intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
77
lượt xem
11
download

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trình bày về "Thù lao lao động". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động, quản trị tiền lương, tiền công, các hình thức trả lương, trả công,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

KINH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NGUỒN<br /> <br /> CHƯƠNG V<br /> THÙ LAO LAO ĐỘNG<br /> <br /> NHÂN<br /> <br /> LỰC<br /> Trần Thị Thu Trang<br /> Bài giảng KTNNL - 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG V. THÙ LAO LAO ĐỘNG<br /> KINH<br /> I. Những vấn đề cơ bản của TLLĐ<br /> TẾ<br /> <br /> 1. Khái niệm và cơ cấu TLLĐ<br /> * Khái niệm<br /> <br /> NGUỒN<br /> <br /> - Theo nghĩa hẹp: TLLD là tất cả các khoản mà người<br /> lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn<br /> giữa họ với đơn vị, tổ chức.<br /> <br /> NHÂN<br /> <br /> Ví dụ: Một sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà<br /> Nội đi làm gia sư môn tiếng anh 50 000đ/buổi.<br /> <br /> LỰC<br /> Trần Thị Thu Trang<br /> Bài giảng KTNNL - 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG V. THÙ LAO LAO ĐỘNG<br /> KINH<br /> - Theo nghĩa rộng: TLLD là gồm cả yếu tố phi tài chính:<br /> TẾ<br /> <br /> điều kiện làm việc, sự thoả mãn trong công việc, …<br /> Ví dụ : Công ty Uniliver tuyển 1 giám đốc phụ trách<br /> <br /> NGUỒN<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> bên<br /> <br /> cạnh<br /> <br /> mức<br /> <br /> tiền<br /> <br /> lương<br /> <br /> cố<br /> <br /> định<br /> <br /> 3000USD/tháng còn được cấp thêm laptop, có văn phòng<br /> riêng, có xe đưa đón,…<br /> NHÂN<br /> <br /> LỰC<br /> Trần Thị Thu Trang<br /> Bài giảng KTNNL - 2011<br /> <br /> 3<br /> <br /> KINH<br /> <br /> * Cơ cấu TLLĐ<br /> Cơ cấu TLLD<br /> theo nghĩa hẹp<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NGUỒN<br /> <br /> NHÂN<br /> <br /> Thù lao cơ bản<br /> <br /> Các khuyến khích<br /> <br /> Các phúc lợi<br /> <br /> LỰC<br /> Trần Thị Thu Trang<br /> Bài giảng KTNNL - 2011<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG V. THÙ LAO LAO ĐỘNG<br /> KINH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> a. Thù lao cơ bản:<br /> Là phần thù lao cố định mà người lao động nhận được một<br /> cách thường kỳ dưới dạng tiền lương hay tiền công theo giờ.<br /> Thù lao cơ bản gồm:<br /> <br /> - Tiền công<br /> - Tiền lương<br /> <br /> NGUỒN Ví dụ: Tiền công:<br /> + Ở Trâu Quỳ cấy thuê 80 000đ/ngày<br /> NHÂN<br /> <br /> + Ở Nam Định phụ xây 50 000đ/ngày<br /> Tiền lương<br /> <br /> LỰC<br /> <br /> + Ở nước ta hiện nay mức lương tối thiểu mà doanh<br /> nghiệp trả cho người lao động là 730.000đ/tháng<br /> Trần Thị Thu Trang<br /> Bài giảng KTNNL - 2011<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2