intTypePromotion=3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN NHẬN ĐỊNH - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ: Nguyen Bach Lien Bach Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

3
3.960
lượt xem
1.602
download

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN NHẬN ĐỊNH - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Các quan điểm về nguồn gốc Nhà Nước - Bản chất, đặc trưng theo chủ nghĩa Mac le-nin - Hiểu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chức năng, hình thức, kiểu Nhà Nước - Nhận thức được cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN NHẬN ĐỊNH - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Mã học phần: 1005020 Số ĐVHT: 02 Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN NHẬN ĐỊNH Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 1- Các nội dung kiến thức sinh viên cần nắm được sau khi học xong chương 1: - Các quan điểm về nguồn gốc Nhà Nước - Bản chất, đặc trưng theo chủ nghĩa Mac le-nin - Hiểu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chức năng, hình thức, kiểu Nhà Nước - Nhận thức được cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2- Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết Chương I STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú 01 Câu hỏi Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Đáp án Nhận định : ĐÚNG Vì theo quan điểm của chủ nghĩa Mac Le-nin, Nhà Nước chỉ xuất hiện khi có những điều kiện về kinh tế xã hội nhất định trong đó điều kiện tiên quyết về xã 1 hội là có những mâu thuẫn giai cấp gay gắt “ Nhà Nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được, bất cứ ở đâu hễ lúc nào và chừng nào mà về mặt khách quan những mâu thuẫn giai cấp không điều hoà được thì còn Nhà Nước” 02 Câu hỏi Nhà nước là một hiện tượng bất biến của xã hội. 1 1
 2. Đáp án Nhận định SAI Vì: Nhà nước là một hiện tượng luôn vận động thay đổi và có thể tiêu vong khi những điều kiện cho sự tồn tại của nó không còn 03 Câu hỏi Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước ra đời không phải từ một bản khế ước xã hội. Đáp án Nhận định ĐÚNG: Quan niệm Nhà nước ra đời từ bản Khế ước xã hội là quan điểm của những nhà học giả theo thuyết “Khế ước xã hội” còn theo quan niệm của chủ nghĩa Mac- lenin Nhà Nước là một bộ máy mà giai cấp thống trị sử dụng để đàn áp giai cấp khác. Nhà Nước chỉ ra đời khi có những điều kiện nhất định về kinh tế và xã hội Câu hỏi Đặc trưng duy nhất của Nhà Nước, đó là Nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính, lãnh thổ. Đáp án Nhận định SAI 04 Vì Nhà Nước có 5 đặc trưng: Nhà nước thiết lập một 1 quyền lực công cộng đặc biệt ; nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính, lãnh thổ, Nhà nước có chủ quyền, Nhà Nước ban hành pháp luật và Nhà Nước ban hành thuế Câu hỏi Không nhất thiết cơ quan Nhà nước nào cũng mang tính chất quyền lực nhà nước Đáp án Nhận định: SAI 05 Vì đặc trưng chủ yếu và cơ bản của cơ quan Nhà 1 Nước là mang tinh chất quyền lực Nhà Nước nên không thể có cơ quan Nhà Nước nào lại không mang quyền lực Nhà Nước Câu hỏi Bộ máy Nhà Nước Việt Nam hiện nay gồm bốn hệ thống cơ quan Nhà Nước và một chế định độc lập Đáp án Nhận định ĐÚNG 06 Hệ thống cơ quan Nhà Nước Việt Nam hiện nay gồm 0.6 4 cơ quan là: Cơ quan quyền lực Nhà Nước, cơ quan quản lý Nhà Nước, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát và một chế định độc lập là: chủ tịch nước 07 Câu hỏi Chức danh Chủ tịch nước thuộc loại cơ quan quyền 0.6 lực Nhà Nước 2
 3. Đáp án Nhận định SAI Chủ tịch nước là một chế định độc lập trong hệ thống cơ quan Nhà Nước ta Câu hỏi Nhà nước là một trong các tổ chức được quy định các loại thuế và tổ chức thu thuế bắt buộc 08 Đáp án Nhận định SAI 0.6 Nhà Nước là tổ chức duy nhất được quy định các loại thuế và tổ chức thu thuế bắt buộc Câu hỏi Tất cả các Nhà Nước xã hội chủ nghĩa đều có hình thức cấu trúc Nhà Nước là đơn nhất Đáp án Nhận định SAI Mỗi một quốc gia có thể có hình thức cấu trúc riêng, 09 đây không phải là tiêu chí bắt buộc của Nhà Nước xã hội chủ nghĩa 0.6 Trong lịch sử có Nhà Nước liên bang Nam Tư hoặc Liên bang cộng hòa xã hội Xô Viết là những Nhà Nước XHCN có cấu trúc Nhà Nước là liên bang Câu hỏi Lịch sử xã hội loài người trải qua 5 hình thái kinh tế- xã hội do đó tương ứng sẽ có 5 kiểu Nhà Nước Đáp án Nhận định SAI 10 Lịch sử xã hội loài người trải qua 5 hình thái kinh tế xã 1 hội, nhưng chỉ có 4 kiểu Nhà Nước ( Nhà Nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản và Nhà Nước XHCN) trong kiểu hình thái KTXH là công xã nguyên thủy thì không có Nhà Nước 11 Câu hỏi Mọi cơ quan Nhà nước đều có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Đáp án Nhận định SAI Không phải cơ quan Nhà nước nào cũng có thẩm 1 quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ có các cơ quan Nhà Nước được Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật quy định thì mới được ban hành 12 Câu hỏi Bộ giáo dục có quyền ban hành văn bản quy phạm 1 pháp luật có tên là Thông tư Đáp án Nhận định SAI Cơ quan Bộ không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ có Bộ trưởng có quyền ban 3
 4. hành văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi là Thông tư Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 1. Các nội dung kiến thức mà sinh viên cần nắm sau khi học xong chương 2 - Hiểu được những kiến thức về nguồn gốc, bản chất và thuộc tính của pháp luật - Hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình thức pháp luật của Việt Nam 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 2: STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú Câu hỏi Pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người. Đáp án Nhận định: SAI 13 Pháp luật là tiêu chuẩn để đánh giá hành vi c ủa con 1 người nhưng không phải là tiêu chuẩn duy nhất mà để điều chỉnh hành vi còn có thể sử dụng các quy phạm khác như quy phạm tôn giáo, quy phạm đạo đức Câu hỏi Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà nước Đáp án Nhận Định SAI Pháp luật có thể được hình thành bằng con đường 14 ban hành của Nhà Nước nhưng đây không phải là 1 cách thức duy nhất hình thành pháp luật mà pháp luật còn có thể được hình thành bằng cách Nhà Nước thừa nhận các quy phạm đã có sẵn như tập quán 15 Câu hỏi Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu, thể 1 hiện trình độ pháp lý thấp Đáp án Nhận định SAI: Mỗi hình thức pháp luật đều có những ưu nhước 4
 5. điểm của riêng nó, tiền lệ pháp là hình thức được rất nhiều nước tư sản áp dụng đặc biệt là các nước thuộc hệ thống pháp luật Anh Mỹ. Ưu điểm của nó là giải quyết kịp thời những vụ việc diễn ra trong đời sống bằng việc sử dụng những bản án đã có hiệu lực của những vụ việc tương tự trước đó. Câu hỏi Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật 14 Đáp án Nhận định SAI: 1 Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng chính xác thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật Câu hỏi Thủ tướng Chính Phủ có quyền ban hành văn bản có tên là Quyết định và chỉ thị Đáp án Nhận định SAI 15 1 Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2009, Thủ tướng chính phủ chỉ có quyền ban hành văn bản tên là Quyết Định. Câu hỏi Tổ chức chính trị xã hội có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách độc lập Đáp án Nhận định SAI Tổ chức chính trị xã hội không có quyền ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật một cách độc lập, tổ chức chính trị xã hội chỉ có thể phối hợp ban hành 1 văn bản QPPL có tên gọi là thông tư liên tịch với cơ quan Nhà Nước khác để thực hiện các vấn đề có liên quan 17 Câu hỏi Pháp luật chỉ mang tính giai cấp Đáp án Nhận định SAI Bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp và 0.6 tính xã hội 18 Câu hỏi Pháp luật luôn tác động tích cực đến kinh tế, là yếu 0.6 tố thúc đẩy kinh tế phát triển Đáp án Nhận định SAI Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong đó kinh tế là yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng và pháp luật là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng. Pháp luật tác động đến kinh tế cả hai chiều theo 5
 6. hướng tích cực và hướng tiêu cực Câu hỏi Hình thức pháp luật của Nhà Nước ta hiện nay bao 19 gồm hình thức văn bản quy phạm pháp luật và tiền lệ pháp 0.6 Đáp án Nhận định SAI Nước ta không thừa nhận tiền lệ pháp là hình thức pháp luật Câu hỏi Tập quán pháp là hình thức pháp luật chủ yếu của 20 Nhà Nước ta hiện nay Đáp án Nhận định SAI Hình thức pháp luật chủ yếu của Nhà Nước ta hiện 0.6 nay là văn bản quy phạm pháp luật, còn tập quán pháp chỉ là nguồn bổ trợ Chương 3: QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Các nội dung kiến thức mà sinh viên cần nắm vững sau khi học xong chương 3 - Hiểu rõ các thuật ngữ pháp lý liên quan đến quy phạm pháp luật - Phân tích các yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật - Cách thể hiện quy phạm pháp luật trong điều luật 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú Câu hỏi Quy phạm pháp luật luôn phải hội đủ 3 bộ phận: giả định, quy định và chế tài Đáp án Nhận định: SAI 21 Vì không phải quy phạm pháp luật nào cũng có đủ 3 1 bộ phận mà có những quy phạm chỉ có 1 hoặc 2 bộ phận như các quy định của Bộ luật hình sự thường chỉ có bộ phận giả định và chế tài. 22 Câu hỏi Chỉ quy phạm pháp luật mới có tính bắt buộc 1 Đáp án Nhận định: SAI Các quy phạm khác như quy phạm tôn giáo, điều lệ của một tổ chức cũng mang tính bắt buộc đối vối thành viên của tổ chức đó. Điểm khác biệt giữa quy phạm pháp luật với các quy phạm khác là có tính bắt 6
 7. buộc chung. 23 Câu hỏi Chỉ có quy phạm pháp luật mới có tính giai cấp 1 Đáp án Nhận định: SAI Các quy phạm khác như quy phạm tôn giáo, quy phạm đạo đức vẫn có tính giai cấp, điều này do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội Câu hỏi Một quy phạm pháp luật chỉ được thể hiện trong một điều Luật Đáp án Nhận định SAI 24 0.6 Một quy phạm pháp luật có thể được thể hiện trong nhiều điều luật bằng cách viện dẫn đến điều luật khác Câu hỏi Một quy phạm pháp luật buộc phải thể hiện theo 0.6 trật tự lần lượt là giả định, quy định và chế tài Đáp án Theo logic chung thì trật tự một quy phạm pháp luật 25 thể hiện lần lượt là giả định, quy định và chế tài, tuy nhiên đây không phải là yêu cầu bắt buộc mà trật tự của các bộ phận giả định, quy định và chế tài trong một quy phạm pháp luật có thể bị đảo lộn CHƯƠNG 4: QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. Các nội dung kiến thức mà sinh viên cần nắm sau khi học xong chương 4 - Nắm vững các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật - Hiểu được năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể - Các căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án 26 Câu hỏi Người say rượu là người có năng lực hành vi hạn chế Đáp án Nhận định SAI: 1 Người có năng lực hành vi hạn chế là người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 7
 8. Do đó một người say rượu nếu không có quyết định của Tòa án về việc bị hạn chế năng lực hành vi thì không thể coi là người có năng lực hành vi hạn chế 27 Câu hỏi Sự kiện pháp lý là yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật. Đáp án Nhận định SAI: Yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia vào quan hệ pháp 1 luật là khách thể còn sự kiện pháp lý chỉ là những sự kiện thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của chúng gắn với sự phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật 28 Câu hỏi Nhà nước là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật. Đáp án Nhận định SAI Nhà Nước chỉ tham gia vào một số quan hệ đặc biệt như quan hệ hình sự, quan hệ hành chính 29 Câu hỏi Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có năng lực 1 hành vi đầy đủ. Đáp án Nhận định SAI Không phải mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ vì có những cá nhân bị mắc bệnh tâm thần hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì cho dù có trên 18 tuổi cũng không có năng lực hành vi đầy đủ Câu hỏi Năng lực chủ thể của công dân và người nước ngoài là như nhau Đáp án Nhận định SAI 30 Năng lực chủ thể của người nước ngoài bị hạn chế 1 hơn năng lực chủ thể của công dân trong một số quan hệ pháp luật nhất định như quan hệ bầu cử, quan hệ sở hữu đất đai… Câu hỏi Khách thể của quan hệ pháp luật chỉ bao gồm lợi ích 0.6 vật chất mà chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật Đáp án Nhận định SAI 31 Khách thể của quan hệ pháp luật bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích xã hội mà chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào các quan hệ xã hội 8
 9. Câu hỏi Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật thì trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật Đáp án Nhận định SAI 32 Để trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật thì cá 1 nhân phải tham gia vào quan hệ pháp luật đồng thời phải đáp ứng các điều kiện do Nhà Nước quy định cho mỗi loại quan hệ pháp luật đó nữa 33 Câu hỏi Thời điểm phát sinh năng lực pháp luật và năng lực 0.6 hành vi của pháp nhân là khác nhau Đáp án Nhận định SAI Thời điểm phát sinh năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân trùng nhau: Vào thời điểm pháp nhân được cơ quan Nhà Nước cho phép thành lập hoặc từ thời điểm được cấp giấy phép thành lập trong trường hợp pháp luật quy định việc thành lập phải được đăng ký. Câu hỏi Nội dung của quan hệ pháp luật chỉ thể hiện quyền của chủ thể 34 Đáp án Nhận định SAI Nội dung của quan hệ pháp luật gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ chủ thể Câu hỏi Chỉ có hành vi của con người mới có thể trở thành sự 0.6 kiện pháp lý Đáp án Sự kiện pháp lý là những sự kiện thực tế mà sự xuất 0.6 35 hiện hay mất đi của chúng gắn với sự thay đổi, phát sinh hay chấm dứt quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp lý bao gồm cả hành vi của con người và các sự kiện tự nhiên khác Chương 5: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 3. Các nội dung kiến thức sinh viên cần nắm vững sau khi học xong chương 5 - Nắm được khái niệm vi phạm pháp luật - Phân tích được các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật - Các loại trách nhiệm pháp lý áp dụng cho các vi phạm pháp luật 9
 10. 4. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú Câu hỏi Sự thiệt hại về vật chất là dấu hiệu bắt buộc của vi phạm pháp luật. Đáp án Nhận định: SAI Sự thiệt hại do hành vi trái pháp luật của chủ thể gây ra có thể là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh 36 thần, mặt khác sự thiệt hại dù là vật chất hay tinh 1 thần đều không phải là dấu hiệu bắt buộc của vi phạm pháp luật. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật bao gồm: Có hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, có lỗi và chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện Câu hỏi Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật Đáp án Nhận định: SAI Vì: Hành vi trái pháp luật mới chỉ là một trong các 37 yếu tố bắt buộc của vi phạm pháp luật. Một hành 1 vibị xem là hành vi vi phạm pháp luật khi có đủ các yếu tố: hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, có lỗi và chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện Câu hỏi Phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có thể là chủ 1 thể của vi phạm pháp luật Đáp án Nhận định: SAI Chủ thể của vi phạm pháp luật là người có năng lực 38 trách nhiệm pháp lý. Có những trường hợp người dưới 16 tuổi đã trở thành chủ thể của vi phạm pháp luật ví dụ như người từ đủ 14tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi có thể là chủ thể của vi phạm pháp luật hình sự nếu phạm các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 39 Câu hỏi Trách nhiệm pháp lý là chế tài 1 Đáp án Nhận định SAI 10
 11. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau: Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật, theo đó chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật. Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu lên các biện pháp tác động mà Nhà Nước dự kiến áp dụng đối với những chủ thể không thực hiện đúng những mệnh lệnh Nhà Nước đã được nêu trong phần Quy định của quy phạm pháp luật Câu hỏi Trong cấu thành vi phạm pháp luật thì lỗi là yếu tố 0.6 40 thuộc mặt khách quan Đáp án Nhận định SAI Trong cấu thành vi phạm pháp luật lỗi thuộc yếu tố chủ quan Câu hỏi Lỗi là yếu tố duy nhất của mặt chủ quan trong cấu 0.6 41 thành vi phạm pháp luật Đáp án Nhận định SAI Lỗi chỉ là một trong những yếu tố của mặt chủ quan trong cấu thành vi phạm pháp luật, ngoài ra còn có yếu tố khác như động cơ mục đích Câu hỏi Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra đều phải 0.6 42 được thể hiện dưới dạng vật chất Đáp án Nhận định SAI Hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra có thể thực hiện dưới dạng vật chất hoặc tinh thần. Câu hỏi Hành vi trái pháp luật trong mặt khách quan của cấu 0.6 43 thành vi phạm pháp luật chỉ được thực hiện dưới dạng hành động Đáp án Hành vi trái pháp luật có thể thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động 44 Câu hỏi Một người nhận thấy trước hành vi của mình là 0.6 nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả xảy ra tuy không mong muốn nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra là biểu hiện của lỗi vô ý vì quá tự tin 11
 12. Đáp án Nhận định SAI Trạng thái tâm lý của người này có biểu hiện của lỗi cố ý gián tiếp Câu hỏi Mọi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm 0.6 45 pháp lý Đáp án Nhận định SAI Trong một số trường hợp có vi phạm pháp luật xảy ra nhưng đã hết thời hạn truy cứu trách nhệm pháp lý nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý Chương 6: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1. Các nội dung kiến thức sinh viên cần nắm rõ sau khi học xong chương 6 - Hiểu được mối liên hệ giữa các yếu tố quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật - Tiêu chí xác định các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú Câu hỏi Bộ luật là một trong những yếu tố thuộc hệ thống cấu trúc của pháp luật Đáp án Nhận định: SAI 46 1 Hệ thống cấu trúc của pháp luật bao gồm 3 thành tố: Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật 47 Câu hỏi Nhà nước hoàn toàn không can thiệp vào các quan hệ 1 pháp luật được điều chỉnh bằng phương pháp bình đẳng thoả thuận. Đáp án Nhận định: SAI Đối với phương pháp bình đẳng thỏa thuận Nhà Nước không can thiệp trực tiếp vào các quan hệ pháp luật nhưng Nhà Nước có can thiệp gián tiếp bằng cách định ra các khuôn khổ nhất định để các 12
 13. bên tham gia thỏa thuận Câu hỏi Chế định pháp luật là tổng hợp những quy phạm 0.6 48 pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội trong cùng một lĩnh vực của đời sống xã hội Đáp án Nhận định SAI Chế định pháp luật là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội có cùng tính chất trong một ngành Luật Câu hỏi Trình độ kỹ thuật lập pháp cao là tiêu chuẩn duy 0.6 49 nhất để đánh giá sự hoàn thiện của một hệ thống pháp luật Đáp án Nhận định SAI Để đánh giá sự hoàn thiện của pháp luật cần căn cứ vào nhiều yếu tố như: tính toàn diện; tính đồng bộ; tính phù hợp và trình độ kỹ thuập lập pháp cao Câu hỏi Bộ Luật dân sự là văn bản pháp luật có hiệu lực 0.6 50 pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam Đáp án Nhận định SAI Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam là Hiến pháp Chương 7: LUẬT HÌNH SỰ 1. Các nội dung kiến thức cơ bản mà sinh viên cần nắm sau khi học xong chương 7 - Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự - Các yếu tố cấu thành tội phạm - hệ thống hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú 51 Câu hỏi Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1 1999, mọi cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng Đáp án Nhận định: ĐÚNG 13
 14. Theo quy định của Luật hình sự, cá nhân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng Câu hỏi Theo pháp luật hình sự, cấm cư trú là một loại hình phạt chính 52 Đáp án Nhận định: SAI 0.6 Cấm cư trú là hình phạt bổ sung ( quy định tại Điều 28- Bộ luật hình sự) Câu hỏi Theo Bộ luật Hình sự năm 1999 của nước ta, mọi tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là trên 7 năm tù đều là tội phạm rất nghiêm trọng. Đáp án Nhận định: SAI Theo quy định của Luật hình sự, tội phạm có mức 53 cao nhất của khung hình phạt là trên 7 năm tù được 1 chia thành hai loại là: tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù thuộc tội rất nghiêm trọng còn tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình thuộc tội đặc biệt nghiêm trọng 54 Câu hỏi Tội phạm là cách gọi khác của người phạm tội Đáp án Nhận định SAI Đây là hai khái niệm khác nhau Tội phạm là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý hình 1 sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và bị xử lý bằng hình phạt. Người phạm tội là người thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự có lội và bị xử lý bằng hình phạt Câu hỏi Chủ thể của Luật hình sự có thể là cá nhân hoặc 55 pháp nhân Đáp án Nhận định SAI 0.6 Chủ thể của Luật hình sự chỉ có thể là cá nhân Pháp nhân không phải là chủ thể của Luật hình sự 56 Câu hỏi Tịch thu tài sản là chế tài dân sự không phải là hình 0.6 phạt 14
 15. Đáp án Nhận định SAI Tịch thu tài sản là một trong những hình phạt bổ sung của Luật hình sự Câu hỏi Theo quy định của pháp luật hình sự thì Phạt tiền là hình thức phạt bổ sung 57 Đáp án Nhận định SAI 0.6 Phạt tiền là một trong các hình phạt chính của Luật hình sự Câu hỏi Tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội phạm có mức hình phạt cao nhất là tử hình Đáp án Nhận định SAI 58 0.6 Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là những tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình CHƯƠNG 8: LUẬT DÂN SỰ 1. Các nội dung kiến thức cơ bản mà sinh viên cần nắm sau khi học xong chương 8 - Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Các loại chủ thể của Luật sân sụ - Chế định về thừa kế trong luật dân sự 2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú Câu hỏi Theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005, mọi tổ chức đều là pháp nhân Đáp án Nhận định: SAI Theo quy định của Luật dân sự 2005, tổ chức là pháp nhân khi đáp ứng đủ 4 điều kiện 59 1 Được thành lập hợp pháp Có tài sản độc lập Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ Nhân danh mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập 60 Câu hỏi Cá nhân dưới 18 tuổi không được trực tiếp tham 1 gia vào các quan hệ dân sự 15
 16. Đáp án Nhận định: SAI Vì trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật Câu hỏi Theo quy định của Luật dân sự hiện hành, tài sản bao 0.6 gồm vật và tiền 61 Đáp án Nhận định: SAI Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản Câu hỏi Luật dân sự chỉ điều chỉnh các quan hệ tài sản trong 62 giao lưu dân sự Đáp án Nhận định SAI 0.6 Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự 63 Câu hỏi Nhà Nước không phải là chủ thể của Luật dân sự 0.6 Nhận định SAI Nhà Nước là chủ thể đặc biệt của Luật dân sự Câu hỏi Luật dân sự chỉ sử dụng phương pháp bình đẳng 0.6 64 thỏa thuận Đáp án Nhận định Đúng Bình đẳng thỏa thuận là phương pháp đặc trưng của ngành luật dân sự, ngành luật này không sử dụng phương pháp mệnh lệnh quyền uy Câu hỏi Tuổi bắt đầu có năng lực hành vi dân sự của cá nhân 0.6 65 là 15 tuổi Đáp án Nhận định SAI Tuổi bắt đầu có năng lực hành vi dân sự của cá nhân là 6 tuổi Câu hỏi Quyền chiếm hữu là yếu tố quan trong nhất trong ba 0.6 66 yếu tố của quyền sở hữu Đáp án Nhận định SAI Trong ba yếu tố của quyền sở hữu (quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt) thì quyền chiếm hữu là yếu tố quan trong nhất vì chỉ có chủ sở hữu mới có quyền quyết định số phận của tài sản: đem bán, tặng 16
 17. cho, chuyển nhượng… Câu hỏi Hợp đồng phải được làm thành văn bản mới có giá 0.6 67 trị pháp lý Đáp án Nhận định SAI Hình thức của Hợp đồng có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản và chúng có giá trị pháp lý như nhau Câu hỏi Hợp đồng bằng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn 0.6 68 hợp đồng bằng miệng Đáp án Nhận định SAI Hợp đồng bằng văn bản thường có giá trị chứng minh cao hơn nhưng về giá trị pháp lý thì hợp đồng bằng miệng hay hợp đồng bằng văn bản đều như nhau Câu hỏi Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự và Luật dân sự là như nhau Đáp án Nhận định SAI 69 Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự là phương pháp bình đẳng thỏa thuận còn phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự là mệnh lệnh quyền uy Câu hỏi Trong mọi trường hợp khi người chết để lại di chúc 70 thì chỉ những người được chỉ định hưởng di sản có trong di chúc mới được nhận di sản Đáp án Nhận định Sai Theo quy định của Luật dân sự, có một số đối tượng hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Khi đó nếu trong di chúc không cho họ hu7o7nbg3 CHƯƠNG 9 : LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 1. Các nội dung kiến thức cơ bản mà sinh viên cần nắm sau khi học xong chương 9 - Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình - Các điều kiện kết hôn, thủ tục kết hôn - Các vấn đề liên quan đến ly hôn 5. Ngân hàng câu hỏi và đáp án STT Loại Nội dung Điểm Ghi chú 17
 18. Câu hỏi Luật Hôn nhân và gia đình Việt nam năm 2000 chỉ cấm việc kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời Đáp án Nhận định: SAI 71 1 Luật hôn nhân gia đình còn cấm kết hôn trong các trường hợp khác như người đang có vợ có chồng, người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức… Câu hỏi Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt nam năm 2000, việc kết hôn chỉ được đăng ký tại Uy ban nhân dân cấp xã. 72 Đáp án Nhận định: SAI 1 Vì kết hôn còn có thể đăng ký tại cơ quan tư pháp cấp tỉnh trong trường hợp kết hôn với người nước ngoài Câu hỏi Theo pháp luật Việt Nam, những người cùng giới 0.6 73 không được kết hôn với nhau Đáp án Nhận định Đúng Pháp luật Việt Nam không cho phép người đồn giới kết hôn Câu hỏi Chỉ trong trường hợp người vợ đang mang thai thì 0.6 74 người chồng không được phép xin ly hôn Đáp án Nhận định SAI Người chông không được phép ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai và vợ chồng đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 75 Câu hỏi Nghĩa vụ cấp dưỡng luôn thuộc về người chồng 0.6 Đáp án Nhận định SAI Người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng, do đó nghĩa vụ này không phân biệt là của người chồng hay người vợ 18
 19. B- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI - Thời điềm áp dụng: Từ học kỳ 1 năm 2009-2010 - Phạm vi trình độ và loại hình đào tạo áp dụng: Dành cho hệ Đại học- loại hình đào tạo chính quy - Cách thức tổ hợp các câu hỏi thành đề thi: Đề thi gồm 2 phần ( Phần nhận định chiếm 60% và phần bài tập chiếm 40 % số điểm bài thi ). Phần nhận đ ịnh gồm 6 câu h ỏi (v ới loại câu hỏi 1 điểm) hoặc 10 câu hỏi (với loại câu hỏi 0.6 điểm)Chú ý: Nên lấy câu hỏi ở các chương khác nhau - Thời gian làm bài: 60 phút Người biên soạn Trưởng bộ môn Trưởng khoa Nguyễn Thị Tuyết Nga 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản