intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình kinh tế

Xem 1-20 trên 15393 kết quả Giáo trình kinh tế
 • Tài liệu "Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam (Tập V)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Triều Nguyễn - lịch sử và vấn đề; Kinh tế nước nhà thời Nguyễn; Quan hệ bang giao; Xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX; Nho giáo và những vấn đề mới của Nho giáo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf239p vihulk 26-05-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất; Thực dân Pháp củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thuộc địa; Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam; Tình hình văn hóa - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf296p vihulk 26-05-2023 2 2   Download

 • ‘Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du’ là tài liệu tham khảo được TaiLieu.VN sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi kết thúc học phần, giúp sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả!

  doc9p dangnhuy06 25-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Ngoại giao Việt Nam 1945-2000: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đất nước đi vào hòa bình xây dựng và đổi mới 1975-2000; Xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam 1945-2000; Những sự kiện chính của ngoại giao Việt Nam và quan hệ quốc tế liên quan 1945-2000. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf277p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau đây: Kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại trong nền kinh tế quốc dân; Bản chất kinh tế của thương mại; Lý thuyết thương mại; Quá trình phát triển thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf349p mitmit02 29-05-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế thương mại" tiếp tục trình bày nội dung về tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong cơ chế thị trường... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm được nội dung chi tiết.

  pdf215p mitmit02 29-05-2023 4 3   Download

 • Đề tài "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học vô cơ lớp 9 trung học cơ sở" gồm 3 chương trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh qua hệ thống bài tập vô cơ lớp 9 trung học cơ sở, thực nghiệm sư phạm.

  pdf147p besfriend05 23-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam - Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh phần 2 trình bày các nội dung chính như sau: chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; khai thác tài nguyên chung; rủi ro và các biện pháp thích ứng với rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Thông quan cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội thế giới" người học có thể rút ra những kết luận so sánh, bài học kinh nghiệm đế sau này có một cái nhìn chiến lược, tống hợp; để ra những quyết sách, biện pháp dùng, thông minh, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf140p besfriend03 08-05-2023 2 2   Download

 • Giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội thế giới" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triền kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt dược, nguyên nhân thành công. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf56p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Phần 1 giáo trình "Kinh tế nông nghiệp" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về nông nghiệp và đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam; kinh tế sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p besfriend03 08-05-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế nông nghiệp" trình bày các nội dung: Tiến bộ khoa học - Công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất hàng hóa và thị trường nông nghiệp, quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung: Thiên nhiên và con người Việt Nam, tố chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf388p besfriend03 16-05-2023 4 2   Download

 • Trong Địa lí học, vấn đề tổ chức lãnh thổ có vai trò đặc biệt quan trọng và gắn liền với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam" trình bày các nội dung chương 3 - Tổ chức lãnh thổ vùng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf241p besfriend03 16-05-2023 2 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" đề cập đến những vấn đề cần thiết và cơ bản nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý thu chi trong doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p besfriend03 08-05-2023 2 2   Download

 • Đây là cơ hội để Việt Nam sớm đưa ra kế hoạch phê duyệt và thực hiện Công ước Tokyo 2011. Đồng thời, giúp Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức về công nhận văn bằng giáo dục đại học, về mối liên hệ chặt chẽ giữa công nhận văn bằng, đảm bảo chất lượng và Khung trình độ quốc gia. Cùng tham khảo bài viết để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn!

  pdf6p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dangnhuy08 18-05-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Hóa dược-dược lý được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày dược động học của các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc. Phân tích được cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc; Trình bày dược động học, phân tích được cơ chế tác dụng và yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định các chế phẩm và liều dùng của một số thuốc trong các nhóm thuốc cụ thể.

  pdf179p dangnhuy08 18-05-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh dược được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự cần thiết của môn kinh tế dược đối với ngành dược; Đại cương của quản trị học; Hoạch định chiến lược; Quản trị nguồn nhân lực; Văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p dangnhuy08 18-05-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Khởi tạo doanh nghiệp được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về khởi nghiệp kinh doanh; Chọn lựa ý tưởng kinh doanh; Tiếp thị sản phẩm; Tổ chức kinh doanh; Các vấn đề tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p dangnhuy08 18-05-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình kinh tế
p_strCode=giaotrinhkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2