intTypePromotion=4
ADSENSE

Biện pháp khuyến khích xuất khẩu

Xem 1-20 trên 43 kết quả Biện pháp khuyến khích xuất khẩu
 • Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu trình bày về vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế; những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 68 4   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 1) trình bày các nội dung về chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung chính như: Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế ; mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và phương hướng xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt32p namthangtinhlang_01 31-10-2015 50 3   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy, khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 – 7% so với sản lượng sản xuất của thế giới. Trong thương mại thế giới, khối lượng và giá trị buôn bán mặt hàng gạo ở mức tương đương với lúa mì và chiếm tỷ trọng...

  doc38p minhtri 22-07-2009 885 493   Download

 • Thực tế trong những năm qua đã cho chúng ta thấy rõ sự chuyển đổi của nền ngoại thương Việt Nam nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng sang cơ chế thị trường, mở cửa đa phương, đa chiều các quan hệ thị trường, bạn hàng theo thông lệ quốc tế, từng bước xoá bỏ nguyên tắc “Nhà nước độc quyền quản lý ngoại thương” bằng các chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển một nền ngoại thương nhiều thành phần và thực hiện tự do hoá thương mại. Chính vì thế xuất khẩu Việt Nam đã...

  pdf101p ngochanh 29-07-2009 750 457   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy, khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 – 7% so với sản lượng sản xuất của thế giới. Trong thương mại thế giới, khối lượng và giá trị buôn bán mặt hàng gạo ở mức tương đương với lúa mì và chiếm tỷ trọng...

  doc32p minhtri 22-07-2009 805 247   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực

  doc0p tengteng1 10-11-2011 62 22   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy, khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 – 7% so với sản lượng sản xuất của thế giới. Trong thương mại thế giới, khối lượng và giá trị buôn bán mặt hàng gạo ở mức tương đương với lúa mì và chiếm tỷ trọng...

  pdf35p antigone89 11-02-2012 84 21   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy, khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 – 7% so với sản lượng sản xuất của thế giới.

  pdf31p tengteng11 13-12-2011 80 20   Download

 • Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc. Vừa qua trong đại hội Đảng lần thứ X, Đảng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xuất, nhập khẩu hàng hoá. Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường của 150 nước thuộc khắp các châu lục. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê...

  pdf12p nhanma1311 28-12-2012 60 20   Download

 • Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định từ nay đến năm 2003 phải phấn đấu nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, khoa học và công nghệ phải trở thành nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Thực hiện Nghị quyết, Đảng và Nhà nước đã ra nhiều biện pháp để khuyến khích phát triển, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong đó có công nghệ thông tin, biểu hiện cụ thể là sự ra đời của Nghị định...

  pdf76p songngu1311 03-12-2012 52 15   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 - 7% so với sản lượng gạo thế giới

  pdf37p tengteng10 12-12-2011 81 13   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 2) trình bày các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung cơ bản như: Nhà nước bảo lãnh và cung cấp tín dụng, trợ cấp xuất khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p namthangtinhlang_01 31-10-2015 69 8   Download

 • CNH là gì? Nguồn vốn cho nhập khẩu và CNH: - Vay nợ, viện trợ: tương đối lớn nhưng phải chịu những điều kiện ràng buộc; phải đảm bảo chỉ tiêu an toàn về nợ nước ngoài; phải trả khi đến hạn. - Đầu tư nước ngoài: còn khiêm tốn, chưa ổn định - Du lịch: tăng trưởng cao song con số tuyệt đối còn thấp - Dịch vụ: vận tải biển, hàng không, bảo hiểm, thanh toán quốc tế,,.. - Xuất khẩu sức lao động,... ...

  ppt32p page_12 15-08-2013 56 6   Download

 • Bài viết Bài giảng Chương 3: Chính sách thương mại trình bày nội dung về chính sách thương mại, Hệ thống ưu đãi phổ cập GSP, các biện pháp khuyến khích xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p tocwang 23-04-2018 37 3   Download

 • Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do vậy, khối lượng gạo trao đổi chiếm khoảng 6 – 7% so với sản lượng sản xuất của thế giới. Trong thương mại thế giới, khối lượng và giá trị buôn bán mặt hàng gạo ở mức tương đương với lúa mì và chiếm tỷ trọng...

  pdf37p ngochanh 31-07-2009 608 227   Download

 • Trong thời đại ngày nay, các nước trên thế giới có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện nhằm khuyến khích xuất khẩu, từ đó tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Hoạt động xuất khẩu chính là một phương tiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, là một vấn đề quyết định và không thể thiếu được của mỗi quốc gia trong sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đối với Việt Nam hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong công nghiệp hóa...

  doc72p minhtri 22-07-2009 532 223   Download

 • Thiên nhiên đã có phần ưu ái khi ban tặng chúng ta một bờ biển dài hơn 3260 km, 112 cửa sông lạch, một vùng biển đặc quyền rộng khoảng 1 triệu km2 với 4000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hệ thống kênh, rạch, hồ, đầm rất thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Để tận dụng lợi thế tự nhiên sẵn có và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, biện pháp khuyến khích, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu...

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 112 47   Download

 • Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã đánh dấu một bước ngoặt chói lọi trên con đường chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước. Từ đại hội này đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tự do hoạt động theo hành lang pháp lý ( giấy phép kinh doanh và trong khoảng một thập kỷ lại đây nhà nước ta có chủ trương pháp huy và bảo tồn những ngành nghề truyền thống, đưa ra những chính sách khuyến khích các tổ...

  pdf86p tengteng11 13-12-2011 83 19   Download

 • Lịch sử phát triển của thương mại quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hoạt động xuất khẩu. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế với thế giới và khu vực, Đảng và Nhà nước đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nước phải có những biện pháp chính sách khuyến khích ở mức cao nhất...

  pdf78p trungtri 27-07-2009 1761 566   Download

 • Xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, là phương tiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Việc mở rộng xuất khẩu để tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính, học tập kinh nghiệm quản lý, công nghệ, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng và phát huy nội lực là mục tiêu quan trọng nhất của chính sách thương mại. Nhà nước đã và đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích tư nhân mở rộng xuất khẩu để...

  pdf42p trungtri 24-07-2009 231 100   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp khuyến khích xuất khẩu
p_strCode=bienphapkhuyenkhichxuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2