intTypePromotion=3

Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

Chia sẻ: Roro Ro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.150
lượt xem
354
download

Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìa liệu tham khảo tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu cung cấp cho các bạn những thuật ngữ tiếng anh thông dụng nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

  1. Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Tieng anh Xuat nhap khau, tieng anh xuat khau, tieng anh chuyen nganh xuat nhap khau, tieng anh chuyen ngan XNK Tieng Anh trong giao nhan van tai + Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - B/L) + Phương thức thuê tầu chợ (liner charter) + Phương thức thuê tầu chuyến (voyage charter) lưu cước tầu chợ (liner booking note) • chủ hàng (shipper) • người môi giới (broker) • chủ tầu (ship owner) • giấy lưu cước tầu chợ (liner booking note) • Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - B/L) • “Tình trạng bên ngoài thích hợp” (In apperent good order and condition). • hợp đồng thuê tầu chuyến (charter party) • giấy lưu cước (booking note) • vận đơn đã xếp hàng (shipped on board bill of lading) • vận đơn nhận hàng để xếp (received for shipment bill of lading) • vận đơn đích danh (straight bill of lading), • vận đơn vô danh hay còn gọi là vận đơn xuất trình (bill of lading to bearer) • vận đơn theo lệnh (bill of lading to order of...) • vận đơn hoàn hảo (Clean bill of lading) • vận đơn không hoàn hảo (unclean of lading) • vận đơn đi thẳng (direct bill of lading) • vận đơn chở suốt (through bill of lading) • vận đơn vận tải liên hợp hay vận đơn đa phương thức (combined transport bill of lading or • multimodal transport bill of lading) vận đơn tầu chợ (liner bill of lading) • vận đơn tầu chuyến (voyage bill of lading) • vận đơn container (container of lading) • vận đơn gốc (original bill of lading) • vận đơn copy (copy of lading) • • Surrendered B/L • Seaway bill • Congen bill. - Số vận đơn (number of bill of lading) - Người gửi hàng (shipper)- Người nhận hàng (consignee) - Ðịa chỉ thông báo (notify address) - Chủ tầu (shipowner) - Cờ tầu (flag) - Tên tầu (vessel hay name of ship) - Cảng xếp hàng (port of loading) - Cảng chuyển tải (via or transhipment port) - Nơi giao hàng (place of delivery) - Tên hàng (name of goods)
  2. - Kỹ mã hiệu (marks and numbers) - Cách đóng gói và mô tả hàng hoá (kind of packages and discriptions of goods) - Số kiện (number of packages) - Trọng lượng toàn bộ hay thểtích (total weight or mesurement) - Cước phí và chi chí (freight and charges) - Số bản vận đơn gốc (number of original bill of lading) - Thời gian và địa điểm cấp vận đơn (place and date of issue) - Chữ ký của người vận tải (thườnglà master’s signature) phải sử dụng cùng với hợp đồng thuê tầu (to be used with charter parties) • mọ i điều khoản, mọ i quy định miễn trách nhiệm cho người chuyên chở đã ghi trong hợp • đồng thuê tầu kể cả các điều khoản luật áp dụng và trọng tài phải được áp dụng cho vận đơn (All terms and conditions, leberties and exceptions of the charter party, dated as overleaf, including the law and abitration clause, are herewwith incorporated) vận đơn chủ (Master bill of lading) • vận đơn nhà (house bill lading) • người chuyên chở chính thức (effective carrier) • người chuyên chở không chính thức (contracting carrier •

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản