intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận án Tiễn sĩ Kinh tế: Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI

Chia sẻ: Haanh Haanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

159
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiễn sĩ Kinh tế: Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI nhằm phân tích tác động và phản ứng chính sách của một số quốc gia Đông Á trước chiến lược kinh tế của Trung Quốc, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc ứng phó với chiến lược kinh tế của Trung Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiễn sĩ Kinh tế: Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ BÍCH LOAN<br /> <br /> CHIẾN LƢỢC KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC<br /> ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG Á BA THẬP NIÊN<br /> ĐẦU THẾ KỶ XXI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ BÍCH LOAN<br /> <br /> CHIẾN LƢỢC KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC<br /> ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG Á BA THẬP NIÊN<br /> ĐẦU THẾ KỶ XXI<br /> Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế<br /> Mã số: 62 31 01 06<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn<br /> 2. TS. Nguyễn Duy Lợi<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, kết quả<br /> nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một<br /> học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan các số liệu, thông tin trích dẫn trong luận án đã<br /> đƣợc chỉ rõ nguồn gốc và đảm bảo tính hợp pháp về bản quyền tác giả, bản quyền<br /> dữ liệu.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tập thể giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS<br /> Hoàng Thị Thanh Nhàn và TS. Nguyễn Duy Lợi đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, góp<br /> ý cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sĩ của mình.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Quản lý đào tạo, Khoa<br /> Quốc tế học, các nhà khoa học, các quý thầy cô của Học viện Khoa học Xã hội đã<br /> tạo điều kiện giúp đỡ và tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu trong quá trình<br /> học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sĩ.<br /> Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện,<br /> quan tâm, giúp đỡ và khích lệ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận án.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 4 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Hoàng Thị Bích Loan<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ vii<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................8<br /> 1.1. Về lý luận quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc ....................................9<br /> 1.2. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á .........................14<br /> 1.3. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á .......................17<br /> 1.4. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam .............................21<br /> Kết luận chƣơng 1 .................................................................................................25<br /> CHƢƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHIẾN LƢỢC KINH TẾ CỦA TRUNG<br /> QUỐC ĐỐI VỚI CÁC NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI ....................................................28<br /> 2.1. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc<br /> trên thế giới ............................................................................................................28<br /> 2.1.1. Lý luận của Đặng Tiểu Bình ....................................................................28<br /> 2.1.2. Lý luận Xã hội hài hòa.............................................................................38<br /> 2.1.3. Khái luận Mộng Trung Hoa .....................................................................40<br /> 2.2. Cơ sở thực tiễn về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc<br /> trên thế giới ............................................................................................................41<br /> 2.2.1 Điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc từ sau cải cách<br /> mở cửa đến nay. .................................................................................................41<br /> 2.2.2. Bối cảnh, điều kiện, tình hình kinh tế - chính trị thế giới từ 1978 đến<br /> nay ......................................................................................................................52<br /> 2.3. Quan điểm về chiến lƣợc kinh tế ....................................................................61<br /> 2.3.1. Quan điểm về chiến lƣợc và chiến lƣợc kinh tế nói chung .....................61<br /> 2.3.2. Quan điểm của tác giả luận án về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc<br /> đối với các nƣớc trên thế giới ............................................................................63<br /> Kết luận chƣơng 2 .................................................................................................64<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2