intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển thương mại điện tử

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phát triển thương mại điện tử
 • Giáo trình Tiếng Anh thương mại giúp người học phát triển những kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, công ty, trình bày đơn giản về các hoạt động mua bán, doanh số, miêu tả sản phẩm, điện thoại,...từ những kiến thức đã học người học có thể tự trao dồi, bổ sung kiến thức nền để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh một cách cơ bản và phù hợp với từng ngữ cảnh khách nhau.

  pdf41p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và xu hướng tập trung phân tích và đánh giá sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam trong thời gian qua, làm rõ những rào cản cũng như xu hướng phát triển của lĩnh vực này.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 10 4   Download

 • Bài viết Xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương trình bày nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến cho trung tâm kinh doanh VNPT (TTKD VNPT) Bình dương, nhóm nghiên cứu đã dựa trên mô hình kinh doanh trực tuyến của Osterwalder, kết hợp với mô hình xây dựng và phát triển chiến lược của Fred R.David nhằm phân tích các yếu tố trong hoạt động kinh doanh hiện tại của Trung tâm kinh doanh VNPT Bình dương.

  pdf15p vichristinelagarde 11-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Phát triển hệ thống thương mại điện tử" được biên soạn với mong muốn đem lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển hệ thống thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan phát triển hệ thống thương mại điện tử; phát triển dự án thương mại điện tử; phân tích yêu cầu thiết kế hệ thống thương mại điện tử;...

  pdf154p ryomaechizen 01-07-2022 16 1   Download

 • Giáo trình "Phát triển hệ thống thương mại điện tử" được biên soạn với mong muốn đem lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển hệ thống thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử; thiết kế kỹ thuật và xây dựng hệ thống thương mại điện tử; thử nghiệm và vận hành hệ thống thương mại điện tử;...

  pdf161p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes; lý thuyết kinh tế của các trường phái “chủ nghĩa tự do mới” ; các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; các học thuyết tăng trưởng kinh tế; các lý luận về thương mại quốc tế;...

  pdf170p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Electronic Commerce) - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sự phát triển của thương mại điện tử; sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử; thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử; chuỗi giá trị trong thương mại điện tử; các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử;...

  pdf64p huyenmy221090 08-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Electronic Commerce) - Chương 2: Cơ sở để phát triển thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng pháp lý; cơ sở hạ tầng công nghệ; cơ sở hạ tầng nhân lực; cơ sở hạ tầng thanh toán; cơ sở hạ tầng chuyển phát; vấn đề an toàn, bảo mật và an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p huyenmy221090 08-07-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Quản trị thương mại điện tử 1 - Chương 1: Tổng quan về bán lẻ điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chuỗi tiêu thụ và bán lẻ điện tử; các lợi ích và trở ngại của bán lẻ điện tử; sự phát triển của bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Thương mại di động - Chương 1: Tổng quan thương mại di động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lịch sử phát triển của các hệ thống truyền thông di động; khái niệm và bản chất của thương mại di động; sự khác nhau giữa thương mại di động và thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại di động; vai trò của Internet với thương mại di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại, lịch sử phát triển thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp; hạ tầng của thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được coi là một trong những hiệp định thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Trong hiệp định EVFTA, những cam kết về lao động đã đặt ra yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam trong việc xem xét và điều chỉnh các chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động. Điều này nhằm thúc đẩy Việt Nam thực hiện các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động hiệu quả, chặt chẽ hơn.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu điện tử - Chương 3: Phát triển thương hiệu điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phát triển nhận thức và lòng trung thành thương hiệu; phát triển thương hiệu điện tử qua website thương mại; phát triển thương hiệu điện tử qua các mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 3   Download

 • Bài giảng "Tổng quan về Phát triển hệ thống thương mại điện tử" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của thương mại điện tử; hệ thống thương mại điện tử; phát triển hệ thống thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang" là đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang.

  pdf119p chuheodethuong10 17-06-2022 26 10   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học "Đánh giá hoạt tính sinh học, đặc tính vật lý, độc tính cấp và bán trường diễn của viên hoàn polyphenol, chlorophyll từ cây ngô" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá một số đặc tính vật lý, hoạt tính sinh học, độc tính cấp và bán trường diễn của viên hoàn. Cung cấp dữ liệu khoa học về viên hoàn, làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn của dự án “Phát triển và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm chức năng chứa polyphenol, chlorophyll từ cây ngô”.

  pdf131p viabigailjohnson 10-06-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Công nghệ blockchain và ứng dụng trong thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về công nghệ blockchain. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm của công nghệ blockchain; lịch sử hình thành và phát triển của công nghệ blockchain; lợi ích và hạn chế của công nghệ blockchain;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p charaznable 06-06-2022 18 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng "Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung" với mục tiêu nghiên cứu thực trạng về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV - Chi nhánh Quang Trung trong giai đoạn từ năm 2018–2020, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng đến năm 2025.

  pdf101p bobietbo 01-06-2022 20 5   Download

 • Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng chỉ số thương mại bền vững (trong 19 nền kinh tế châu Á và Mỹ), nằm trong các nước được đánh giá cao về mức độ mở cửa thị trường. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,08% - là mức tăng cao nhất trong 11 năm trở lại đây, trở thành quốc gia nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 9 1   Download

 • "Giáo án học phần Kinh tế quốc tế" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và phương pháp nghiên cứu của môn học; trình bày được những nội dung về quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thế giới như khái niệm, cơ cấu, các giai đoạn phát triển và những bối cảnh mới; phân tích khái quát được các xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p andromedashun 16-05-2022 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển thương mại điện tử
p_strCode=phattrienthuongmaidientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2