intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
44
lượt xem
6
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Bản chất của Marketing trình bày sự ra đời và phát triển của Marketing, các khái niệm cơ bản của Marketing, vị trí của Marketing trong các hoạt động của doanh nghiệp, quản trị Marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

 1. CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT CỦA MARKETING 1
 2. Hoanghuong.dhcnqn@gmail.com  0978 411 160 2
 3. NỘI DUNG 1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing 1.2. Các khái niệm cơ bản của marketing 1.3. Vị trí của marketing trong các hoạt động của  doanh nghiệp 1.4. Quản trị marketing 3
 4. 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING   ­ Tiêu thụ là cơ sở khoa học và là điểm xuất phát của sự hình  thành hoạt động marketing “Marketing = Market + ... ing” ­ Thế  kỷ XVII, những sáng kiế n trong quan hệ giao tiế p bán  hàng của dòng họ Mistui ở TOKYO (Nhật Bản) được ghi  nhận. ­ 1902: Thuật ngữ Marketing được sử dụng lần đầu tại Mỹ 4
 5. 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  MARKETING   ­ Sau giai đoạn 1929 – 1933: marketing xuất hiện khá  rộng rãi và được ứng dụng phổ biến ở Bắc Mỹ, Tây  âu, Nhật bản. ­ 1950 – 1960: marketing được truyền bá mạnh mẽ  sang các nước thuộc về thế giới thứ ba. ­ 1960: Mc.Donald đưa ra triết lý:                     Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng                Điều 2: Nếu khách hàng sai, xem lại điều 1 5
 6. 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING   Marketing đã phát triển rộng rãi trên toàn thế  giới    Tuy nhiên  Marketing Truyề n  thống ­ Sau thế  chiế n thứ 2, tình hình kinh tế  thế  giới cũng  như từng nước có sự thay đổi  Dẫn đế n  Marketing truyề n thống không thể giải  quyế t được các mâu thuẩn trên trong nề n sản xuất hiện đại  6                                                       Marketing hiện đại 
 7. Sự khác biệt giữa  Marketing truyề n thống và Marketing hiện đại   Marketing truyề n  Marketing hiện đại thống ­  Lịch  sử  ­  Sự  ách  tắc,  ngưng  trệ  ­  Sự  bất    lực  của  Marketing  ra đời trong tiêu thụ   truyền thống sau thế chiến thứ   hai ­Mục đích ­Đạt  lợi  nhuận  thông  ­  Đạt  lợi  nhuận  thông  qua  việc  qua tăng cường việc bán  thỏa  mãn  tốt  nhu  cầu  của  khách  hàng hàng  ­  Phương  ­ p4 : Bán hàng và quảng  ­  4P:  Vận  dụng  tổng  hợp  chiến  tiện  thực  cáo ,khuyến mãi... lược hiện ­  Phương  ­Coi  sản  xuất  là  khâu  ­Coi thị trường là khâu quan trọng  châm  hoạt  quan trọng nhất nhất động “Bán  cái  nhà  kinh  doanh  có sẵn” “ Bán cái mà thị trường cần”
 8. Nội dung chương 1 1.1. Sự ra đời và phát triển của marketing 1.2. Các khái niệm cơ bản của marketing 1.3. Vị trí của marketing trong các hoạt động của  doanh nghiệp 1.4. Quản trị marketing 8
 9.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    Giá trị Chi phí Sự thỏa mãn Lượng cầu Nhu cầu Uớc muốn Sản phẩm Trao đổi Giao dịch Thị trường 9
 10.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    *Nhu cầu 1. Nhu cầu tự nhiên (need)   Nhu cầu là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con  người cảm nhận được. + Do bản năng con người chi phối. + Nhu cầu của con người rất đa dạng và phức tạp + Nhu cầu con người luôn biế n đổi, gắn liề n với  sự phát triển của xã hội 10
 11. Tháp nhu cầu của Maslow Tự khẳng định mình  (self­actualisation) Xã hội văn minh, hiện đại, dân chủ Hệ thống thông tin, truyề n thông Trình độ nhận thức và kiế n thức Danh tiế ng  Nhu cầu cá nhân Điề u kiện kinh tế  và mức sống (prestige) Thuộc về  một nhóm  Vị thế   trong xã hội (belonging)  Văn hóa ­ lối sống Nhu cầu xã hội An toàn  (safety)  Cơ bản  Nhu cầu cá nhân (physiological) Tác nhân thay  đổi
 12.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    2. Mong muốn (want ) Mong muốn là một nhu cầu có dạng đặc thù, tương ứng  trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể. + Bị chi phối bởi yế u tố văn hóa, đặc điểm tiêu  dùng của mỗi người. + Biểu hiện ra những đối tượng có khả năng thỏa  mãn  3. Lượng cầu ( demand) Nhu cầu có khả năng thanh toán 12
 13.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    Xác định loại Nhu cầu tự nhiên sản phẩm Xác định đặc tính Mong muốn sản phẩm Nhu cầu có khả năng TT Xác định sức mua của khách hàng 13
 14.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    *Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn Giá trị tiêu dùng Giá  trị  tiêu  dùng  đối  với  một  hàng  hoá  là  sự  đánh  giá  của  người  tiêu  dùng  về  khả  năng  của  nó  trong  việc  thỏa mãn nhu cầu đối với họ. ­ Giá trị về mặt chức năng ­ Giá trị về mặt tinh thần                                Xác định tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm 14
 15. NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    *Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn Chi phí tiêu dùng Chi  phí  tiêu  dùng  đối  với  một  hàng  hoá  là  tất  cả  những  hao  tổn  mà  người  tiêu  dùng  phải  bỏ  ra  để  có  được những lợi ích tiêu dùng mà hàng hoá đó mang lại.                                Tìm ra giải pháp giảm chi phí 15
 16. NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    *Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn Sự thỏa mãn Sự  thỏa  mãn  là  mức  độ  trạng  thái  cảm  giác  của  người tiêu dùng bắt nguồn từ việc  so sánh kết quả thu  được  khi  tiêu  dùng  sản  phẩm  với  những  kỳ  vọng  của  họ. Giá trị tiêu dùng thực tế  ­ giá trị tiêu dùng kỳ vọng 16
 17.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    *Sản phẩm  Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể thoả mãn nhu cầu/mong muốn  và được cung ứng cho thị trường nhằm mục đích thu hút sự chú  ý, tiếp nhận, sử dụng hay tiêu dùng.  sp A nc X sp A sp A nc X = nc X Nhu cầu không được thỏa mãn     Nhu cầu được thỏa mãn 1 phần            Nhu cầu được thỏa  mãn 17
 18.  NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN    * Trao đổi Trao đổi là hành vi nhận từ một người nào đó thứ mà mình  muốn và đưa lại cho người đó một thứ gì đó. * Thị trường   “Thị trường là tập hợp những khách hàng hiện thực và khách  hàng tiề m năng có nhu cầu về  cùng một loại sản phẩm“ * Thị phần • Thị phần là phần thị trường mà doanh nghiệp chiế m lĩnh được  18
 19.  KHÁI NiỆM MARKETING Marketing là gì?   Những quan điểm chưa đúng về marketing ­ Marketing là quảng cáo và xúc tiến bán ­ Marketing là tiêu thụ sản phẩm 19
 20.  KHÁI NIỆM MARKETING   Marketing là hoạt động của con người  được hướng vào sự thỏa mãn các nhu  cầu và ước muốn thông qua những tiến  trình trao đổi. ( Philip Kotler)  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2