intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Trò chơi trong giờ học âm nhạc, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

0
143
lượt xem
32
download

Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Trò chơi trong giờ học âm nhạc, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn luyện những kỹ năng âm nhạc, tạo hứng thú trong học tập, khơi dậy lòng yêu thích đối với môn âm nhạc ở các em, giáo viên sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức hoạt động trò chơi trên lớp. Từ đó, nhằm để nâng cao chất lượng môn Âm nhạc hướng tới hiệu quả giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho học sinh thông qua trò chơi âm nhạc phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang góp phần cải tiến cách tổ chức dạy học âm nhạc tại trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ ngành Âm nhạc: Trò chơi trong giờ học âm nhạc, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN QUANG MINH<br /> <br /> TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC ÂM NHẠC,<br /> TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM<br /> AN GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khoá 5 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN QUANG MINH<br /> <br /> TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC ÂM NHẠC,<br /> TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM<br /> AN GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số: 60140111<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ THỊ NAM<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa được ai công bố ở<br /> bất kỳ công trình nào. Nếu có điều gì sai với lời cam đoan, tôi xin hoàn toàn<br /> chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Quang Minh<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> AN<br /> <br /> Âm nhạc<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> GDĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GDTH<br /> <br /> Giáo dục tiểu học<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hoạt động<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PP<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> PTTHSP<br /> <br /> Phổ thông Thực hành Sư phạm<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGV<br /> <br /> Sách giáo viên<br /> <br /> SP<br /> <br /> Sư phạm<br /> <br /> SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> TĐN<br /> <br /> Tập đọc nhạc<br /> <br /> TH<br /> <br /> Tiểu học<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> Thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ............................................ 8<br /> 1.1. Giải thích một số khái niệm, thuật ngữ .................................................... 8<br /> 1.1.1. Trò chơi ................................................................................................ 8<br /> 1.1.2. Trò chơi âm nhạc ................................................................................ 11<br /> 1.2. Giờ học Âm nhạc ở trường tiểu học ....................................................... 13<br /> 1.2.1. Chương trình môn Âm nhạc ở trường tiểu học.................................... 13<br /> 1.2.2. Cấu trúc giờ học âm nhạc trong sách lớp 4, lớp 5 ............................... 13<br /> 1.2.3. Tìm hiểu về trò chơi âm nhạc trong SGV Âm nhạc tiểu học ............... 15<br /> 1.3. Tác dụng của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5 ................. 19<br /> 1.3.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh lớp 4, lớp 5 ........................ 19<br /> 1.3.2. Hiệu quả của trò chơi âm nhạc đối với học sinh lớp 4, lớp 5............... 22<br /> 1.4. Thực trạng tổ chức trò chơi trong giờ học Âm nhạc Trường Phổ thông<br /> Thực hành Sư phạm An Giang ..................................................................... 24<br /> 1.4.1. Khái quát về Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang ........... 24<br /> 1.4.2. Đặc điểm khả năng âm nhạc học sinh lớp 4, lớp 5 Trường Phổ thông<br /> Thực hành Sư phạm An Giang ..................................................................... 26<br /> 1.4.3. Tình hình tổ chức trò chơi âm nhạc ở lớp 4, lớp 5 ................................ 28<br /> Tiểu kết chương 1 ........................................................................................ 37<br /> Chương 2: XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC ÂM NHẠC<br /> CHO HỌC LỚP 4, LỚP 5 ............................................................................ 39<br /> 2.1. Tiêu chí xây dựng trò chơi âm nhạc cho học sinh lớp 4, lớp 5 ............... 39<br /> 2.1.1. Âm nhạc là yếu tố quyết định trò chơi ................................................ 39<br /> 2.1.2. Căn cứ trên chương trình SGK và kế hoạch dạy học AN của trường .. 40<br /> 2.1.3. Phù hợp với lứa tuổi học sinh và giáo viên lớp 4 hoặc lớp 5 ............... 41<br /> 2.1.4. Có tính thi đua giữa các cá nhân hoặc giữa các nhóm ......................... 42<br /> 2.1.5. Có quy định về không gian và thời gian.............................................. 42<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2