intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị dự án - Chương 3

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

632
lượt xem
379
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 3 : tổ chức dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án - Chương 3

 1. Chương 3 TỔ CHỨC DỰ ÁN 09/14/10 Chương 3 1
 2. Nội dung chương Các hình thức tổ chức DA Lựa chọn hình thức tổ chức DA 09/14/10 Chương 3 2
 3. Các hình thức tổ chức DA Tổ chức DA theo chức năng Hình thức tổ chức DA thuần tuý Hình thức tổ chức DA theo ma trận 09/14/10 Chương 3 3
 4. Các hình thức tổ chức DA Tổ chức DA theo chức năng Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Sản Phó Giám đốc Phó Giám đốc Marketing xuất Tài chính Nhân sự PM dự án A PM dự án B PM dự án C PM dự án D - Sản xuất - Sản xuất - Sản xuất - Sản xuất - Tài chính - Tài chính - Tài chính - Tài chính - Nhân sự - Nhân sự - Nhân sự - Nhân sự -... -... -... -... 09/14/10 Chương 3 4
 5. Tổ chức DA theo chức năng Ưu điểm Nhược điểm Năng lực kỹ thuật Phát triển và duy trì năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn Nhận thức chọn lọc, thiếu cái nhìn tổng thể Tác động tương hỗ giữa các chuyên gia trong cùng lĩnh vực Khó  khăn  trong  việc  tích  hợp  nhiều  lĩnh  vực  chuyên  môn  khác  nhau: có thể gây mâu thuẫn Mục tiêu Tập trung vào mục tiêu của chức năng Mâu thuẫn về mức độ uư tiên với các hoạt động chức năng khác Theo đuổi mục tiêu dài hạn Khó cân nhắc giữa các ràng buộc chất lượng­thời gian­chi phí Dễ dàng đi đến thống nhất giữa các mục tiêu nội bộ Không có người chịu trách nhiệm toàn bộ về mục tiêu của dự án Quản lý đóng vai trò phụ so với kỹ thuật. Tính ổn định Quan hệ theo chiều dọc rõ ràng Khó khăn trong thích ứng với các thay đổi Xác định rõ các vai trò và trách nhiệm Luân chuyển thông tin nội bộ gặp nhiều khó khăn Gia tăng hiệu quả do chuyên môn hóa và tiêu chuẩn hóa Ra quyết định chậm chạp Các mối quan hệ giữa các cá nhân ổn định Con đường nghề nghiệp được xác lập rõ Khuyến khích tinh thần học tập của tổ chức Kiểm soát Kiểm soát chất lượng và hiệu quả dễ dàng Khó kiểm soát biến số thời gian Linh hoạt và tận dụng lợi thế quy mô trong sử dụng lao động Giới hạn trong mối liên hệ với bên ngoài Thiếu sự quan tâm đến khách hàng Năng lực quản lý của nhân viên bị hạn chế 09/14/10 Chương 3 5
 6. Các hình thức tổ chức DA  Hình thức tổ chức Giám đốc DA thuần tuý Phó Giám đốc Phó Giám đốc Sản Phó Giám đốc Phó Giám đốc chương trình xuất Tài chính Nhân sự - Sản xuất - Tài chính PM, dự án A - Nhân sự -... Ưu điểm Nhược điểm Xác định rõ ràng trách nhiệm của toàn bộ dự án Trùng lắp các nỗ lực và nguồn lực Ra quyết định nhanh chóng Hạn chế trong phát triển và tích lũy các kiến thức và  Các cấp truyền thông giảm bớt, truyền thông  kinh nghiệm (know­how) nhanh và chính xác hơn Không ổn định về công việc (employment) Hệ thống tích hợp tốt Có xu hướng hy sinh chất lượng kỹ thuật cho những  Mối liên hệ trực tiếp giữa các chuyên môn khác  biến số hiện hữu hơn như tiến độ và chi phí nhau Dễ phát sinh không nhất quán với hệ thống quản lý,  Ưu tiên rõ ràng các chính sách và thủ tục với tổ chức mẹ Cân nhắc hiệu quả giữa chất lượng, thời gian và  chi phí Định hướng khách hàng Định hướng kết qủa 09/14/10 Chương 3 6
 7. Các hình thức tổ chức DA Hình thức tổ chức DA theo ma trận Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc chương trình Sản xuất Tài chính Nhân sự PM 1 3 1/2 1 PM 2 2 1 1/2 PM 3 1½ 2 1 09/14/10 Chương 3 7
 8. Các hình thức tổ chức DA Hình thức tổ chức DA theo ma trận Ưu điểm Nhược điểm – DA trở thành tâm – Mâu thuẫn giữa PM điểm và FM – Năng lực chuyên môn – Khó kiểm soát – Linh hoạt nguồn lực – Nhân viên DA ít lo – Vi phạm qui tắc lắng khi DA kết thống nhất chỉ huy thúc – Nhất quán với tổ chức mẹ – Cân đối nguồn lực giữa các DA 09/14/10 Chương 3 8
 9. Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các yếu tố tổ Các yếu tố DA chức Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các buớc lựa chọn hình thức tổ chức DA 09/14/10 Chương 3 9
 10. Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các yếu tố tổ chức – Mức sẵn sàng của các nguồn lực – Hệ thống quản lý của tổ chức mẹ – Văn hoá của tổ chức mẹ Các mẫu mô hình và hành vi hỗ trợ quản lý Các mẫu mô hình và hành vi cản trở thành công của   dự án dự án Truyền thông mở và dịch chuyển thông tin tự do Truyền thông kín và dòng dịch chuyển thông tin giới  Truyền thông hai chiều thường xuyên hạn Có khả năng và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi ra quyết  Truyền thông đi theo tuyến mệnh lệnh định Tuân theo tiến trình gồm nhiều bước, nhiều người  Linh hoạt Cứng nhắc Hợp tác Mâu thuẫn, xung đột quyền lực Đón đầu, sẵn sàng khởi xướng hoặc chấp nhận rủi ro Phản ứng, chờ đợi nhiệm vụ (hoặc sự thông qua) Sẵn sàng trao đổi hoặc đương đầu giữa các ý tưởng Né tránh, chấp nhận mệnh lệnh “cấp trên luôn đúng” Chịu trách nhiệm về kết quả Tránh trách nhiệm Trung thành với dự án Trung thành với đơn vị chức năng Hành vi chịu chi phối bởi nhu cầu dự án (làm việc thêm  Hành vi chịu chi phối bởi luật lệ (giờ hành chính) giờ, vào buổi tối, cuối tuần) 09/14/10 Chương 3 10
 11. Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các yếu tố DA – Tầm quan trọng của chiến lược DA – Qui mô DA – Tính mới mẻ của DA và nhu cầu đổi mới – Nhu cầu tích hợp – Mức độ phức tạp của môi trường – Mức độ khắc khe về ngân sách và thời gian – Ổn định trong sử dụng các nguồn lực 09/14/10 Chương 3 11
 12. Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các bước lựa chọn hình thức tổ chức DA 1. Xác định mục tiêu lựa chọn 2. Xác định những nhiệm vụ then chốt và định vị trong tổ chức mẹ 3. Sắp xếp các nhiệm vụ then chốt theo trình tự và phân chia chúng thành các gói công việc 4. Xác định những đơn vị tổ chức có thể thực hiện các gói công việc và những đơn vị liên quan 5. Đánh giá các yếu tố môi trường tổ chức và yếu tố dự án 6. Xem xét tất cả các yếu tố này và đánh giá về mức độ tự chủ mong muốn của dự án. 7. Từ đó đưa ra quyết định nên thiết lập dự án thành một đơn vị độc lập hay không. Quyết định lựa chọn phải dựa trên cơ sở đánh giá hệ thống hiện tại 09/14/10 Chương 3 12
 13. Lựa chọn hình thức tổ chức DA Vai trò và vị trí của PM Kiểm soát nguồn lực của PM Kiểm soát của PM đối với nội dung của DA Mức độ tự chủ trong hoạt động 09/14/10 Chương 3 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2