intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
29
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Quản lý đội ngũ bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu nhân sự bán hàng và tổ chức đội ngũ bán hàng, tuyển dụng đội ngũ bán hàng, đào tạo đội ngũ bán hàng, đãi ngộ và tạo động lực, đánh giá kết quả công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU CHƢƠNG 4<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> NỘI DUNG M_T<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D • Xác định nhu cầu nhân sự bán hàng và tổ chức đội ngũ bán<br /> D<br /> 4.1<br /> <br /> hàng<br /> <br /> MU ngũ bán hàng _TMU<br /> TM<br /> • TuyểnT<br /> dụng đội<br /> 4.2<br /> M_<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> 4.3<br /> <br /> • Đào tạo đội ngũ bán hàng<br /> <br /> U<br /> Mtạo động lực _TMU<br /> • Đãi ngộ và<br /> T<br /> TM<br /> 4.4<br /> M_<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D • Đánh giá kết quả công việc<br /> 4.5<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN SỰ BÁN<br /> MU<br /> MU<br /> TVÀ TỔ CHỨC M_T BÁN HÀNG _TM<br /> HÀNG<br /> ĐỘI NGŨ<br /> M_<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 4.1.1. Xác định nhu cầu nhânU bán hàng<br /> sự<br /> U<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> 4.1.2. Tổ chức độiHT bán hàng<br /> D<br /> D ngũ<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MUnhu cầu nhân MU hàng _TM<br /> Xác T<br /> _định<br /> _T sự bán TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> - Nhu cầu nhân sự bán hàng là số lượng nhân sự<br /> U<br /> U<br /> <br /> TM<br /> cần thiết cho<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> đội ngũ bán hàng<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> theo từng M_<br /> chức<br /> HT<br /> D<br /> danh bán hàng ở một thời điểm nhất định<br /> <br /> - Xác định nhu cầu nhân sự bán hàng là hoạt động<br /> <br /> U<br /> U<br /> Mđịnh số lượng,_TMlượng, thời điểmTM<br /> nhằm_T<br /> M xác<br /> M chất<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D nhân sự cần thiếtD đội ngũ bán hàng<br /> cho<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Xác địnhU cầu nhân MU hàng _TM<br /> TM nhu<br /> Tsự bán<br /> M_<br /> M_<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br />  VÍ DỤ CỤ THỂ<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản