ ng chơi t p có ch ñích: Nh n bi t xe máy, xe ô tô. Trư ng M m Non Hoa Phư ng ð , H i Châu, ðà N ng.
  2. I/ M c ñích yêu c u: - Tr nh n bi t xe máy, xe ô tô và m t s ñ c ñi m n i b t: xe ô tô to hơn xe máy, bánh xe ô tô nhi u hơn bánh xe máy, ô tô ch ñư c nhi u ngư i hơn xe máy. - Tr nghe, hi u và th c hi n ñư c yêu c u c a cô. - Tr h ng thú v i trò chơi: “ lái ô tô ” II/ Các ho t ñ ng trong ngày: 1. ðón tr , trò chuy n ñ u gi , ñi m danh: - Cô trò chuy n v i tr : “ Sáng nay ai ñưa con ñi h c, ñi b ng xe gì ? Trên ñư ng ñ n trư ng con th y nh ng gì ? Có nhi u xe trên ñư ng không ? ” 2. Th d c bu i sáng: Lái ô tô. - ðT Hô h p: Hít th , mi ng kêu “ Bim bim…” - ðT Tay vai: Hai tay gi v c m vòng xoay xoay - ðT B ng lư n: Hai tay gi v c m vòng, ngư i hơi cu i nghiêng qua ph i, nghiêng qua trái. - ðT Chân: Hai tay gi v c m vòng, d m chân t i ch . 3. Ho t ñ ng chơi t p có ch ñích: 3.1. Chu n b môi trư ng ho t ñ ng: * Không gian t ch c: Trong l p * ð dùng phương ti n: - 1 ô tô l n, 1 xe máy ñ tr quan sát.
  3. - Có ñ ô tô, xe máy cho t t c các cháu chơi. - Mô hình v giao thông - Máy casstte, băng nh c có bài : ði nhà tr , lái ô tô. - Vòng nh 12 cái - ð chơi ñèn xanh , ñ 3.2. Phương pháp: - Phương pháp trò chuy n. - Phương pháp quan sát - Phương pháp tr c quan 3.3. Ti n trình t ch c: * M ñ u ho t ñ ng : Cô m nh c bài “ ði nhà tr ” cháu v tay hát theo. Cô h i: “ Sáng nay ai ñưa con ñi h c ? ” - “ Ba ( m ) ñưa con ñi h c b ng gì ? ” - “ Nhóm mình có r t nhi u ñ chơi xe máy, cac con hãy ch n cho mình m t chi c nhé ! ”. Cho tr chơi 1 lúc, cô h i t ng tr : - “ Xe c a con có màu gì ? ” - “ Bánh xe ñâu ? ” Cháu ch vào và nói bánh xe - “ Bánh xe có hình gì ? ” - “ Các con hãy cho xe máy ch y ñi ” ( cháu c t xe máy lên k )
  4. Cô cho cháu nghe ti ng còi xe ô tô và h i tr : - “ Ti ng gì ñó con ? ( tr tr l i ) . Th các con gi làm ti ng còi ô tô nào ! ” ( Bin, bin…). - Cho các cháu t p trung l i - Cô h i tr : - “ Cáu gì ñây ? ” - “ Sao con bi t ñây là xe ô tô ? ” tr tr l i theo suy nghĩ Cô nói: “ Xe ô tô có nhi u bánh ! ” - “ Ô tô ch y ñâu ? ” - Giáo viên hư ng d n tr so sánh xe ô tô và xe máy: - “ Xe máy và xe ô tô xe nào to hơn, xe nào nh hơn ? ” - “ Xe nào ít bánh hơn, xe nào nhi u bánh hơn ? ” - “ Xe nào ch nhi u ngư i hơn? Xe nào ch ít ngư i hơn ? ” - H i xen k cá nhân t p th ñ tr tr l i . * K t thúc ho t ñ ng: - “ Các con có thích làm nh ng chú lái xe không ? Cô ñã chu n b nh ng chi c vòng nh các con hãy ñ n c m tay lái và t p lái ô tô nhé ! ” - Cô m nh c bài t p lái ô tô cho tr chơi theo h ng thú k t h p cho tr ho t ñ ng theo tín hi u ñèn xanh, ñ … - Tr chơi 2 l n.
  5. 4. Ho t ñ ng góc: * Góc ho t ñ ng v i ñ v t : Chơi x p ô tô . + M c ñích yêu c u: - Tr bi t dùng các kh i g hình vuông, hình ch nh t x p thành ô tô. + Chu n b : - Các kh i g , x p ch nh t, vuông, tam giác,… + Ti n hành: - Cho cháu vào góc chơi cô g i ý : Các con x p ô tô ch g u con ñi chơi nhé ! - Cháu ch n kh i x p và chơi x p ô tô. * Góc ngh thu t : Cháu xem t p nh v phương ti n giao thông. + M c ñích yêu c u: - Tr c m nh n ñư c cái ñ p c a các lo i PTGT. + Chu n b : Các t p album v PTGT + Ti n hành: - Cháu vào góc và xem t p nh c a các lo i xe hay phương ti n khác “ máy bay, tàu th y ” 5. Ho t ñ ng ngoài tr i: - Cho tr d o chơi quan sát xe ( c a cô giáo ) dư i sân trư ng, h i tr xe gì ñây con ? Xe này có màu gì ? Cái gì ñây ?
  6. - Chơi v n ñ ng : Chim s và ô tô. - Chơi t do: T p ñi xe 3 bánh. 6. V sinh, ăn trưa, ng trưa, ăn ph chi u: Cô nói: Hôm nay các con ñã làm các chú lái xe r t m t r i ! Th ñ chu n b m i các chú lái xe ăn cơm th t ngon mi ng thì m i các cháu ñi r a tay cùng cô nhé. - Hư ng d n cho tr làm v sinh cá nhân. 7. Ho t ñ ng chi u: - Chu n b : ð chơi l p ráp. - N i dung ho t ñ ng : + Cho tr xem tranh v các lo i PTGT khác: xe ñ p, tàu h a, xích lô. + Chơi v i ñ chơi l p ghép ô tô. III/ Lưu ý: 1. K t qu ñ t ñư c sau khi t ch c các ho t ñ ng trong ngày: 1.1. N i dung chưa d y ñư c và lý do: …......................................................................................................... …......................................................................................................... 1.2 Nh ng thay ñ i c n thi t: ….........................................................................................................
  7. …......................................................................................................... 2. Nh ng tr có bi u hi n ñ c bi t ( v s c kh e và giáo d c ) c n quan tâm chăm sóc, giáo d c riêng ( có th k t h p v i gia ñình ) …......................................................................................................... …......................................................................................................... …......................................................................................................... ….........................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2