intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến lược kinh tế

Xem 1-20 trên 8731 kết quả Chiến lược kinh tế
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Lộc (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và truyền thống đấu tranh yêu nước; phong trào đấu tranh cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Đại Lộc; Đảng bộ huyện Đại Lộc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý bảo trì công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, chiến lược bảo trì, quản lý theo tuổi bền thiết bị - LCPM, kinh tế thiết bị (economic plant). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p starandsky10 20-03-2023 1 0   Download

 • Cục Thống kê Hà Tĩnh biên soạn cuốn "Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hà Tĩnh" nhằm đáp ứng yêu cầu của các cấp, các ngành và đối tượng sử dụng thông tin đánh giá, phân tích và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf106p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ tổ quốc (1945-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lực lượng vũ trang Phổ Yên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc Việt Nam thống nhất; lực lượng vũ trang Phổ Yên góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá-hiện đại hoá quê hương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf197p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách được nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó phần nào tái hiện lại thời kỳ lịch sử cũng như công lao đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Xoài anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf238p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên (1954-2000): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực hiện khôi phục kinh tế và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1965); vừa sản xuất vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức (1947-2017) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương, con người và truyền thống; chi bộ xã Phúc Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954); chi bộ-Đảng bộ xã Minh Đức trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf130p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020): Tập 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về miền đất, con người xã Minh Bảo; đấu tranh giành chính quyền và sự ra đời của chi bộ đảng (1945 – 1954); củng cố tổ chức đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, khôi phục kinh tế - phát triển văn hóa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, chi viện cho chiến trường miền Nam (1954 – 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Hiện nay, chuyển đổi sang KTTH đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như EU, Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích mà nó mạng lại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Nhìn nhận từ những biểu hiện, rào cản trên thực tiễn" để nắm rõ hơn!

  pdf17p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 1   Download

 • Ebook "Truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân xã Phước Hà (1945 - 2005): Phần 1" có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát về vùng đất, xã hội và điều kiện kinh tế của xã Phước Hà; Chương 2: Đảng bộ và nhân dân Phước Hà trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954); Chương 3: Đảng bộ xã Phước Hà lãnh đạo nhân dân trung kiên bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng, góp phần thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1954-1975).

  pdf125p lekhanhphuong05 21-03-2023 3 2   Download

 • "Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050" bao gồm các nội dung chính sau đây: Tóm tắt nội dung quy hoạch; Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội; Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường; Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện quy hoạch...

  pdf296p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống đấu tranh cách mạng ở Bắc Bình (1930-1975) gồm có 2 phần chính, được trình bày như sau: Thiên nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Bắc Bình; nhân dân Bắc Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ tổ quốc (1947-2017): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc tham gia xây dựng kinh tế-xã hội; lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phổ Yên góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước trên địa bàn huyện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf261p bapxao06 17-03-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc của quân và dân huyện Đại Từ (1945-2000): Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Từ xây dựng kinh tế-xã hội và sẵn sàng chiến đấu trong những năm đầu đất nước thống nhất; lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Từ thực hiện công cuộc đổi mới công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

  pdf172p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được nghiên cứu nhằm xác định các loài cây thuốc quý hiếm, có giá trị kinh tế cao không những làm cơ sở khoa học để hoạch định chiến lược bảo tồn phát triển, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc mà còn nâng cao mức thu nhập của người dân, đồng thời làm nguyên liệu tại chỗ để bảo vệ sức khỏe cho người dân.

  pdf10p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Đề tài "Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng cơ bản thuộc dự án nhà xưởng thực phẩm GN mở rộng tỉnh Long An" nghiên cứu nhằm nắm được các quy trình lập hồ sơ dự thầu; biết đọc hồ sơ mời thầu, từ đó đưa ra chiến lược dự thầu cho công ty; đưa ra giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu của nhà thầu.

  pdf162p starandsky08 05-03-2023 5 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 5 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính là tìm hiểu về Việt Nam với kinh tế số gồm: Hiện trạng trưởng thành số và kinh tế số; Về nhận thức; Về nguồn nhân lực; Về chiến lược và chính sách phát triển kinh tế số. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf19p havyvy205 10-03-2023 2 2   Download

 • "Báo cáo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và dữ liệu số quốc gia" có mục tiêu chung là cơ bản hoàn thành mục tiêu đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược CPS, Kinh tế số và Xã hội số; Dự phòng và tiến hành đánh giá, tổng kết; Trình Phê duyệt Chiến lược quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p phuogchi205 07-03-2023 5 5   Download

 • Báo cáo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trình bày kết quả rà soát tổng quan về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược 2011-2020 làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

 • Bài giảng Quản trị điều hành dự án: Chương 2 Chiến lược tổ chức và phương pháp lựa chọn dự án, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Dự án và chiến lược; Quá trình quản trị chiến lược; Mối liên hệ giữa sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến lược; Bốn hoạt động của quá trình quản trị chiến lược; Lập các mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p bapnuong06 03-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược kinh tế
p_strCode=chienluockinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2