intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2

Chia sẻ: Le Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:141

233
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - chương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2

 1. THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính
 2. Chương 2
 3. I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC Chương 2 HỆ II. THANH TRA NHÂN DÂN THỐNG THANH TRA III. THANH TRA VIÊN
 4. I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 3. Tổ chức và hoạt động
 5. 1. Khái niệm và đặc điểm Hệ thống CQTTNN là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, bao gồm CQTT được thành lập để giúp CQNN có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu n ại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy đ ịnh của pháp luật. (K1, Đ4 & Đ5 - LTT)
 6. 1. Khái niệm và đặc điểm Được thành lập theo trình tự do pháp luật quy định; Có thẩm quyền do pháp luật quy định; Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước; Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng CQQLNN cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của TTCP và CQTT cấp trên.
 7. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;
 8. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật;
 9. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Phòng ngừa và chống THAM NHŨNG theo qui định của pháp luật;
 10. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 11. 3. Tổ chức và hoạt động
 12. CÁC CQ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG TH.TRA CP nước CHXHCN VN Bộ, cq ngang TTCP bộ, cq thuộc CP có chức năng QLNN UBND Sở TT Bộ, CQNB, cấp tỉnh CQ thuộc CP có TT tỉnh, Tổng chức năng TP trực cục, QLNN thuộc TW C ục UBND cấp huyện TT sở Chi cụ c UBND cấp xã TT huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 06/24/12 12
 13. 3. Tổ chức và hoạt động 3.1. Tổ chức và hoạt động 3.2. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, của Thanh tra Bộ, T.tra tỉnh, T.tra huyện Thanh tra Sở
 14. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP là CQCM thuộc là CQ của CP, là CQCM thuộc chịu trách nhiệm UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp trước CP thực ① có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp hiện QLNN về Khái UBND cùng cấp QLNN về công công tác TT, GQ QLNN về công tác niệm tác TT, GQKN, TC KN, TC và PCTN và PCTN; tiến hành trong phạm vi cả TT, GQKN, TC và TT, GQKN,TC và nước; thực hiện PCTN; tiến hành PCTN theo quy hoạt động TT,GQ TT, GQKN,TC và định của PL. KN, TC và PCTN PCTN theo quy (Đ26 - LTT) theo qđ của PL. định của PL. (Đ14 - LTT) (Đ20 - LTT)
 15. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP ② Tổng TTCP- - Chánh thanh tra - Chánh thanh tra Thành Phó Tổng TTCP- - Phó Chánh TT - Phó Chánh TT phần Thanh tra viên- - Thanh tra viên - Thanh tra viên - Công chức khác - Công chức khác ③ TTgCP đề nghị CTUBND tỉnh CTUBND huyện bổ nhiệm bổ nhiệm Trình tự (sau khi thống nhất Quốc hội phê (sau khi thống thành chuẩn nhất với Chánh với Tổng TTCP) lập TT tỉnh) Thông tư 09/2011/TT- TTCP ngày người CTN bổ nhiệm 12/9/2011 quy đứng định tiêu chuẩn đầu Chánh TT tỉnh, TP trực thuộc TW
 16. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) (Đ21 - LTT) (Đ27 - LTT) 1, Trong QLNN 1, Trong QLNN về 1, Trong QLNN ④ về thanh tra: về thanh tra: thanh tra: Nhiệ m vụ, -ược, âyĐịdnhng hchiến - Xây dựng kế hoChủ - Xây dtrangtrìnhhoChủ ự ự kế ạch X ạch ướng thanh l thanh tra trình quyền chương trình, văn bản tịch Ủy ban nhân tịch Ủy ban nhân dân dân cấp tỉnh phê cấp huyện phê duyệt hạn quy phạm pháp luật duyệt và tổ chức và tổ chức thực hiện về thanh tra trình cấp của có thẩm quyền ban thực hiện kế hoạch kế hoạch đó; CQTT hành, phê duyệt hoặc đó; ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra;
 17. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) 1, Trong QLNN ④ về thanh tra: Nhiệ - Lập kế hoạch m vụ , thanh tra của quyền Thanh tra Chính hạn phủ; hướng dẫn của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây CQTT dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra;
 18. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) (Đ21 - LTT) (Đ27 - LTT) 1, Trong QLNN 1, Trong QLNN về 1, Trong QLNN ④ về thanh tra: về thanh tra: thanh tra: Nhiệ - Chỉ đạo về công - Chỉ đạo công tác - Báo cáo kết quả m vụ , thanh tra, hướng tác, hướng dẫn về về công tác thanh quyền dẫn nghiệp vụ nghiệp vụ thanh tra; hạn thanh tra hành tra; bồi dưỡng của chính đối với nghiệp vụ thanh Thanh tra sở, tra đối với đội ngũ CQTT Thanh tra cán bộ, công chức huyện; làm công tác thanh tra;
 19. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) 1, Trong QLNN ④ về thanh tra: Nhiệ - Chủ trì, phối m vụ , hợp với Bộ Nội quyền vụ hướng dẫn về hạn tổ chức bộ máy, của biên chế thanh tra cấp, CQTT các các ngành, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra,
 20. 3.1. Tổ chức và hoạt động của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TT tỉnh TT huyện TTCP (Đ15 - LTT) (Đ18 - LTT) 1, Trong QLNN về 1, Trong QLNN ④ thanh tra: về thanh tra: Nhiệ - Yêu cầu bộ, cơ - Yêu cầu cơ quan m vụ , chuyên môn quan ngang bộ quyền thuộc Ủy ban (sau đây gọi chung hạn nhân dân cấp là bộ), Ủy ban tỉnh (sau đây gọi của nhân dân cấp tỉnh chung là sở), Ủy báo cáo về công CQTT ban nhân dân tác thanh tra; tổng cấp huyện báo hợp, báo cáo kết cáo về công tác quả về công tác thanh tra; tổng thanh tra; tổng kết hợp, báo cáo kết kinh nghiệm về
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2