intTypePromotion=3

Tài liệu tập huấn kỹ năng đào tạo cơ bản

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
33
lượt xem
8
download

Tài liệu tập huấn kỹ năng đào tạo cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu trình bày 5 chuyên đề về giảng dạy với các nội dung cụ thể: phương pháp dạy học cho người lớn, lập kế hoạch bài giảng, phương pháp thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, hướng dẫn các kỹ thuật thảo luận nhóm, phương pháp giảng dạy thực hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn kỹ năng đào tạo cơ bản

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP<br /> <br /> Đào tạo giảng viên, FORMIS 2014<br /> <br /> TÀI LIỆU TẬP HUẤN<br /> KỸ NĂNG ĐÀO TẠO CƠ BẢN<br /> <br /> Tài liệu này được biên soạn bởi Đỗ Văn Thanh và các cộng sự<br /> thuộc Khoa Địa lý, Đại học sư phạm Hà Nội<br /> <br /> Hà Nội, năm 2014<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHUYÊN ĐỀ 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHO NGƯỜI LỚN .............................1<br /> 1. Những vấn đề chung về dạy học ..............................................................................1<br /> 2. Những yếu tố tác động tới chất lượng dạy và học ...................................................3<br /> 3. Đặc điểm của học viên là người lớn tuổi .................................................................5<br /> 4. Nguyên tắc dạy và học đối với người lớn ................................................................7<br /> 5. Phương pháp dạy học cho người lớn tuổi ................................................................8<br /> CHUYÊN ĐỀ 2: LẬP KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ........................................................11<br /> 1. Những vấn đề chung ..............................................................................................11<br /> 2. Tác dụng và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch bài giảng ...............................11<br /> 3. Xác định mục tiêu của bài giảng ............................................................................12<br /> 4. Xác định nội dung và cấu trúc bài giảng ................................................................13<br /> 5. Xác định phương pháp dạy học..............................................................................14<br /> 6. Xác định các hoạt động của giảng viên và học viên ..............................................16<br /> 7. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ..............................................................................16<br /> CHUYÊN ĐỀ 3: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH.................................................21<br /> 1. Khái niệm, ý nghĩa của “Thuyết trình” ..................................................................21<br /> 2. Những công việc cần làm để thuyết trình thành công một bài giảng ....................21<br /> 3. Thực hiện thuyết trình bài giảng ............................................................................24<br /> CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM .........................................28<br /> 1. Khái niệm, mục đích phương pháp thảo luận nhóm ..............................................28<br /> 2. Hình thức thảo luận nhóm ......................................................................................29<br /> 3. Nội dung thảo luận nhóm .......................................................................................30<br /> 4. Phương pháp thảo luận nhóm.................................................................................31<br /> 5. Vai trò của giảng viên và nhóm trưởng trong thảo luận nhóm ..............................31<br /> 6. Các bước tiến hành thảo luận nhóm .......................................................................33<br /> 7. Một số cách báo cáo kết quả thảo luận nhóm .......................................................34<br /> 8. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp thảo luận nhóm ......................................35<br /> 9. Một số kỹ thuật thảo luận nhóm.............................................................................36<br /> HƯỚNG DẪN CÁC KỸ THUẬT THẢO LUẬN NHÓM ...........................................40<br /> 1. Mục tiêu .................................................................................................................40<br /> 2. Phương tiện ............................................................................................................40<br /> 3. Hướng dẫn thực hiện ..............................................................................................40<br /> CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH...............................44<br /> 1. Khái niệm: ..............................................................................................................44<br /> 2. Nhiệm vụ của dạy thực hành ..................................................................................44<br /> 3. Phân loại .................................................................................................................44<br /> 4. Quá trình hình thành kỹ năng .................................................................................45<br /> 5. Thực hiện bài dạy thực hành ..................................................................................46<br /> 6. Các phương pháp dạy thực hành ............................................................................47<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHO NGƯỜI LỚN<br /> “Nghệ thuật cao cả của người thầy là khơi dậy niềm vui trong sự diễn tả<br /> và nhận thức sáng tạo …” _Albert Einstein<br /> <br /> 1. Những vấn đề chung về dạy học<br /> Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định<br /> hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với<br /> mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị<br /> văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được<br /> các bài toán thực tế đặt ra trong cuộc sống<br /> Dạy học là một dạng lao động xã hội có tính chất đặc thù khác với các dạng<br /> lao động xã hội khác. Vì đối tượng tác động của dạy học là con người, trong mỗi<br /> người có những phong cách, tính cách, thói quen, phong tục, tập quán rất khác<br /> nhau, thậm chí khác nhau cả về trình độ học vấn, địa vị xã hội, tuổi tác, kinh<br /> nghiệm sống, kinh nghiệm thực tế. Tuy người học có sự khác biệt nhau nhưng<br /> mục tiêu người dạy là làm cho mọi người có nhận thức chung về kiến thức, nhận<br /> biết được các khái niệm, các quy luật của tự nhiên, các hiện tượng và quá trình<br /> xã hội. Người học có khả năng vận dụng những kiến thức được học để giải<br /> quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế. Vì vậy, trong giảng dạy nói chung và<br /> đặc biệt là giảng dạy cho người lớn tuổi cần phải hiểu và nắm bắt được những<br /> đặc điểm tâm sinh lý của người học để vận dụng phương pháp, cách thức thể<br /> hiện phù hợp nhằm đạt được mong muốn.<br /> <br /> Quá trình nắm<br /> bắt thông tin<br /> trên não của<br /> chúng ta<br /> <br /> 1<br /> RITC<br /> <br /> Khoa học giáo dục đã khẳng định dạy học là môn khoa học trí tuệ có tính<br /> nghệ thuật cao. Muốn thành công người dạy phải chuẩn bị cho mình vốn kiến<br /> thức, vốn kinh nghiệm nhất định, đồng thời phải trải qua quá trình nghiên cứu<br /> tập luyện, tập huấn cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng giảng dạy và kỹ năng<br /> sống. Thực tế cho thấy người có thâm niên giảng dạy, có kinh nghiệm giảng dạy<br /> thường được học viên hứng khởi hơn khi tiếp nhận thông tin trong học tập.<br /> Giảng dạy cần sự kết hợp giữa giảng với giải và diễn. Có thể nói khi đứng<br /> trên bục giảng trước học viên, người giảng viên như một diễn viên, giảng viên<br /> có nhiệm vụ làm cho học viên có thể hiểu được những nội dung, ý tưởng của<br /> người giảng thông qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi. Vì vậy, đòi hỏi giảng viên<br /> phải sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp làm cho học viên hiểu<br /> được nội dung của vấn đề và nhận diện được nó là cái gì. Mặt khác phải giải<br /> thích để học viên hiểu được bản chất bên trong của vấn đề, tại sao lại như vậy và<br /> trong thực tế nó đang diễn ra như thế nào. Đồng thời với giảng và giải, người<br /> dạy còn phải kết hợp với ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, hành vi, mô hình trực quan<br /> để học viên tiếp cận vấn đề dễ nhất, nhanh nhất và nhớ lâu nhất.<br /> Giảng dạy cần chú ý đến đặc điểm của các loại thông tin, kiến thức cũng<br /> như đối tượng tiếp nhận kiến thức.<br /> <br /> Mối tương quan giữa các loại thông tin tập huấn với mức độ lĩnh hội và thời gian<br /> ở hai đối tượng học viên<br /> <br /> Giảng dạy không đơn giản là đọc, nói, viết một cách máy móc và cứng<br /> nhắc những gì mà trong sách có. Nếu như vậy người học sẽ tiếp cận thông tin<br /> 2<br /> RITC<br /> <br /> một cách thụ động, chỉ biết nhưng không hiểu, có khi hiểu nhưng không có khả<br /> năng vận dụng vào thực tế. Thành công của một bài giảng chỉ có nếu người<br /> giảng có khả năng tổng hợp, khái quát hóa nội dung bài giảng có tính hệ thống,<br /> logic, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng nhất vào thực tế, càng tăng thêm<br /> tính hấp dẫn và khả năng tiếp thu của người học, nhất là đối với những học viên<br /> là người lớn tuổi.<br /> 2. Những yếu tố tác động tới chất lượng dạy và học<br /> Một khóa học thành công trước hết phụ thuộc vào mức độ hài lòng của cả<br /> người dạy và người học về những gì mà họ đã thể hiện hay tiếp nhận được qua<br /> khóa học. Nếu mức độ hài lòng cao là biểu hiện kết quả của mục tiêu đề ra đã<br /> đạt được hay nói rằng khóa học có chất lượng. Thực tế có nhiều yếu tố ảnh<br /> hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học là như năng lực của giảng viên, nội<br /> dung chương trình, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức lớp, thời gian học, công<br /> cụ thiết bị dạy học, điều kiện ăn nghỉ cho giảng viên và học viên.<br /> - Năng lực của người dạy<br /> Một giảng viên có năng lực giảng dạy là người vững về nội dung kiến thức<br /> chuyên môn nghiệp vụ đối với lĩnh vực giảng dạy. Có phương pháp khoa học,<br /> có kỹ năng vận dụng kiến thức vào giảng dạy và hoạt động thực tế. Có ý thức<br /> trách nhiệm cao với công việc, có thái độ đúng với nhiệm vụ của mình. Ý thức<br /> trách nhiệm được thể hiện từ khâu nghiên cứu các tài liệu, xây dựng kế hoạch<br /> bài giảng đến việc chuẩn bị các câu hỏi, bài tập thực hành và các công cụ trực<br /> quan phục vụ cho công việc giảng dạy.<br /> - Nội dung chương trình của khóa học<br /> Chương trình của khóa học là toàn bộ nội dung, kiến thức mà giảng viên<br /> phải hoàn thành trong khóa học, vì vậy chương trình phải hấp dẫn, đáp ứng yêu<br /> cầu, mong muốn của người học. Nội dung tập trung vào những cái người học<br /> cần. Trước khi xây dựng chương trình cần xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng<br /> và đối tượng người học. Nội dung của chương trình phù hợp với đối tượng sẽ<br /> tạo sự tập trung hứng thú của người học. Vì vậy phải thường xuyên thay đổi và<br /> phát triển chương trình cho hù hợp với nhu cầu thực tế.<br /> 3<br /> RITC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản