intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

205
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Giới thiệu kinh tế học sản xuất nằm trong bài giảng kinh tế học sản xuất nhằm trình bày về khái niệm kinh tế học sản xuất, phân tích sản xuất, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận và ứng dụng vào thực tiễn, trang bị cho sinh viên khả năng kết hợp các nguyên lý kinh tế, toán kinh tế và thực tiễn sản xuất để có thể phân tích và giải quyết các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam

  1. C1. Giới thiệu www.nguyenngoclam.com 1
  2. Nội dung học phần Chương 1 1 Giới thiệu và một số khái niệm 2 Phân tích sản xuất 3 Phân tích chi phí sản xuất 4 Phân tích lợi nhuận 5 Ứng dụng 2
  3. Tài liệu tham khảo Chương 1  Giáo trình Kinh tế sản xuất, Nguyễn Phú Son, ĐHCT  Agricultural Production Economics, David L.Debertin, University of Kentucky  The Economics of Production, Bruce R.Beattie, Montana State University 3
  4. Đánh giá học phần Chương 1 Đánh giá • Giữa kỳ: 0,3. • Cuối kỳ: 0,7 • Thi được sử dụng tài liệu 4
  5. Mục tiêu học phần Chương 1 • Giúp sinh viên nắm được các khái niệm và nguyên lý cơ bản của kinh tế học sản xuất nói chung, sản xuất nông nghiệp nói riêng. • Trang bị cho sinh viên khả năng kết hợp các nguyên lý kinh tế, toán kinh tế và thực tiễn sản xuất để có thể phân tích và giải quyết các vấn đề trong sản xuất nông nghiệp. 5
  6. Một số khái niệm Chương 1 • Nguồn tài nguyên (resources): là phương tiện sẵn có để dùng nhằm phục vụ cho việc gia tăng sản xuất hay lợi nhuận, như là máy móc thiết bị, lao động, nguyên liệu thô, v.v… • Nguồn tài nguyên có thể phân chia thành 3 nhóm: - Tài nguyên thiên nhiên (Natural resources) - Nguồn nhân lực (Human resources) - Vốn (Capital resources): do con người tạo ra. 6
  7. Một số khái niệm Chương 1 • Sản xuất: là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào và qui trình biến đổi (inputs) để tạo ra một sản phẩm và dịch vụ nào đó (outputs). Các hoạt động tự phục vụ không được xem là sản xuất. 7
  8. Một số khái niệm Chương 1 • Hiệu quả sản xuất: Sản xuất không sử dụng nguồn lực lãng phí, sản xuất với chi phí thấp nhất và sản xuất để đáp ứng nhu cầu của con người. 1. Hiệu quả kinh tế: Tiêu chí là giá trị. 2. Hiệu quả kỹ thuật: Tạo ra một lượng sản phẩm nhất định với nguồn lực đầu vào ít nhất. 3. Hiệu quả phân phối: Nhà sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ mà người dùng cần nhất hay các nguồn lực được phân phối sao cho lợi ích của người sử dụng đạt được cao nhất. 8
  9. Một số khái niệm Chương 1 • Khái niệm: Hàm sản xuất được mô tả như một quan hệ kỹ thuật nhằm chuyển đổi các yếu tố đầu vào để sản xuất ra sản phẩm cụ thể nào đó. Hay hàm sản xuất được định nghĩa thông qua việc tối đa hóa mức đầu ra bằng cách kết hợp các yếu tố đầu vào nhất định. y = f(x1, x2,... xn) y : Sản lượng đầu ra xi: Yếu tố đầu vào 9
  10. www.nguyenngoclam.com 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2