Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả

Chia sẻ: BizPub VN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

14
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả" sau đây để biết cách xây dựng đội ngũ bán hàng hoạt động hiệu quả để có thể mở rộng quy mô nhanh chóng cho sự phát triển sau này. Việc xây dựng đội ngũ bán hàng cũng không đơn thuần là đăng một thông tin tuyển dụng, bạn cần cung cấp cho đội ngũ công cụ bán hàng phù hợp, tạo ra các chỉ số hiệu suất có thể đo lường và thúc đẩy đạt được chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả

 1. QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ 1
 2. Chân dung nhà quản lý bán hàng thành công a) Giáo dục: trình độ đại học là phù hợp nhất cho vị trí QLBH b) Kinh nghiệm: Kinh nghiệm bán hàng (không nhất thiết phải là một ngôi sao bán hàng) Kinh nghiệm về quản lý c) Tính cách: giỏi quản lý con người, giao tiếp, chịu đựng được áp lực, hoàn thành chỉ tiêu, … d) Thói quen làm việc: thực tiễn, hiệu quả, ra thị trường thường xuyên e) Một người bạn đời hữu ích: hiểu và thông cảm công việc f) Khát khao Khát khao được trở thành một Quản lý bán hàng và sau đó Quản lý bán hàng THÀNH CÔNG 2
 3. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1. Đại diện bán hàng: thực hiện các giao dịch bán hàng chính như  sau: 1. Thí điểm 2. Khách hàng quan trọng, lớn, đặc biệt 2. Quản trị hành chính liên quan đến bán hàng: quản trị cơ sở dữ liệu  khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, … 3. Tư vấn bán hàng: hướng dẫn nhân viên về kỹ thuật bán hàng, xử  lý các tình huống bán hàng khác nhau, giải quyết khiếu nại, định  giá,  4. Hoàn thành chỉ tiêu: người QLBH phải có khả năng dẫn dắt đội  ngũ nhân viên đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra 5. Thủ lĩnh: phải là thủ lĩnh chính thức và cả không chính thức 6. Thúc đẩy nhân viên bán hàng: phải có khả năng động viên, thúc  đẩy, phát triển  nhân viên bán hàng.   3
 4. Tam giác yêu cầu – A.B.C  A) Hµ é  ( n ¸i ® h  v ABC i (B Th ) Năng  lùc  (C) 4
 5. Để thành công … Tự hào về những  gì Anh/Chị đang làm Vận dụng kiến thức Tự hào  đã học được Những ai không có  Kỹ thuật tốt mong muốn làm khách  hàng hài lòng thường  Luôn nhìn nhận những  không thành công điểm tốt về đồng nghiệp,  Mong muốn làm  khách hàng và công ty hài lòng khách hàng Thái độ tích cực 5
 6. CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG  ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ KÝ NĂNG  KỸ NĂNG  CHI PHÍ &  QUẢN TRỊ  NGÂN QUỸ THỜI GIAN KỸ NĂNG  LẬP KẾ HOẠCH VỀ KỸ THUẬT  & CHƯƠNG TRÌNH  THỰC HIỆN KỸ NĂNG  THƯƠNG THẢO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO KỸ NĂNG KỸ NĂNG   GIAO TIẾP GIẢI QUYẾT  KHÓ KHĂN
 7. “  Người tướng dở là người thua trận,     Người tướng giỏi là người thắng trận,    Người tướng xuất sắc là người tướng giỏi  và  chiến  sĩ  nghĩ  rằng  họ  đã  làm  nên  chiến thắng,     Người  tướng  kiệt  xuất  là  người  mà  chiến  thắng đi theo cả linh hồn họ”. Thống soái i W. Kenswitz 7
 8. QUẢN LÝ BÁN HÀNG –  BẠN LÀ AI? BẠN LÀ NGƯỜI CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, NĂNG LỰC  CHUYÊN MÔN CỦA MÌNH VÀ GIÚP ĐỞ NHỮNG NGƯỜI KHÁC  PHÁT TRIỂN ­ CẢ VỀ MẶT NGHỀ NGHIỆP LẪN NHÂN CÁCH. TỤC NGỮ CÓ CÂU:  KHI BẠN MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO  NGƯỜI KHÁC, BẠN CŨNG ĐàMANG LẠI THÀNH CÔNG CHO  CHÍNH MÌNH 8
 9. QUẢN LÍ BÁN HÀNG A. QUẢN LÝ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA LÀM CÔNG TÁC HOẠCH  ĐINH; THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG  B. QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ  CHỨC; TUYỂN DỤNG; CHỌN LỰA; TẬP HUẤN; ĐỘNG  VIÊN; QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NHÂN VIÊN C. MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA QUẢN LÝ LÀ KẾT NỐI  NHIỆM VỤ CÔNG TY ĐỀ RA VỚI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT  ĐƯỢC BẠN PHẢI THẬT SỰ LÀ MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI 9
 10. QUẢN LÍ BÁN HÀNG – VÌ VẬY BẠN PHẢI 1. DÀNH NHIỀU THỜI GIAN VỚI CÁC NHÂN VIÊN CỦA  MÌNH 2. CHỈ DẨN BÀNG VÍ DỤ THỰC TẾ 3. GIAO TRÁCH NHIỆM 4. ĐÒI HỎI SỰ HOÀN HẢO 5. THỪA NHẬN (KHEN TẶNG) CHÍNH LÀ ĐỘNG CƠ THÚC  ĐẨY MẠNH MẼ NHẤT 10
 11. QUẢN LÝ BÁN HÀNG – MỤC TIÊU  CỦA BẠN 1. KIÊN ĐỊNH VỚI CÁC CHỈ TIÊU 2. ĐIỀU HÀNH TRÊN CƠ SỞ LỢI NHUẬN 3. PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI  KINH DOANH 4. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VỮNG MẠNH 5. TỰ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 11
 12. NHIỆM VỤ CỦA QUẢN LÝ  CÔNG VIỆC NHÓM CÁ NHÂN 12
 13. NHIỆM VỤ CỦA QUẢN LÝ  YÊU CẦU  CÔNG VIỆC 1. Xác định công việc 2. Lập kế hoạch 3. Phân chia công việc và nguồn nhân lực 4. Kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc 5. Kiểm tra công việc thực hiện so với kế hoạch 6. Điều chỉnh kế hoạch 13
 14. NHIỆM VỤ  YÊU CẦU  VỀ NHÓM 1. Xác lập tiêu chuẩn của nhóm 2. Tạo tinh thần đồng đội 3. Duy trì tính kỹ luật và đoàn kết 4. Cùng tập thể hợp sức để đạt mục tiêu đề ra 5. Duy trì liên lạc 6. Đào tạo nhóm 14
 15. Động cơ thúc đẩy  trong nhóm Tôn trọng lãnh  Mục tiêu thực tế Tin tưởng và cởi  đạo mở Tham dự vào quyết  Chia sẻ trách  định nhiệm      nhóm  Báo cáo diễn  tiến vững mạnh Quan trọng đối  với tổ chức Chia sẻ thành  công Sự giúp đỡ luôn  Cạnh tranh giữa  sẵn sàng các nhóm 15
 16. NHIỆM VỤ  YÊU CẦU  CÁ NHÂN 1. Lắng nghe, thấu hiểu từng cá nhân 2. Hỗ trợ và khuyến khích phát biểu ý kiên 3. Giải quyết các vấn đề của từng cá  nhân 4. Phát hiện và sử dụng khả năng của  từng cá nhân 16
 17. Quy trình quản lý bán hàng  Tieâu chuaån  Tieâu chuaån  Ñoäng vieân & Thieát keá  Thieát keá  Tuyeån duïng Tuyeån duïng Hoaø nhaäp Hoaø nhaäp Huaán luyeänThöïc hieän BH  Ñoäng vieân & Giaùm saùt chính saùch  & Choïn löïa NVBH môùi Huaán luyeänThöïc hieän BH  phaùt trieån Giaùm saùt chính saùch  & Choïn löïa NVBH môùi NVBH NVBH & heä thoáng phaùt trieån baùn haøng  NVBH NVBH vaøo toå chöùc vaøo toå chöùc & heä thoáng ñoäinguõ  baùn haøng  baùo caùo ñoäinguõ  baùo caùo 17
 18. Phát triển hệ thống kinh doanh
 19. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG  VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG  QUẢN LÝ Duy trì hoạt động hằng ngày của  bộ máy làm việc HÀNH CHÍNH Xử lý các hoạt động HOẠCH ĐỊNH bán hàng hiện tại và  Chuẫn bị hoàn thành trong Công việc kinh doanh quá khứ Trong tương lai 19
 20. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG  QUẢN LÝ BÁN HÀNG Sản lượng bán hàng Phân phối Quản lý hàng tồn kho QUẢN LÝ Các hoạt động KM Duy trì hoạt động hằng ngày của  Tuyển dụng đội ngũ bán hàng bộ máy làm việc Tập huấn kỹ năng bán hàng Gặp gỡ khách hàng lớn và truyền  thống Xây dựng các điều khoản kinh  doanh Đánh giá kết quả đạt được 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2