Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng bậc lương

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

334
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Nâng bậc lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng bậc lương

  1. CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ABC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ – DN Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HDDQT – TỔNG GIÁM ĐỐC V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên CHỦ TỊCH HDQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC ­ Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - NC ngày 11 tháng 12 năm2006 về việc thành lập…..; ­ Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - ngày tháng năm về ….; ­ Theo đề nghị của Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng Lao động Tiền lương. QUYẾT ĐỊNH Điều I: Nay nâng bậc lương đối với Ông (Bà) Nguyễn Văn A, giữ chức vụ Trưởng Phòng TC – HC. Điều II: Mức lương mới là 1.000.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2006. Điều III: Quyết định này có hệu lực kể từ ngày ký. Phòng TC - HC, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NơI nhận: - Như điều III; - Lưu Phòng TC – HC. Trần Văn Cường
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2