intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ (1)

Chia sẻ: Minh Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

381
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật Đại Việt thời Lê Sơ phản ánh các loại hình nghệ thuật của nước Đại Việt từ năm 1428 đến năm 1527, chủ yếu trên lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc và âm nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ (1)

Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ 1<br /> <br /> <br /> <br /> Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ<br /> Nghệ thuật Đại Việt thời Lê Sơ phản ánh các loại hình nghệ thuật của nước Đại Việt từ năm 1428 đến năm 1527,<br /> chủ yếu trên lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc và âm nhạc.<br /> <br /> <br /> Kiến trúc và điêu khắc<br /> Những công trình tiêu biểu thời Lê sơ là điện Kính Thiên, điện<br /> Cần Chánh, điện Vạn Thọ tại Đông Đô (Hà Nội) và Lam Kinh tại<br /> Tây Đô (Thanh Hóa).<br /> Điện Kính Thiên là nơi thiết triều trong cung cấm, xây dựng từ<br /> thời Lê Thái Tổ; sang thời Lê Thánh Tông được sửa sang thêm vào<br /> năm 1465. Ngày nay phần lớn công trình này bị phá hủy và vùi<br /> sâu, chỉ còn 4 bậc cửa bằng đá với dấu tích điêu khắc đương<br /> thời[1].<br /> Công trình Lam Kinh được xây dựng từ năm 1433 sau khi Lê Thái<br /> Tổ qua đời, bao gồm khu quần thể kiến trúc các cung điện (điện<br /> Quang Đức, điện Sùng Hiếu, điện Diễn Khánh…) và miếu, lăng<br /> mộ các vua Lê. Ngày nay khu vực này bị phá huỷ gần hết, chỉ còn<br /> Đĩa gốm<br /> lại một ít phế tích tượng ngựa đá, voi đá, nghê đá, hổ đá và bia<br /> Vĩnh Lăng, bia Hựu Lăng, bia Chiêu Lăng.<br /> <br /> Ngoài các cung điện, các công trình khác gồm có Quốc Tử Giám,<br /> nhà Thái học được mở rộng đáng kể. Văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu<br /> cũng là di tích về điêu khắc thời kỳ này còn để lại đến ngày nay.<br /> Việc xây cất các chùa, quán mới bị hạn chế nhưng việc tu bổ các<br /> chùa, quán sẵn có được coi trọng. Từ thời Lê Thái Tông đến Lê<br /> Chiêu Tông, nhà Lê cho trùng tu nhiều chùa như chùa Minh Độ ở<br /> Thanh Hà (Hải Dương), chùa Thiên Phúc (chùa Thày) ở Quốc Oai<br /> (Hà Nội), chùa Kim Liên (Hà Nội), chùa Thuý Lai (Thạch Thất,<br /> Hà Nội), chùa Đại Bi (huyện Gia Lương, Bắc Ninh). Tháp chùa<br /> Hoa Yên xây thời Trần Nhân Tông bị đổ cũng được sửa chữa đầu<br /> thời Lê.<br /> <br /> <br /> Âm nhạc<br /> <br /> Âm nhạc cung đình<br /> Âm nhạc cung đình chỉ chính thức xuất hiện từ thời Lê Thái Tông.<br /> Giữa ý kiến của Nguyễn Trãi và Lương Đăng, vua Thái Tông chấp<br /> nhận ý kiến của Lương Đăng. Lương Đăng được lệnh thiết kế dàn Bình gốm<br /> nhạc khí để sử dụng trong những dịp lễ.<br /> Bộ nhạc khí cung đình được Lương Đăng thiết kế mô phỏng theo cách của nhà Minh, gồm có[2]:<br /> • Trống cái<br /> • Bộ khánh có 16 chiếc khánh<br /> • Bộ chuông có 16 chiếc chuông<br /> Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ 2<br /> <br /> <br /> • Đàn cầm<br /> • Đàn sắt<br /> • Sinh tiêu<br /> • Quản<br /> • Thược: Sáo ngắn, có 3 lỗ<br /> • Chúc: Đồ để gõ<br /> • Ngữ: Gõ bằng dùi<br /> • Huân: đồ nặn bằng đất, có lỗ để thổi<br /> • Trì: thổi hoà phối với huân<br /> • Phương hưởng: bộ 15 tấm kim loại, gõ bằng dùi đồng<br /> • Không hầu: loại đàn cổ<br /> • Đàn tì bà<br /> • Quản địch: sáo cổ, dài hơn 1 thước<br /> Nổi tiếng nhất trong các bản nhạc cung đình thời Lê sơ là bản vũ "Bình Ngô phá trận".<br /> <br /> <br /> Âm nhạc dân gian<br /> Từ đầu thời Hậu Lê đến trước năm 1437, hát chèo vẫn được biểu diễn trong sinh hoạt cung đình. Từ năm 1437, khi<br /> âm nhạc cung đình của Lương Đăng chính thức được áp dụng thì Lê Thái Tông ra lệnh bãi bỏ trò hát chèo và thôi<br /> không tấu các loại nhạc thông tục dân gian - những loại nhạc này bị triều đình gọi là "dâm nhạc"[3].<br /> Tuy ra khỏi cung đình, hát chèo vẫn là thể loại âm nhạc phổ cập nhất trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân<br /> thời Lê sơ. Nhà Lê đã có những chính sách quy định khắc nghiệt với người chuyên làm nghề ca xướng như:<br /> • Không cho con nhà ca xướng đi thi;<br /> • Con gái nhà ca xướng không được lấy con nhà quan;<br /> • Nếu quan chức lấy con nhà ca xướng thì sẽ bị đánh gậy và giáng chức;<br /> • Con cháu nhà quan lại lấy con nhà ca xướng sẽ bị đánh và bị buộc phải ly hôn<br /> <br /> <br /> Tham khảo<br /> • Viện sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập 3, NXB Khoa học xã hội<br /> <br /> <br /> Chú thích<br /> [1] Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 367<br /> [2] Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 372<br /> [3] Viện Sử học, sách đã dẫn, tr 373<br /> Nguồn và người đóng góp vào bài 3<br /> <br /> <br /> <br /> Nguồn và người đóng góp vào bài<br /> Nghệ thuật Việt Nam thời Lê sơ  Nguồn: http://vi.wikipedia.org/w/index.php?oldid=18117145  Người đóng góp: ASM, Ashitagaarusa, Khyem, Porcupine, Trungda, 1 sửa đổi vô danh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nguồn, giấy phép, và người đóng góp vào hình<br /> Tập tin:Vietnamese dish, Annam, 15th century, stoneware with underglazed blue design, Honolulu Academy of Arts.jpg  Nguồn:<br /> http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tập_tin:Vietnamese_dish,_Annam,_15th_century,_stoneware_with_underglazed_blue_design,_Honolulu_Academy_of_Arts.jpg  Giấy phép: Public<br /> Domain  Người đóng góp: Bohème, Haa900, Hiart, Wmpearl<br /> Tập tin:Vietnamese stoneware vase.jpg  Nguồn: http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tập_tin:Vietnamese_stoneware_vase.jpg  Giấy phép: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0<br />  Người đóng góp: Original uploader was PericlesofAthens at en.wikipedia<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giấy phép<br /> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0<br /> //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2