intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý chiến lược

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quản lý chiến lược
 • Giáo trình Quản trị Marketing với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày và giải thích được những kiến thức căn bản, có tính hệ thống về quản trị marketing hiện đại, các khái niệm cơ bản, vai trò của nhà quản trị marketing, các triết lý quản trị marketing, các chiến lược marketing chức năng; Khái niệm và giải thích được các ưu và nhược điểm của các chiến lược chức năng, chiến lược marketing tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf217p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 3: Quản lý giá trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chiến lược danh mục đầu tư của công ty; sáp nhập và mua lại (M&A); cơ cấu vốn, cổ tức và mua lại cổ phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p colinhthu 12-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Môi trường và sức khỏe vật nuôi trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý, cách xây dựng các chiến lược, quản lý dịch bệnh trên vật nuôi khi có dịch bệnh xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nâng cao năng lực phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng của công nhân khu công nghiệp được nghiên cứu nhằm đưa ra một số giải pháp tổng thể, đa mục tiêu nhằm nâng cao năng lực phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng của công nhân khu công nghiệp.

  pdf4p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú trình bày thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú; Đánh giá thực trạng về công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú; Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần May Văn Phú.

  pdf10p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • "Một số nghiên cứu về xác định biotype của bọ phấn trắng thuốc lá Bemisia tabaci truyền bệnh vi-rút khảm lá sắn tại Việt Nam" nhằm làm sáng tỏ rằng biotype của B. tabaci là nguyên nhân lây truyền SLCMV ở Việt Nam là cơ sở để xây dựng các chiến lược quản lý bền vững SLCMV. Sử dụng một phần gen cytochrome oxidase 1 (COI) của ty thể với cặp mồi 2195Bt (5'-TGRTTTTTTGGTCATCCRGAAGT-3') và CO12/Bt-sh2 (5'-TTTACTGCACTTTCTGCC-3'), phát hiện ra biotype Asia II 1 của B. tabaci có thể truyền SLCMV.

  pdf8p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới biến đổi không ngừng, môi trường kinh doanh và cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp - đặc biệt là các công ty niêm yết ngày càng chú trọng vào quản trị công ty. Bài viết Cơ cấu tổ chức quản trị công ty và xu hướng ở Việt Nam hiện nay trình bày các mô hình cơ cấu tổ chức quản trị công ty; Quản trị công ty; Xu hướng cơ cấu QTCT ở Việt Nam hiện nay.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Sự ảnh hưởng của thiết kế cửa hàng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trình bày đánh giá sự ảnh hưởng của thiết kế cửa hàng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng; Dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị về sự ảnh hưởng của thiết kế cửa hàng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng với biến trung gian đông đúc dưới sự điều tiết của giới tính.

  pdf16p viangelamerkel 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp;...

  pdf57p hayatogokudera 18-07-2022 3 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 ebook Quản trị chiến lược kênh phân phối (2012) gồm có các chương sau: Xây dựng các kênh phân phối, quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động, sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh, phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá hoạt động của thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf221p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Dự thảo "Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030" được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020, đề ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hailitrang02111984 20-07-2022 69 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học được biên soạn thành 8 chương, cụ thể như sau: Tổng quan về Quản trị học; Sự phát triển các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Ra quyết định trong quản trị; Chức năng hoạch định;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf83p dongcoxanh25 12-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của sinh viên trong học tập, nghiên cứu và quản lý thực tiễn ở các doanh nghiệp. Trong giáo trình ngoài phần lý thuyết, tác giả đưa vào các ví dụ và bài tập thảo luận mang tính thực tế để giúp sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf70p dongcoxanh25 12-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực;...

  pdf224p ryomaechizen 01-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mua và quản lý nguồn cung; phân phối và thu hồi trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin chuỗi cung ứng; cộng tác chuỗi cung ứng; đánh giá, đo lường và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng;...

  pdf333p ryomaechizen 01-07-2022 12 6   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.

  pdf227p ryomaechizen 01-07-2022 8 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 17 4   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Chiến lược kinh doanh và hướng phát triển cho các doanh nghiệp ngành may Việt Nam" có nội dung gồm 2 chương đầu, trình bày về: một số luận cứ lý luận cơ bản phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam; một số luận cứ thực tiễn từ phân tích thực trạng phát triển chiến lược kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p ryomaechizen 01-07-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm về quản trị; quá trình hình thành triết lý kinh doanh; Triết lý kinh doanh; nội dung cơ bản của văn bản triết lý kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p namkimcham10 04-07-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý chiến lược
p_strCode=quanlychienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2