intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến lược kinh tế

Xem 1-20 trên 9143 kết quả Chiến lược kinh tế
 • Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều lợi thế về du lịch “biến - rừng” và là nơi tập trung rất nhiều các di sản văn hóa nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa tộc người. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những yếu tố tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững của khu vực. Đó là áp lực về hạ tầng cơ sở, sự tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, kinh tế - xã hội ngày càng thể hiện rõ nét. Từ thực trạng nêu trên, bài viết đề xuất một số giải pháp liên kết phát triển du lịch bền vững các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

  pdf6p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đã phân tích sự tồn tại của mật độ dân cư cao, tình trạng quá đông đúc, mạng lưới thoát nước kém hoặc thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản tại Việt Nam nhằm làm rõ những thách thức của quá trình đô thị hóa tự phát.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết phân tích tác động của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến vấn đề nghèo và giảm nghèo ở khu vực miền núi Tây Bắc tỉnh Nghệ An, là cơ sở để đưa ra những giải pháp giảm nghèo phù hợp cho khu vực.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày Quan điểm, định hướng phát triển nghề nuôi biển ở nước ta; Hiện trạng phát triển nuôi biển, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi biển ở nước ta trong giai đoạn tới.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đánh giá tổng hợp tiềm năng và lợi thế các tuyến tài nguyên du lịch của Phú Yên bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Kết quả bài báo cho thấy Phú Yên có thể phát triển và khai thác những tuyến du lịch nội tỉnh có tính cạnh tranh cao.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết tập trung xem xét các lợi ích của Vương quốc Anh ở IPR; quan điểm và chiến lược của nước này ở IPR; quá trình triển khai chiến lược tại IPR và cuối cùng là đánh giá tác động của sự hiện diện của Vương quốc Anh ở IPR và tương lai của họ.

  pdf11p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng marketing đối với sản phẩm bông băng gạc y tế của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco đến năm 2015" gồm 3 chương trình bày một số cơ sở lý luận chung về marketing - mix; thực trạng công tác marketing đối với sản phẩm bông băng gạc y tế tại Tổng CTCP Y tế Danameco; giải pháp nâng cao chất lượng marketing cho sản phẩm bông băng gạc y tế của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco đến năm 2015.

  pdf103p dianmotminh05 20-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết này sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bao gồm phân tích, tổng hợp và đánh giá thống kê, nhằm trình bày một cách tổng quan, toàn diện về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam, nêu rõ những thành tựu và hạn chế.

  pdf6p visergeyne 18-06-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp phát triển kinh tế huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu lý luận về chiến lược phát triển kinh tế; đánh giá thực trạng kinh tế và tình hình thực hiện một số chương trình, chính sách vào việc phát triển kinh tế huyện Giang Nam; một số giải pháp có tính chiến lược phát triển kinh tế huyện Nam Giang đến năm 2025.

  pdf95p dianmotminh05 20-06-2024 0 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp tạo động lực cho nhân viên làm việc tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco" trình bày một số vấn đề lý luận về tạo động lực cho nhân viên làm việc trong doanh nghiệp; thực trạng tạo động lực cho nhân viên làm việc tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trong thời gian 2007-2011; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho nhân viên làm việc tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.

  pdf110p dianmotminh05 20-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Digital marketing - Chương 3: Môi trường vĩ mô digital marketing, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tốc độ thay đổi của môi trường; lực lượng công nghệ; lực lượng kinh tế; các lực lượng chính trị; lực lượng pháp lý; lực lượng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2560 21-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế, văn hoá xã hội các nước Asean - Chương 2: Lịch sử phát triển kinh tế-xã hội của nhóm nước CLMV từ sau khi giành được độc lập dân tộc đến nay, cung cấp cho người học những kiến thức như sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia; Sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar; Sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p khanhchi2560 21-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ cơ sở hoạch định, mục tiêu và thực tiễn triển khai chính sách Ukraine của chính quyền Tổng thống Joe Biden giai đoạn 2021 – 2024 trong bối cảnh xung đột quân sự Nga – Ukraine. Từ đó, bài viết đánh giá kết quả triển khai và đưa ra một số dự báo về chiều hướng chính sách Ukraine của Mỹ trong thời gian tới.

  pdf7p viambani 18-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán trong quá trình hội nhập" thông qua việc phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán, cụ thể các yếu tố sau: Cơ sở pháp lý dịch vụ kế toán; nguồn nhân lực; công nghệ hỗ trợ thực hiện kế toán; hoạt động của hội nghề nghiệp kế toán, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế" tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam từ góc nhìn thể chế thị trường. Trên cơ sở khảo sát 190 công ty cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán trong khoảng thời gian từ 2016-2019, nghiên cứu đã chỉ ra những điểm hạn chế và khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán, cũng như kiểm soát sự phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán theo đúng chiến lược phát triển đã đề ra.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam" trình bày thực trạng và một số kết quả đạt được của “Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” sau gần 10 năm thực hiện đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán. Từ những kết quả được tác giả đề xuất một số các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong giai đoạn sắp tới, đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong xu hướng hội nhập của Việt Nam.

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của nền kinh tế số tới hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam" sẽ nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán với các thành phần cấu thành trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển, từ đó giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có những chính sách, chiến lược phù hợp để xây dựng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển 2" Chương 3: Các chiến lược thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như Lý thuyết thương mại quốc tế và phát triển kinh tế; Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô; Chiến lược thay thế nhập khẩu; Chiến lược hướng ra xuất khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển 2" Chương 5: Định hướng chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như Quan niệm về công nghiệp hóa ở Việt Nam; thực trạng CNH ở Việt Nam những năm qua; bối cảnh thực hiện CNH ở Việt Nam hiện nay; quan điểm và mục tiêu thực hiện CNH; phương hướng thực hiện CNH ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p khanhchi2590 10-06-2024 3 0   Download

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam" gồm các bài viết gửi về Hội thảo tập trung phân tích đánh giá, nhận định về chuyển đổi số trong nền kinh tế Việt Nam; xu hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực của nền kinh tế (như ngân hàng, các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp thương mại, logistic, trong các ngành kinh tế của Việt Nam, trong ngành giáo dục, y tế...); kinh nghiệm quốc tế trong chuyển đổi số; các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam...

  pdf545p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2