intTypePromotion=1

Thư viện Kỹ năng bán hàng

Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng bán hàng và hiệu quả của hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp. TaiLieu.VN tổng hợp nhiều tài liệu, ebook, sách...giúp trang bị những kiến thức căn bản về nghề bán hàng, các phương pháp và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ được chia sẻ các kinh nghiệm để đối phó và xử lý các tình huống bất ngờ trong quá trình bán hàng, hướng dẫn nhiều kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, kỹ năng chào hàng, cách phân tích tâm lý khách hàng...để từ đó biết cách bán hàng thành công, quản lý khách hàng, chăm sóc phát triển khách hàng mới.
Hiển thị 1-10 trên 146 kết quả
 • Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 6+7 nhằm giúp học sinh hiểu được các công việc cần thực hiện sau bán hàng; Giải thích được cách thức quản trị và xây dựng mối quan hệ khách hàng. Giải thích được các công việc cần thực hiện giúp tự quản các công việc cá nhân; Giải thích được cách thức để tự quản các công việc cá nhân. Mời các cùng tham khảo!

  pdf13p  mucnang222 26-04-2021 4 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 5 với mục tiêu giúp sinh viên nhận được cách thức tiếp cận khách hàng; Khám phá nhu cầu của khách hàng; Cách thức trình bày – chào bán sản phẩm; Cách thức xử lý phản đối của khách hàng; Cách thức đàm phán, thương thuyết và kết thúc bán hàng.

  pdf13p  mucnang222 26-04-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 4 giúp sinh viên hiểu được cách xác định KH tiềm năng; Giải thích được các xây dựng kế hoạch bán hàng; Nắm được các công việc cần chuẩn bị khi tiếp cận khách hàng. Mời các cùng tham khảo!

  pdf7p  mucnang222 26-04-2021 3 1   Download

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 3 với mục tiêu giúp của sinh viên hiểu được bản chất của hoạt động giao tiếp trong bán hàng; Giải thích được các kỹ năng giao tiếp chung: Giao tiếp bằng lời; giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời; KN lắng nghe và KN giao tiếp qua điện thoại.

  pdf10p  mucnang222 26-04-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 2 giúp sinh viên hiểu các bước và nhiệm vụ của từng bước trong quy trình bán hàng; hiểu đặc điểm và hoạt động bán hàng cho các nhóm khách hàng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p  mucnang222 26-04-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng: Chương 1 giúp sinh viên hiểu bản chất của hoạt động bán hàng và các vấn đề đạo đức trong bán hàng; Hiểu các công việc nhân viên bán hàng cần thực hiện và tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên bán hàng trong DN; Liệt kê được các kỹ năng, kiến thức, phẩm chất nhân viên bán hàng cần có, và ý nghĩa của các nội dung này với công việc bán hàng; Liệt kê được các loại, nhóm nhân viên bán hàng.

  pdf9p  mucnang222 26-04-2021 0 0   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng bán hàng, sinh viên có thể: Mô tả được (1) sự nghiệp và các hoạt động bán hàng; (2) các đặc điểm/phẩm chất của nhân viên bán hàng; (3) quy trình mua và bán - Ứng xử của nhân viên bán hàng đối với từng bước trong quá trình mua và bán; Mô tả về đặc điểm của các loại khách hàng; Giải thích được về (1) kỹ năng giao tiếp cơ bản: kỹ năng nghe và nói; (2) cách thức giao tiếp qua thư và thư điện tử...

  pdf17p  mucnang222 26-04-2021 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 12 trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty. Đánh giá kết quả của người bán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  pdf23p  mucnang222 26-04-2021 3 1   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về thúc đẩy lực lượng bán. Các công cụ thúc đẩy lực lượng bán. Hướng dẫn thúc đẩy và khen thưởng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p  mucnang222 26-04-2021 1 1   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 trình bày các nội dung chính sau: Các hình thức thù lao cơ bản. Xây dựng kế hoạch trả thù lao. Một số xu hướng thù lao bán hàng và thù lao cho nhà quản trị bán. Một số vấn đề về bồi hoàn chi phí và phúc lợi phụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p  mucnang222 26-04-2021 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2