intTypePromotion=1

LUẬT CHƠI TENNIS 2

Chia sẻ: Huynh Phuc Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
126
lượt xem
21
download

LUẬT CHƠI TENNIS 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 11: Quả giao bóng thứ hai Sau một lỗi giao bóng (nếu là lỗi thứ nhất), đấu thủ giao bóng được giao tiếp quả thứ hai cũng ở cùng vị trí. Trong trường hợp vị trí đó được phát hiện nhầm lẫn thì sau khi thay đổi, đấu thủ giao bóng cũng chỉ được giao một quả ở vị trí mới. Tình huống 1: Khi đấu thủ giao bóng đứng không đúng sân và bị thua điểm. Anh (chị) ta cho rằng vì lỗi sai vị trí mà giao bóng hỏng. Trường hợp này được quyết định như thế nào? Quyết định:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬT CHƠI TENNIS 2

  1. Điều 11: Quả giao bóng thứ hai Sau một lỗi giao bóng (nếu là lỗi thứ  nhất), đấu thủ  giao bóng được giao tiếp quả thứ  hai cũng  ở   cùng vị trí. Trong trường hợp vị trí  đó  được phát hiện nhầm lẫn thì  sau khi thay  đổi,  đấu thủ  giao  bóng cũng chỉ được giao một quả ở vị trí mới. Tình huống 1: Khi đấu thủ giao bóng đứng không đúng sân và bị thua điểm. Anh (chị) ta cho rằng   vì lỗi sai vị trí mà giao bóng hỏng. Trường hợp này được quyết định như thế nào? Quyết định: Điểm vẫn giữ nguyên, nhưng quả giao bóng sau phải được giao từ vị trí đúng theo tỷ   số điểm. Tình huống 2: Tỷ số đang là 15­15, đấu thủ giao bóng do nhầm lẫn, đứng ở bên trái sân của mình   và  thắng  điểm rồi lại tiếp từ  bên phải và  phạm lỗi. Vị  trí   đứng sai bị  phát hiện.  Điểm số  sẽ   được   tính như thế nào và quả giao bóng tiếp sau được thực hiện từ bên nào? Quyết  định:  Điểm trước  đó  vẫn giữ  nguyên. Quả  giao bóng tiếp theo sẽ   được bắt  đầu  ở  bên trái  của phần sân, tỷ số là 30­15 và đấu thủ giao bóng đã giao một quả hỏng. Điều 12: Thời điểm giao bóng Đấu thủ  giao bóng chỉ   được thực hiện công việc của mình khi  đối phương  đã sẵn sàng  đỡ. Tuy  nhiên nếu  đấu thủ  nhận bóng ra dấu hiệu vẫn chưa sẵn sàng thì  cũng không  được tính lỗi của   người giao bóng. 13. Quả thực hiện lại Trong mọi trường hợp, một quả đánh lại theo đúng luật hoặc khiến trận đấu gián đoạn, phải hiểu  theo nghĩa sau: a) Khi tuyên bố riêng lẻ với một quả giao bóng có nghĩa là chỉ một quả giao bóng lại. b) Khi tuyên bố trong mọi tình huống khác có nghĩa là điểm đó được tính lại. Trường hợp 1: Một quả giao bóng bị gián đoạn do một nguyên nhân ngoài những nguyên nhân đã   được xác định trong điều 14 thì có phải chỉ quả giao bóng đó được thực hiện lại? Quyết định: Không, toàn bộ điểm của trận đấu phải được tính lại. Trường hợp 2: Nếu một quả bóng đang trong quá trình diễn ra trận đấu bị vỡ, hỏng, thì quả phát   bóng vừa tiến hành có được thực hiện lại? Quyết định: Có. Điều 14: Đánh lại trong giao bóng Quả giao bóng được thực hiện lại nếu:
  2. ­ Bóng giao chạm lưới, cạp lưới hoặc dải băng, hoặc sau khi chạm lưới, cạp lưới hoặc dải băng lại  chạm tiếp vào người  đỡ  giao bóng hay bất kỳ  vật nào trên người của  đấu thủ   đỡ  bóng trước khi   bóng chạm đất. ­ Nếu một quả giao bóng hoặc một lỗi xảy ra khi đấu thủ đỡ bóng chưa sẵn sàng vào cuộc. Trong trường hợp của một quả   đánh lại, quả  giao bóng  đó  sẽ  không  được tính  đến và   đấu thủ   giao bóng phải giao lại lần nữa, nhưng một quả bóng đánh lại không huỷ bỏ được một lỗi trước đó. Điều 15: Thứ tự giao bóng Sau game thứ nhất, đấu thủ giao bóng sẽ trở thành đấu thủ đỡ bóng và ngược lại. Trình tự này sẽ   tiếp tục trong tất cả các game tiếp sau của trận đấu. Nếu phát hiện trình tự giao bóng sai thì phải   điều chỉnh lại ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả  các  điểm tính trước  đó  vẫn  được giữ  nguyên. Quả  giao bóng hỏng trước khi trình tự  giao bóng sai  được phát hiện sẽ  không  được tính. Nếu một   game  đã  hoàn thành trước khi phát hiện ra sai sót trong trình tự  giao bóng thì  trình tự   đó  giữ   nguyên như đã bị thay đổi. Điều 16: Khi nào đấu thủ đổi bên Đấu thủ đổi bên sau các game thứ nhất, thứ ba… và mỗi game lẻ tiếp theo ở mỗi set, và cuối mỗi   set trừ khi tổng số game của set đó chẵn. Trong trường hợp này thì không đổi bên cho đến khi kết  thúc game thứ nhất của set sau mới đổi. Nếu có lỗi dẫn tới trình tự giao bóng sai, không theo đúng sự nối tiếp, các đấu thủ phải trở về vị trí   đúng của mình ngay khi phát hiện ra và tiếp tục theo sự nối tiếp ban đầu. Điều 17: Bóng trong cuộc Bóng trong cuộc tính từ  lúc quả  giao bóng  được thực hiện, trừ  khi phạm lỗi hoặc có  quyết  định  đánh lại, cho đến khi điểm được xác định. Tình huống 1:  Đấu thủ   đánh trả  bóng không thành công, tuy nhiên, không có  dấu hiệu nào từ  trọng tài và  bóng vẫn trong cuộc.  Đối phương khiếu nại  đòi thắng  điểm sau khi bóng  đã   ở  ngoài  cuộc. Sự phản đối có được chấp nhận? Quyết  định: Không. Cả  hai tay vợt không  được  đòi hỏi gì  về   điểm số  nếu họ  vẫn tiếp tục thi đấu   sau khi có  bóng hỏng và  trọng tài không phát hiện  được.  Đối phương lúc  đó  cũng không bị  cản  trở. Điều 18: Giao bóng thắng điểm Đấu thủ giao bóng sẽ thắng điểm: ­ Nếu giao bóng không phải là  một quả   đánh lại theo  điều 14, chạm vào  đấu thủ   đỡ  bóng hoặc   bất kỳ vật gì trên người trước khi bóng chạm sân. ­ Nếu đấu thủ đỡ giao bóng bị thua điểm bằng cách khác như quy định trong điều 20.
  3. Điều 19: Đỡ giao bóng thắng điểm Đấu thủ đỡ giao bóng thắng điểm: ­ Nếu đấu thủ giao bóng hỏng hai lần liên tiếp. ­ Nếu đấu thủ giao bóng bị thua điểm bằng cách khác như đã nói ở điều 20. Điều 20: Đấu thủ thua điểm Một đấu thủ sẽ bị thua điểm nếu: a. Không đánh trả lại được bóng qua lưới, để bóng nảy hai lần (trừ trường hợp ở điều 24a hay 24c)   . b. Đấu thủ đánh trả bóng trong cuộc mà bóng chạm đất, chạm thiết bị cố định hay một vật khác ở  ngoài sân của đối phương (trừ trường hợp nói ở điều 24a hoặc 24c). c. Đánh trả bằng volley nhưng pha đánh đó không thành công, cho dù đấu thủ đứng ở ngoài sân. d. Trong khi đánh bóng đấu thủ  cố  tình giữ  bóng lâu trên mặt vợt hoặc chạm bóng bằng vợt quá  một lần. e. Đấu thủ hoặc vợt của anh ta hay bất kỳ vật gì anh ta mang, mặc chạm lưới, cột lưới, cọc chống,   dây cáp, chạm lưới hoặc phần sân của đối phương bất kỳ lúc nào khi bóng còn trong cuộc. f. Đấu thủ đánh volley trước khi bóng qua lưới phía sân mình. g. Bóng trong cuộc chạm vào  đấu thủ  hay bất kỳ  vật gì  anh ta mang, mặc, trừ  vợt  đang  ở  trong   một hoặc hai tay. h. Đấu thủ quăng vợt của mình về phía bóng và chạm vào bóng. i. Đấu thủ cố tình làm thay đổi hình dáng, cấu tạo của vợt khi đang đánh tính điểm. Tình huống 1: Trong khi giao bóng, vợt tuột khỏi tay đấu thủ giao bóng và chạm vào lưới trước khi   bóng chạm sân. Đó là lỗi giao bóng hay đấu thủ sẽ bị thua điểm? Quyết định:  Đấu thủ  giao bóng sẽ  thua  điểm vì  vợt chạm lưới khi bóng vẫn còn trong cuộc (điều   20e). Tình huống 2: Trong khi giao bóng, vợt tuột khỏi tay đấu thủ giao bóng và chạm lưới sau khi bóng   đã chạm sân (không đúng ô giao bóng). Đó là lỗi giao bóng hay đấu thủ thua điểm? Quyết định: Đó là lỗi vì khi vợt chạm lưới, bóng đã ở ngoài cuộc. Tình huống 3: A và B thi đấu với C và D, A giao bóng sang cho D, C chạm vào lưới trước khi bóng  chạm sân. Đây có phải là lỗi giao bóng không khi bóng rơi ngoài ô giao bóng và C, D có mất điểm  không?
  4. Quyết định: Đây không phải là lỗi giao bóng. C và D bị thua điểm vì C đã chạm lưới khi bóng vẫn  ở trong cuộc (Điều 20e). Tình huống 4: Một  đấu thủ  có  được nhảy qua lưới sang sân đối phương khi bóng vẫn trong cuộc   không và có bị xử phạt không? Quyết định: Không được phép. Đấu thủ đó sẽ bị mất điểm (điều 20e). Tình huống 5:  Đấu thủ  A cắt bóng qua lưới và  bóng nảy trở  lại bên sân A.  Đấu thủ  B không với   được bóng, quăng vợt đánh bóng. Cả vợt lẫn bóng rơi sang bên sân A. A đánh trả nhưng bóng ra  ngoài sân của B. B được hay thua điểm đó? Quyết định: B thua điểm đó (Điều 20d và h). Tình huống 6:  Đấu thủ  giao bóng  đứng ngoài  ô giao bóng và quả bóng giao sang chạm  đấu thủ   đó trước khi rơi xuống sân. Đấu thủ đó được hay thua điểm? Quyết định: Đấu thủ bị bóng chạm thua điểm (Điều 20g, trừ những điểm đã nói ở điều 14a). Tình huống 7:  Đấu thủ   đứng ngoài sân  đánh bóng volley hoặc bắt bóng bằng tay và tuyên bố là  bóng ngoài sân và đòi được điểm. Quyết   định:   Trong   mọi   tình   huống   đấu   thủ   đó   đều   không   có   quyền   đòi   điểm ­ Nếu bắt bóng bằng tay thì mất điểm theo điều 20g. ­ Nếu đánh volley mà hỏng thì mất điểm theo điều 20c. ­ Nếu đánh volley mà tốt thì bóng tiếp tục trong cuộc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2