intTypePromotion=1

Toyota Series - Hiệu suất Động cơ OBD

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
219
lượt xem
24
download

Toyota Series - Hiệu suất Động cơ OBD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toyota Series - Engine Performance OBD 20 EFI#1 EFI System Overview.pdf file size 349KB 21 EFI#2 Air Induction System.pdf file size 500KB 22 EFI#3 Fuel Delivery & Injection Controls.pdf file size 727KB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toyota Series - Hiệu suất Động cơ OBD

  1. Toyota Series - Hiệu suất Động cơ OBD Nguồn : oto‐hui.com  Toyota Series - Engine Performance OBD 20 EFI#1 EFI System Overview.pdf file size 349KB 21 EFI#2 Air Induction System.pdf file size 500KB 22 EFI#3 Fuel Delivery & Injection Controls.pdf file size 727KB 23 EFI#4 Ignition System.pdf file size 435KB 24 Engine Controls #1 - Input Sensors.pdf file size 793KB 25 Engine Controls #2 - ECU/Outputs.pdf file size 495KB 26 Engine Controls #3 - Idle Speed Control.pdf file size 352KB 27 Engine Controls #4 - Diagnosis.pdf file size 446KB Toyota Series - Engine Performance OBD-II 31 Sensors#1 - Mode Sensors and Switches.pdf file size 201KB 32 Sensors#2 - Thermistors with questions.pdf file size 205KB 33 Sensors#3 - Position Sensors with questions.pdf file size 282KB 34 Sensors#4 - Air Flow Sensors with questions.pdf file size 302KB 35 Sensors#5 - Pressure Sensors with questions.pdf file size 261KB 36 Sensors#6 - Speed Sensors with questions.pdf file size 283KB 37 Sensors#6 - Oxygen / Air Fuel Sensors w/ques.pdf file size 328KB 38 Sensors#8 - Knock Sensors with questions.pdf file size 55KB 39 Ignition#1 - Ignition Overview w/questions.pdf file size 239KB 40 Ignition#2 - Electronic Spark Advance w/quest.pdf file size 223KB 41 Ignition#3 - Distributor / Distributorless w/qu.pdf file size 664KB 42 Fuel System#1 - Overview with questions.pdf file size 721KB 43 Fuel System#2 - Injection Duration w/ques.pdf file size 173KB 44 Fuel System#3 - Closed Loop /Fuel Trim w/qu.pdf file size 112KB 46 OBDII#1 - Overview of On-Board Diagnostics.pdf file size 331KB 47 OBDII#2 - Serial Data.pdf file size 289KB 48 OBDII#3 - Data Interpretation.pdf file size 304KB 55 Emission#1 - Chemistry of Combustion.pdf file size 301KB 56 Emission#2 - Emission Analysis.pdf file size 292KB 57 Emission#3 - Engine Sub Systems.pdf file size 180KB 58 Emission#4 - Closed Loop Feedback Systems.pdf file size 233KB 59 Emission#5 - Electronic Spark Advance.pdf file size 130KB 60 Emission#6 - Idle Speed Control Systems.pdf file size 118KB 61 Emission#7 - Exhaust Gas Recirculation.pdf file size 227KB 62 Emission#8 - Evaporative Emission Control.pdf file size 148KB 63 Emission#9 - Positive Crankcase Ventilation.pdf file size 126KB
  2. 64 Emission#10 - Catalytic Converter.pdf file size 316KB 65 Emission#11 - Secondary Air.pdf file size 107KB  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2