Tiêu điểm trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
146
lượt xem
94
download

Tiêu điểm trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu điểm (focal point) là một khái niệm quan trọng trong bức ảnh. Có thể nói tiêu điểm là yếu tố quyết định nhất đến sự thành công của một bức ảnh. Vậy tiêu điểm là gì? Lý do mà tiêu điểm quan trọng là vì khi bạn nhìn vào một bức ảnh, mắt bạn cần một điểm nghỉ hoặc một điểm thú vị nào đó để tập trung vào. Không có tiêu điểm thì người xem sẽ chỉ liếc mắt qua bức ảnh của bạn rồi đi ngay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu điểm trong nhiếp ảnh

  1. Tiêu i m trong nhi p nh.
  2. Tiêu i m (focal point) là m t khái ni m quan tr ng trong b c nh. Có th nói tiêu i m là y u t quy t nh nh t n s thành công c a m t b c nh. V y tiêu i m là gì? Tiêu i m trong b c nh là gì? B n có th h i nh ng câu h i khác tương t như: - âu là i m chính c a b c nh? - Cái gì thu hút ánh m t c a ngư i xem? - Cái gì trong b c nh này là n i b t nh t? - Ch i m c a b c nh là gì? Lý do mà tiêu i m quan tr ng là vì khi b n nhìn vào m t b c nh, m t b n c n m t i m ngh ho c m t i m thú v nào ó t p trung vào. Không có tiêu i m thì ngư i xem s ch li c m t qua b c nh c a b n r i i ngay. 6 k thu t làm n i b t tiêu i m trong b c nh: M t tiêu i m có th là b t kỳ th gì, t ngư i, nhà c a, núi hay hoa lá cành, vv.vv…. T t nhiên tiêu i m là v t gì ó càng n tư ng thì càng t t – nhưng b n cũng c n chú ý vào các y u t sau: - V trí: t tiêu i m vào v trí n i b t nh t (b n có th b t u b ng bài t p v i nh lu t m t ph n ba)
  3. - Tr ng tâm: H c cách s d ng nông sâu c a n n làm nhòe i các v t ng trư c ho c sau tiêu i m. - Nhòe: N u b n mu n làm cho b c nh tinh t hơn b n có th mu n chơi cùng t c c a tr p ch m khi i tư ng ch p ng yên còn xung quanh di chuy n. - Kích thư c: Làm cho tiêu i m l n hơn không ph i là cách duy nh t làm n i b t tiêu i m, nhưng th c s là i u ó có ích. - Màu s c: S d ng màu tương ph n có th là m t cách làm cho tiêu i m n i b t hơn trên n n. - Hình d ng: Tương t , s tương ph n gi a hình d ng và ph i c nh xung quanh có th làm cho tiêu i m n i b t, t bi t là khi tiêu i m n m gi a nh ng hoa văn l p l i.
  4. Cu i cùng, không nên làm r i trí ngư i xem b ng m t lo t các tiêu i m, chúng ch làm cho ngư i xem b i th c và không xác nh ư c âu là i m nh n c a b c nh. Tiêu i m ph s giúp d n ư ng cho ôi m t nhưng quá nhi u tiêu i m chính s ch làm cho ngư i xem hoa m t.
Đồng bộ tài khoản