intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:216

74
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện với mục tiêu để nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (lao động xuất khẩu) trên cơ sở lý luận và thực tiễn xác thực, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo, có chất lượng cao cho xuất khẩu lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> PHẠM TÙNG LÂM<br /> <br /> QU¶N Lý §µO T¹O LAO §éNG<br /> VIÖT NAM §I LµM VIÖC ë N¦íC NGOµI TRONG<br /> BèI C¶NH HéI NHËP QUèC TÕ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> PHẠM TÙNG LÂM<br /> <br /> QU¶N Lý §µO T¹O LAO §éNG<br /> VIÖT NAM §I LµM VIÖC ë N¦íC NGOµI TRONG<br /> BèI C¶NH HéI NHËP QUèC TÕ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 62 14 01 14<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Bùi Minh Hiền<br /> 2. TS. Phạm Quang Sáng<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2017<br /> <br /> i <br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.<br /> Các số liệu, tài liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án là trung thực, có nguồn<br /> gốc và xuất xứ rõ ràng, minh bạch.<br /> Những kết quả nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bất kỳ<br /> công trình nghiên cứu khoa học nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phạm Tùng Lâm<br /> <br /> ii <br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và biết ơn PGS.TS Bùi Minh Hiền và TS.<br /> Phạm Quang Sáng, những nhà khoa học đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Qua đó tôi đã học hỏi<br /> được nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý giá trong nghiên cứu khoa học.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam,<br /> Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng của Viện đã nhiệt tình giảng dạy, định hướng và<br /> tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án.<br /> Trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ của Hiệp hội XKLĐ Việt Nam,<br /> Cục quản lý lao động ngoài nước, tập thể lãnh đạo, CBQL, giáo viên và học viên<br /> tại các CSĐT của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ trên địa bàn<br /> Hà Nội, lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã góp<br /> những ý kiến và kinh nghiệm quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong tiến<br /> hành khảo sát, thử nghiệm, nghiên cứu và hoàn thành chương trình nghiên cứu<br /> sinh của mình.<br /> Xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp cùng những người thân<br /> trong gia đình đã luôn động viên, khích lệ và đồng hành với tôi trong suốt chặng<br /> đường đã qua, tiếp sức cho tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phạm Tùng Lâm<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> iii <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ...............................................................................................................i<br /> Lời cảm ơn ................................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ iii<br /> Danh mục các chữ viết tắt ........................................................................................ vi<br /> Danh mục các bảng ................................................................................................. vii<br /> Danh mục các sơ đồ, biểu đồ ................................................................................... ix<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu...............................................................................................3<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ........................................................................3<br /> 4. Giả thuyết khoa học.................................................................................................3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..............................................................................................3<br /> 6. Giới hạn của đề tài...................................................................................................4<br /> 7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ................................................5<br /> 8. Luận điểm bảo vệ ....................................................................................................6<br /> 9. Đóng góp mới của luận án ......................................................................................7<br /> 10. Cấu trúc của luận án ..............................................................................................8<br /> <br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT<br /> KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI<br /> NHẬP QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ ..................................................9<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ..............................................................................9<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh<br /> hội nhập quốc tế ......................................................................................................9<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu về phát triển xuất khẩu lao động.................................11<br /> 1.1.3. Những nghiên cứu liên quan đến quản lý đào tạo và quản lý đào tạo nhân<br /> lực cho XKLĐ.......................................................................................................13<br /> 1.2. Hội nhập quốc tế và xuất khẩu lao động ............................................................15<br /> 1.2.1. Khái niệm hội nhập quốc tế ........................................................................15<br /> 1.2.2. Những tác động của hội nhập quốc tế đến kinh tế - xã hội và giáo dục .....17<br /> 1.2.3. Xuất khẩu lao động .....................................................................................19<br /> 1.3. Đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp ở Việt Nam..........................22<br /> 1.3.1. Một số khái niệm liên quan.........................................................................22<br /> 1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của đào tạo lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội<br /> nhập quốc tế ..........................................................................................................24<br /> 1.3.3. Đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp ......................................24<br /> 1.4. Quản lý đào tạo lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ...............34<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2