So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.924
lượt xem
131
download

So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực ..tài liệu dành cho các bạn thuộc chuyên nghành sinh học tham khảo, để dể dàng hơn trong việc tim hiểu về nhân sơ và nhan thực sự giống và khác nhau của chúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

  1. So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân thực So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân thực
  2. Đặc điểm TB Tế bào nhân nhân thực sơ TB TB động thực vật vật Thành TB + - + MSC + + + Ribôxôm + + + ML nội - + + chất BM gôn - + + gi Ti thể - + + Lạp thể - - + Trung thể - + - Tế Không - + + bào bào (nhỏ) (lớn) chất Lizôxôm - + - Nhân - + +
  3. Tế bào nhân sơ Tế bào nhân (Procaryota) chuẩn (Eucaryota) - Vi khuẩn, vi - Nấm, thực vật, khuẩn lam động vật - Kích thớc bé (1 - Kích thớc lớn –3 mm) (3 –20 mm) - Cấu tạo đơn - Cấu tạo phức giản tạp - 1 phân tử ADN - ADN + histone trần dạng vòng1 tạo nên NST, trong nhân - Chưa có nhân - Có nhân điển điển hình. Chỉ có hình: có màng nucleoid là vùng nhân, trong nhân
  4. tế bào chất chứa chứa chất nhiễm ADN. sắc và hạch nhân. - Tế bào chất chỉ - Tế bào chất đư- có các bào quan ợc phân thành đơn giản vùng chứa các bào quan phức tạp như: mạng l- ưới nội chất, ti - Ribôxôm nhỏ thể, lạp thể, hơn ribôxôm, thể golgi, lizosom, - Phương thức peroxyxôm, phân bào đơn giả trung thể,… n bằng cách phân đôi. Không có -Riboxôm lớn nguyên phân hay hơn giả m phân. - Phương thức - Có lông và roi phân bào phức
  5. cấu tạo đơn giản tạp với bộ máy phân bào gồm nguyên phân và giảm phân - Có lông và roi cấu tạo theo kiểu 9+2
Đồng bộ tài khoản