intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Chia sẻ: Becon Becon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:265

215
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và các nhân tố tác động đến sự phát triển thương mại điện tử, đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, góp phần đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN THỦY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI<br /> ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ<br /> VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN THỦY<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI<br /> ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ<br /> VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh<br /> Mã số<br /> : 62.34.01.02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÖC<br /> 2. GS.TS. ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Đề tài luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu phát triển thƣơng mại điện<br /> tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền<br /> Trung” do nghiên cứu sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học<br /> của các thầy giáo hướng dẫn.<br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận<br /> văn này là trung thực, chính xác. Các số liệu và thông tin trong luận<br /> án này chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào và các thông tin<br /> trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Thành phố Huế, tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban<br /> Giám hiệu, các thầy cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh, Phòng quản lý Đào tạo sau<br /> đại học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã giảng dạy, hướng dẫn, trang bị cho<br /> tôi kiến thức và kinh nghiệm trong toàn khoá học.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc, GS.TS. Đặng Đình<br /> Đào đã hướng dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá trình<br /> thực hiện luận án này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Đại học<br /> Huế, PGS.TS. Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; PGS. TS.<br /> Nguyễn Đăng Hào - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh; PGS.TS. Bùi Dũng Thể Trưởng Phòng quản lý Đào tạo sau đại học cùng các thầy cô giáo Đại học Huế và<br /> trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý chân thành và chia<br /> sẻ những kinh nghiệm quý báu để tôi thực hiện nghiên cứu. Xin cảm ơn TS. Dương<br /> Tuấn Anh, Trưởng đại diện tập đoàn VNPT tại TT-Huế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc<br /> VNPT Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện, truyền đạt kinh nghiệm và động viên tôi<br /> trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Xin cảm ơn các nhà khoa học độc lập, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ tôi định<br /> hướng nghiên cứu, xin cảm ơn VNPT Thừa Thiên Huế, sở Thông tin và Truyền<br /> thông, Trung tâm Kinh doanh VNPT các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng<br /> Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, xin cảm ơn Hiệp hội Thương Mại Điện tử Việt<br /> Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin<br /> bộ Công Thương, các cơ quan ban ngành liên quan…đã cung cấp những tài liệu,<br /> thông tin rất bổ ích, tạo điều kiện thuận lợi để tôi thu thập dữ liệu.<br /> Xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã luôn động viên,<br /> khuyến khích và tạo mọi điều kiện để giúp tôi hoàn thành luận án.<br /> Thành phố Huế, tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> Nguyễn Xuân Thủy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 3<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 4<br /> 1.4. Đóng góp mới của luận án ................................................................................. 5<br /> 1.5. Kết cấu luận án .................................................................................................. 6<br /> PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI<br /> ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ.......................................... 7<br /> 2.1. Các công trình nghiên cứu của thế giới ............................................................. 7<br /> 2.2. Các công trình nghiên cứu của Việt Nam ........................................................ 16<br /> PHẦN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 21<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG<br /> MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ................................. 21<br /> 1.1. Tổng quan thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ ..................... 21<br /> 1.1.1. Doanh nghiệp dịch vụ và sự cần thiết phát triển thương mại điện tử ...... 21<br /> 1.1.2. Thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ ............................... 23<br /> 1.2. Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ ....................... 30<br /> 1.2.1. Phát triển thương mại điện tử và các nội dung phát triển thương mại<br /> điện tử ................................................................................................................. 30<br /> 1.2.2. Cấp độ phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ ... 35<br /> 1.2.3. Chỉ số phát triển thương mại điện tử ........................................................ 36<br /> 1.2.4. Mô hình nghiên cứu TOE (Technology - Organization - Environment) ... 37<br /> 1.3. Các yếu tố tác động đến sự phát triển thương mại điện tử trong doanh<br /> nghiệp dịch vụ ......................................................................................................... 38<br /> 1.3.1. Yếu tố liên quan đến công nghệ (Technology) ........................................ 38<br /> 1.3.2. Yếu tố liên quan đến tổ chức doanh nghiệp (Organization) .................... 39<br /> 1.3.3. Yếu tố liên quan đến môi trường (Environment) ..................................... 40<br /> 1.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại điện tử và bài học cho doanh<br /> nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ............................................. 42<br /> 1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại điện tử ............................ 42<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=215

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2