intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Kỹ năng bán hàng

Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng bán hàng và hiệu quả của hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp. TaiLieu.VN tổng hợp nhiều tài liệu, ebook, sách...giúp trang bị những kiến thức căn bản về nghề bán hàng, các phương pháp và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ được chia sẻ các kinh nghiệm để đối phó và xử lý các tình huống bất ngờ trong quá trình bán hàng, hướng dẫn nhiều kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, kỹ năng chào hàng, cách phân tích tâm lý khách hàng...để từ đó biết cách bán hàng thành công, quản lý khách hàng, chăm sóc phát triển khách hàng mới.
Hiển thị 1-10 trên 212 kết quả
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cẩm nang dành cho người bán hàng thành công" tiếp tục trình bày các nội dung chính về: tập trung vào kỹ năng đặt câu hỏi của bạn; phân tích các đối thủ cạnh tranh của bạn; lợi dụng những lời phản đối để tiến xa hơn; kiểm tra lại để biết ý kiến phản hồi của khách hàng; đừng nên thương lượng với khách hàng quá sớm; hãy xem việc kết thúc như một tiến trình; huy động sự hỗ trợ của tất cả các nguồn lực;...

  pdf44p  kimphuong1132 04-10-2023 5 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang dành cho người bán hàng thành công" trình bày các nội dung chính sau đây: chào hàng; tạo ra một cuộc đối thoại; luôn ở trong tư thế chuẩn bị; mài dũa những kỹ năng quan trọng của bạn; mở đầu bằng sự quan tâm đối với khách hàng; có sự thông hiểu về khách hàng; sắp xếp tiến trình đặt câu hỏi với khách hàng; đề ra một chiến lược nêu câu hỏi cho khách hàng;...

  pdf42p  kimphuong1132 04-10-2023 6 5   Download

 • Bài viết Tác động của các kỹ năng bán hàng, hành vi định hướng khách hàng và bán hàng thích ứng đến hiệu suất bán hàng vai trò trung gian của chất lượng mối quan hệ đóng góp những hiểu biết hữu ích về tầm quan trọng của những yếu tố nghiên cứu đối với hiệu suất bán hàng và các hàm ý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất bán hàng.

  pdf12p  viberkshire 09-08-2023 5 4   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Building great customer experiences" provides readers with contents including: people a key differentiator; the massive impact of leadership and culture on the customer experience; the customer experience is the embodiment of the brand; managing your customer experience, the Customer Experience Pyramid™; measuring your customer experience; targeting driving behaviours that impact your customer experience;...

  pdf126p  lytamnguyet 04-08-2023 3 3   Download

 • Part 1 of ebook "Building great customer experiences" provides readers with contents including: the customer experience tsunami; the physical customer experience; the emotional customer experience; the effect of organization, multi-channels and moments of contact on the customer experience; the implications of processes and systems on the customer experience;...

  pdf119p  lytamnguyet 04-08-2023 4 4   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Achieving excellence in guest service" provides readers with contents including: Chapter 7 - Guest service; Chapter 8 - Beverages; Chapter 9 - Giving that extra special service; Chapter 10 - "Top flight" luxury; Chapter 11 - Conclusion a happy guest is our product;...

  pdf145p  lytamnguyet 04-08-2023 4 4   Download

 • Part 1 of ebook "Achieving excellence in guest service" provides readers with contents including: Chapter 1 - The essence of service; Chapter 2 - Where do our guests come from; Chapter 3 - Etiquette and manners; Chapter 4 - Communication the basics; Chapter 5 - Communication putting the basics to work; Chapter 6 - What happens if things go wrong;...

  pdf127p  lytamnguyet 04-08-2023 5 4   Download

 • Ebook Visual Merchandising: Part 2 presents the following content: Retail Design and Circulation Plan; Merchandise Presentation; Dominance Factor in Merchandise Presentation; Visual Merchandising – Hands On; Quality and Process in Visual Merchandising;...Please refer to the documentation for more details.

  pdf123p  chankora 16-06-2023 2 2   Download

 • Ebook Visual Merchandising: Part 1 presents the following content: Introduction to Retail; World of Visual Merchandising; Image Mix; Store Exteriors and Interiors; The Basics of Visual Merchandising;Store Planning and Fixtures;...Please refer to the documentation for more details.

  pdf161p  chankora 16-06-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại của điện thoại viên trình bày các kỹ năng chăm sóc khách hàng của điện thoại viên; Kỹ năng dụng các phương tiện giao tiếp; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng thuyết phục; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

  pdf3p  vicaptainmarvel 21-04-2023 10 8   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2