intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Hóa học hữu cơ

Xem 1-20 trên 1227 kết quả Bài giảng Hóa học hữu cơ
 • "Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2024 có đáp án - Trường THPT Quang Trung, Đắk Lắk (Lần 2)" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Hóa học lớp 12. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf6p leminhgia 22-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương Chương 2 - Cơ sở hóa học của sự sống, cung cấp những kiến thức như Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học; các liên kết hoá học; các chất vô cơ; các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương - Chương 11: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật, cung cấp những kiến thức như Nguyên tắc của sự vận chuyển nước; Sự vận chuyển nước và muối khoáng; Sự chuyên chở các chất hữu cơ hoà tan trong cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p khanhchi2520 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 17 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tên gọi của alcol và phenol; tính chất của alcol và phenol; các phương pháp tổng hợp alcol; alcol từ sự hoàn nguyên hợp chất carbonyl; alcol từ phản ứng của hợp chất carbonyl với tác chất grignard;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 18 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tên gọi và tính chất của ether; tổng hợp ether; phản ứng của ether; phản ứng của epoxide; thiol và sulfide;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 19 cung cấp cho người học những kiến thức như: Gọi tên aldehyde và ketone; điều chế aldehyde và ketone; phản ứng oxid hóa aldehyde và ketone; phản ứng cộng thân hạch của aldehyde và ketone;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 20 cung cấp cho người học những kiến thức như: Gọi tên acid carboxylic và nitrile; cấu trúc và tính chất acid carboxylic; acid sinh học và phương trình henderson-hasselbalch; ảnh hưởng của các nhóm thế đến tính acid;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 21 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tên gọi các dẫn xuất acid carboxylic; phản ứng thế thân hạch trên acyl; phản ứng thế thân hạch acyl của acid carboxylic; hóa học của halide acid;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 22 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồng phân hóa keto–enol; độ phản ứng của enol: cơ chế phản ứng thế; tính acid của nguyên tử hydrogen alpha: quá trình tạo thành ion enolate; độ phản ứng của ion enolate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 23 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngưng tụ carbonyl: phản ứng aldol hóa; ngưng tụ carbonyl và phản ứng thế; quá trình dehydrat hóa sản phẩm aldol: tổng hợp enone; sử dụng phản ứng aldol hóa trong tổng hợp; phản ứng aldol hóa hỗn tạp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 24 cung cấp cho người học những kiến thức như: Gọi tên amine; cấu trúc và tính chất của amine; tính base của amine; tính base của arylamine thế; amine sinh học và phương trình henderson-hasselbalch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 26 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc của amino acid; amino acid, phương trình henderson – hasselbalch và điểm đẳng điện; tổng hợp amino acid; peptide và protein; phân tích amino acid của peptide;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 27 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sáp, chất béo và dầu; phospholipid; xà phòng; prostaglandin và các eicosanoid khác; sinh tổng hợp steroid;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 28 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nucleotide và acid nucleic; sự ghép cặp base trong dna: mô hình watson – crick; sự nhân đôi DNA; sự phiên mã của dna; dịch mã RNA: sinh tổng hợp protein; xác định trình tự chuỗi DNA;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 29 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về sự trao đổi chất và năng lượng sinh hóa; quá trình dị hoá triacylglycerol: quá trình chuyển hóa của glycerol; quá trình dị hóa của triacylglycerol: sự oxid hóa; quá trình sinh tổng hợp của các acid béo;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 30 cung cấp cho người học những kiến thức như: vân đạo phân tử và phản ứng tạo vòng kiểu phối hợp trong hệ thống pi liên hợp; phản ứng đóng vòng điện tử; hóa học lập thể của phản ứng tạo vòng điện tử do nhiệt; phản ứng tạo vòng điện tử do quang hóa; phản ứng cộng tạo vòng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 31 cung cấp cho người học những kiến thức như: Polymer phát triển theo mạch; hóa học lập thể của quá trình polymer hóa: chất xúc tác ziegler - natta; polymer đồng trùng hợp; polymer phát triển theo bậc; cấu trúc và tính chất vật lý của polymer;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 25 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại carbonhydrate; hóa học lập thể của carbohydrate: hình chiếu fischer; cấu hình của aldose; cấu trúc vòng của monosaccharide: anomer;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p khanhchi2530 04-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Hoá hữu cơ A: Chương 9 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đọc tên alkyl halides; điều chế alkyl halides; phản ứng tách loại; phản ứng tách loại – quy tắc zaitsev; hóa học lập thể của E2;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p boghoado028 13-03-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Hoá hữu cơ A: Chương 1 cung cấp những kiến thức như đồng phân cấu tạo; đồng phân lập thể; đồng phân cấu dạng; cách biểu diễn cấu trúc; đồng phân hình học; quy tắc cahn-ingold-prelog; đồng phân quang học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p boghoado028 13-03-2024 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2