intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Bài toán chẩn đoán kĩ thuật và vận dụng trong dạy học nghề Điện tử dân dụng

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:200

42
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học nội dung kĩ thuật thuộc chƣơng trình đào tạo nghề Điện tử dân dụng nhằm phát triển kĩ năng chẩn đoán kĩ thuật, qua đó góp phần phát triển năng lực kĩ thuật, đặc biệt là phát triển tư duy kĩ thuật cho người học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Bài toán chẩn đoán kĩ thuật và vận dụng trong dạy học nghề Điện tử dân dụng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> ---------    ---------<br /> <br /> TRẦN QUỐC CƯỜNG<br /> <br /> BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN KĨ THUẬT VÀ VẬN DỤNG<br /> TRONG DẠY HỌC NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> ---------    ---------<br /> <br /> TRẦN QUỐC CƯỜNG<br /> <br /> BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN KĨ THUẬT VÀ VẬN DỤNG<br /> TRONG DẠY HỌC NGHỀ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học<br /> bộ môn Kĩ thuật công nghiệp<br /> Mã số : 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS NGUYỄN TRỌNG KHANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, chưa từng được ai<br /> công bố trong bất kì công trình nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với<br /> lời cam đoan trên.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Quốc Cường<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin được bày tỏ lời cảm<br /> ơn chân thành tới:<br /> Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Trung tâm Thông tin - Thư viện, các<br /> Thầy, Cô ở khoa Sư phạm kĩ thuật - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các<br /> nhà khoa học đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập,<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận án của mình.<br /> Đặc biệt, tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS. Nguyễn Trọng Khanh<br /> – giảng viên khoa Sư phạm kĩ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình<br /> chỉ bảo và hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn<br /> thành bản luận án này.<br /> Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa<br /> và các Thầy, Cô ở khoa Điện - Điện tử, trường Cao đẳng Công nghệ<br /> Viettronics; các Thầy, Cô ở khoa Điện tử viễn thông, trường Cao đẳng Công<br /> nghiệp Phúc Yên đã quan tâm, tạo điều kiện, góp ý cho tác giả trong quá trình<br /> thực hiện đề tài luận án của mình.<br /> Xin cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm giúp đỡ,<br /> động viên tác giả!<br /> Hà Nội, năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Quốc Cường<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1. Cơ sở lí luận về xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán<br /> kĩ thuật trong dạy học ...............................................................................<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng và sử dụng bài toán<br /> chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học .................................................................<br /> 1.1.1. Tình hình nghiên cứu về xây dựng và sử dụng bài toán nhận<br /> thức trong dạy học ......................................................................................<br /> 1.1.2. Tình hình nghiên cứu về xây dựng và sử dụng bài toán kĩ thuật<br /> trong dạy học ................................................................................................<br /> 1.2. Khái niệm chung về bài toán chẩn đoán kĩ thuật ................................<br /> 1.2.1. Bài toán kĩ thuật ............................................................................<br /> 1.2.1.1. Khái niệm bài toán kĩ thuật .....................................................<br /> 1.2.1.2. Phân loại bài toán kĩ thuật .......................................................<br /> 1.2.1.3. Đặc điểm của bài toán kĩ thuật ................................................<br /> 1.2.1.4. Yêu cầu đối với bài toán kĩ thuật .............................................<br /> 1.2.1.5. Vai trò của bài toán kĩ thuật trong dạy học .............................<br /> 1.2.2. Bài toán chẩn đoán kĩ thuật ...........................................................<br /> 1.2.2.1. Khái niệm bài toán chẩn đoán kĩ thuật ....................................<br /> 1.2.2.2. Phân loại bài toán chẩn đoán kĩ thuật ......................................<br /> 1.2.2.3. Đặc điểm của bài toán chẩn đoán kĩ thuật ...............................<br /> 1.2.2.4. Vai trò của bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học ............<br /> 1.3. Xây dựng bài toán chẩn đoán kĩ thuật dùng trong dạy học ................<br /> 1.3.1. Nguyên tắc xây dựng bài toán chẩn đoán kĩ thuật ........................<br /> 1.3.2. Qui trình xây dựng bài toán chẩn đoán kĩ thuật ............................<br /> 1.3.2.1. Xây dựng bài toán chẩn đoán lí thuyết ....................................<br /> 1.3.2.2. Xây dựng bài toán chẩn đoán thực tiễn ...................................<br /> 1.4. Sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học ............................<br /> 1.4.1. Qui trình sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật ..............................<br /> 1.4.2. Qui trình giải bài toán chẩn đoán kĩ thuật .....................................<br /> 1.4.3. Một số lưu ý trong quá trình sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ<br /> thuật………………………………………………………………………...<br /> Kết luận chương 1 ...................................................................................<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 8<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 16<br /> 16<br /> 19<br /> 20<br /> 23<br /> 24<br /> 24<br /> 25<br /> 25<br /> 28<br /> 30<br /> 30<br /> 34<br /> 42<br /> 44<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2