intTypePromotion=1

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
98
lượt xem
23
download

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 Công nghệ và khung kiến trúc chính phủ điện tử do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn với các nội dung chính là: Sự sẵn sàng chính phủ điện tử, công nghệ chính phủ điện tử, khung kiến trúc chính phủ điện tử,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Văn Minh

1<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> CÔNG NGHỆ VÀ KHUNG KIẾN TRÚC<br /> CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 1<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1 Sự sẵn sàng CPĐT<br /> 2.2 Công nghệ CPĐT<br /> 2.3 Khung kiến trúc CPĐT<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1 Sự sẵn sàng CPĐT<br /> 2.1.1 Sự sẵn sàng điện tử (E-readiness)<br />  Sự sẵn sàng điện tử đo đạc khả năng của một quốc gia tham gia vào<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> nền kinh tế số<br />  Khuôn khổ sẵn sàng điện tử: một hệ thống các thành phần, các chỉ số<br /> cơ bản cho phép đánh giá mức độ sẵn sàng điện tử của một quốc gia<br /> <br /> TM<br /> <br /> Các thành phần của<br /> Các tiểu thành phần của sẵn sàng điện tử<br /> sẵn sàng điện tử<br /> 1.1 Chính sách CNTT (gồm 5 chỉ số)<br /> 1. Chính sách<br /> 1.2 Chính sách Chính phủ điện tử (gồm 4 chỉ số)<br /> 1.3. Kiến trúc và tiêu chuẩn (gồm 3 chỉ số)<br /> 1.4. Các quy định pháp lý (gồm 4 chỉ số)<br /> 2.1 Mạng (gồm 4 chỉ số)<br /> 2. Hạ tầng<br /> 2.2 Tiếp cận (gồm 3 chỉ số)<br /> 2.3 Phần cứng CNTT (gồm 4 chỉ số)<br /> 3.1 Nguồn lực chính trị (gồm 2 chỉ số)<br /> 3. Nguồn lực<br /> 3.2 Nguồn nhân lực (gồm 2 chỉ số)<br /> 3.3 Nguồn lực công chức (gồm 3 chỉ số)<br /> 3.4 Nguồn lực ITC của khu vực tư nhân (gồm 2 chỉ số)<br /> 3.5 Nguồn lực tài chính (gồm 3 chỉ số)<br /> 4.1 Công dân sử dụng (gồm 2 chỉ số)<br /> 4. Sử dụng<br /> 4.2 Doanh nghiệp sử dụng (gồm 3 chỉ số)<br /> 4.3 Chính phủ sử dụng (gồm 4 chỉ số)<br /> <br /> Trọng số<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> 3<br /> 7<br /> 10<br /> 8<br /> 7<br /> 8<br /> 7<br /> 3<br /> 3<br /> 9<br /> 6<br /> 7<br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1 Sự sẵn sàng CPĐT<br /> 2.1.2 Sự sẵn sàng chính phủ điện tử (E-Government Readiness)<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br />  Khung khổ sẵn sàng CPĐT (E-Government Readiness framework)<br /> Khung khổ sẵn sàng CPĐT cho phép đánh giá, so sánh mức độ sẵn sàng<br /> CPĐT của các quốc gia, các địa phương hoặc các cơ quan khác nhau.<br /> <br /> Trọng số<br /> 15%<br /> <br /> 2. Chính sách công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số)<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 3. Con người (gồm 3 chỉ số)<br /> <br /> 20%<br /> <br /> TM<br /> <br /> Các thành phần của sẵn sàng CPĐT<br /> 1. Sự chuẩn bị tới chính phủ điện tử (gồm 2 chỉ số)<br /> <br /> 15%<br /> <br /> 6. Lợi ích hoặc kết quả từ công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số)<br /> <br /> 10%<br /> <br /> U<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 5. Quá trình (gồm 6 chỉ số)<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 4. Hạ tầng công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số)<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.1 Sự sẵn sàng CPĐT<br /> 2.1.2 Sự sẵn sàng chính phủ điện tử (E-Government Readiness)<br />  10 tiến tới sự sẵn sàng CPĐT (E-Government Readiness framework)<br /> <br /> D<br /> <br /> • Bước 1: Tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch tương 5 năm.<br /> • Bước 2: Chính sách truyền thông, xúc tiến một môi trường mở, cạnh tranh<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> U<br /> <br /> •<br /> <br /> M<br /> <br /> •<br /> <br /> _T<br /> <br /> •<br /> <br /> TM<br /> <br /> •<br /> <br /> H<br /> <br /> •<br /> <br /> Bước 3: Danh mục dịch vụ G2C và G2B, dịch vụ ưu tiên<br /> Bước 4: Thiết kế kiến trúc chức năng và công nghệ, các tiêu chuẩn an ninh<br /> Bước 5: Khởi sự các chương trình toàn quốc, dự án thử nghiệm.<br /> Bước 6: Chương trình Giám đốc thông tin, quản trị sự thay đổi<br /> Bước 7: Dành 2-5% ngân sách cho CPĐT, chính sách hợp tác công-tư<br /> Bước 8: Tạo lập WAN quy mô toàn quốc, mô hình hợp tác công-tư.<br /> Bước 9: Luật không gian mạng, chữ ký điện tử, chính sách an ninh bí mật<br /> riệng tư.<br /> Bước 10: các trung tâm dữ liệu, cổng thông tin CPĐT tại Trung tâm dữ liệu<br /> quốc gia.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2