intTypePromotion=1

Tin học Lớp 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
1.413
lượt xem
207
download

Tin học Lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tin học Lớp 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học Lớp 4

 1. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 11:Vẽ hình e líp và hình tròn rỗng Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú
 2. I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng B1: Chọn công cụ vẽ - HS theo dõi từng động tác của GV ' 30 B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem 3HS - Yêu cầu HS nhận xét 2HS - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng HS lớp III. Củng cố - So sánh cách vẽ đường cong với vẽ hình E líp và hình tròn rỗng 2HS
 3. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 11: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn rỗng Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện vẽ hình e - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình líp và hình tròn rỗng tròn rỗng. bằng kiến thức đã học 45' II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phú
 4. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 12:Vẽ hình e líp và hình tròn Đặc Tiết : 1 (tuần 12) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động Ghi gian của trò chú
 5. I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn đặc B1: Chọn công cụ vẽ B2: Kích chọn màu tô trong lòng hình, kích vào màu cần chọn - HS theo trong bảng màu. dõi từng ' 30 động tác của B3: Chọn màu đường viền của hình : kích nút phải vào màu cần GV chọn trên bảng màu B4: Kích chọn nét vẽ B5: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B6: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột. * Nếu chọn màu tô trùng với màu của đường viền thì em vẽ được hình Elíp và hình tròn đặc một màu II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét 3HS - Nhận xét cho điểm 2HS - Yêu cầu từng HS vẽ hình e líp và hình tròn đặc III. Củng cố HS lớp So sánh cách vẽ hình E líp và hình tròn rỗng với cách vẽ hình E líp và hình tròn đặc
 6. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 12: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn đặc Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện vẽ hình e - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình líp và hình tròn đặc tròn đặc. bằng kiến thức đã học 45' II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
 7. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 13:Vẽ đường gấp khúc khép kín Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ đường gấp khúc khép kín . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú
 8. I. Thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín B1: Chọn công cụ vẽ - HS theo dõi từng động tác của GV ' 30 B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét 3HS - Nhận xét cho điểm 2HS - Yêu cầu từng HS thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín III. Củng cố HS lớp - So sánh cách vẽ đường cong với vẽ đường gấp khúc khép kín 2HS
 9. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 13: Luyện tập vẽ đường gấp khúc khép kín Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết vẽ đường gấp khúc khép kín - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện vẽ đường - Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ đường gấp khúc khép gấp khúc khép kín kín bằng kiến thức đã học 45' II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
 10. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 14: phun màu Tiết : 1 (tuần 14) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng công cụ phun màu . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú
 11. I. Thao tác phun màu B1: Chọn công cụ phun màu - HS theo dõi từng động tác của GV ' 30 B2: Kích chọn màu vẽ B3: Kích chọn nét vẽ B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu phun màu sao cho có dạng dấu cộng B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi thả nút chuột II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem - Yêu cầu HS nhận xét 3HS - Nhận xét cho điểm 2HS - Yêu cầu từng HS thao tác phun màu HS lớp III. Củng cố - Muốn phun màu đậm hay nhạt ta làm thế nào 2HS (Ta điều chỉnh tốc độ rê chuột)
 12. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 14: Luyện tập phun màu Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết phun màu - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện phun màu - Mở file tập vẽ để HS thực hiện phun màu bằng kiến thức đã học 45' II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
 13. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 15: tẩy màu Tiết : 1 (tuần 15) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng công cụ tẩy màu . - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú
 14. I. Thao tác tẩy màu B1: Chọn công cụ tẩy màu - HS theo dõi từng động tác của GV ' 30 B2: Quan sát hình để xác định màu cần xoá B3: Kích chọn màu trên bảng màu trùng với màu cần tẩy trên hình vẽ B4: Xác định màu nền của màu cần xoá B5: Kích nút phải vào màu trên bảng màu trùng với màu nền của màu cần tẩy. B6: Kích chọn nét vẽ B7: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và rê chuột qua phần hình cần tẩy. II. Thực hành - Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem 3HS - Yêu cầu HS nhận xét 2HS - Nhận xét cho điểm - Yêu cầu từng HS thao tác tẩy màu III. Củng cố HS lớp - Nếu chọn không đúng màu vẽ và màu nền, muốn huỷ động tác vừa làm ta làm thế nào? (Nhấn Ctrl + Z) 2HS
 15. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :4 Bài 15: Luyện tập tẩy màu Tiết : 2 (tuần15) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết tẩy màu - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện tẩy màu - Mở file tập vẽ để HS thực hiện tẩy màu bằng kiến thức đã học 45' II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2