intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

90
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu trình bày về vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế; những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu

KINH TẾ NGOẠI<br /> THƯƠNG<br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> CHƯƠNG IV: CHÍNH SÁCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN<br /> KHÍCH XUẤT KHẨU<br /> <br /> I.Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế<br /> 1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu<br /> phục vụ cho nhập khẩu công nghiệp hóa đất nước<br /> 2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu<br /> kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển<br /> 3. Xuất khẩu có tác động tích cực đến công ăn việc<br /> làm và cải thiện đời sống của nhân dân.<br /> 4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng thúc đẩy các quan<br /> hệ kinh tế đối ngoại của nước ta<br /> <br /> II. Những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ<br /> xuất khẩu<br /> 1. Chính sách chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu:<br /> 1.1. Chính sách hình thành và phát triển các vùng sản<br /> xuất hàng xuất khẩu<br /> (1)Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm<br /> - Phát triển nông nghiệp xuất khẩu: cây lương thực,<br /> mở rộng nuôi trồng thủy sản để phát triển công<br /> nghiệp chế biến xuất khẩu.<br /> - Phát triển công nghiệp dịch vụ xuất khẩu: phát triển<br /> KCN để sản xuất XK về điện tử, cơ khí đóng tàu,<br /> luyện kim, phân bón…<br /> <br /> 1. Chính sách chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu:<br /> 1.1. Chính sách hình thành và phát triển các vùng<br /> sản xuất hàng xuất khẩu<br /> (2) Miền Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm<br /> - Phát triển nông nghiệp xuất khẩu: cây công nghiệp<br /> như cao su, cà phê, hạt tiêu, mía đường, bông…<br /> - Tạo điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ xuất<br /> khẩu, phát huy vai trò các trung tâm thương mại, Tài<br /> chính, ngân hàng…<br /> + Đẩy mạnh khai thác dầu khí, sản xuất điện, phân bón,<br /> hóa chất từ dầu khí…<br /> <br /> 1. Chính sách chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu:<br /> 1.1. Chính sách hình thành và phát triển các vùng<br /> sản xuất hàng xuất khẩu<br /> (3) Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng kinh tế<br /> trọng điểm miền Trung:<br /> - Phát triển nông nghiệp xuất khẩu theo hướng sau:tăng<br /> nhanh sản xuất cây CN, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia<br /> súc, đẩy mạnh trồng rừng, khai thác có hiệu quả<br /> nguồn lợi thủy sản.<br /> - Phát triển công nghiệp dịch vụ xuất khẩu: Phát triển<br /> công nghiệp lọc hóa dầu. CN chế biến, chế tạo, du<br /> lịch, cảng biển…<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2