intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất Marketing

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bản chất Marketing
 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách phân phối cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về phân phối; các phần tử trung gian và cấu trúc các kênh phân phối; tổ chức và hoạt động của kênh phân phối; quyết định phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt29p yenkhi 24-05-2022 32 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay được trình bày với những nội dung chính như sau: tặng sản phẩm, tạo hứng thú, tập hợp những người ra quyết định lại, khiêu khích khách hàng, gửi thư "tiền thật" bỏ sản phẩm, tìm khách hàng trọng điểm, bổ sung giá trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p gaogao2708 25-04-2022 42 10   Download

 • Giáo trình Quản lý và tổ chức sản xuất (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Chương 1: marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chương 2: tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, chương 3: một số biện pháp tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở. Giáo trình được làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh – sinh viên nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf42p cucngoainhan0 08-04-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf6p linyanjun_2408 23-04-2022 47 4   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về bản chất và chức năng của hệ thống kênh; cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối; tổ chức (thiết kế) kênh phân phối; quản lý kênh phân phối; quản lý phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p linyanjun_2408 23-04-2022 33 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ; phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao được chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p badbuddy10 21-04-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản của marketing; quản trị Marketing; quá trình quản trị Marketing; bản chất và nội dung của Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf70p hanthienngao 15-04-2022 18 4   Download

 • Để phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập môn học Quản lý và tổ chức sản xuất trình độ Cao đẳng, Trung cấp, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất. Giáo trình được biên soạn theo nội dung cơ bản nhất phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Giáo trình dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh – sinh viên nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf42p cucngoainhan8 15-03-2022 19 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về phân tích marketing hỗn hợp; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp; phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp; phân tích khách hàng; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích khách hàng; giá trị vòng đời khách hàng; hồi qui logistic; bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 13 3   Download

 • "Bài giảng Phân tích Marketing: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực; phân bổ nguồn lực trong phân tích marketing; bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm; phân tích cụm phục vụ cho phân tích sản phẩm; phân tích kết hợp nhằm kiểm tra nhận thức của khách hàng về thuộc tính sản phẩm và định giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p chenlinong_0310 23-02-2022 20 2   Download

 • Bài giảng được thiết kế bao gồm 10 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong kinh doanh dịch vụ cũng được giới thiệu. Điều này giúp cho các sinh viên của Học viện không những nắm được các lý thuyết mà còn làm quen được với thực tiễn hoạt động marketing của các doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf58p chenlinong_0310 23-02-2022 37 5   Download

 • Bài giảng được thiết kế bao gồm 07 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf62p chenlinong_0310 23-02-2022 15 3   Download

 • Bbài giảng được thiết kế bao gồm 3 chương theo đề cương môn học với một trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong triển khai hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội sẽ được trình bày. Điều này giúp cho các sinh viên của Học viện không những nắm được các lý thuyết mà còn làm quen được với thực tiễn hoạt động marketing này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p cuchoami2510 18-02-2022 11 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản trong hoạt động Marketing, cụ thể là Marketing Mix (7Ps) ảnh hưởng như thể nào đến sự hài lòng khách hàng tại 88 cửa hàng The Coffee House đang kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf18p feriaonoda 13-02-2022 33 2   Download

 • Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 1 gồm có những chương nội dung chính sau: Chương 1 đế chế của sự lựa chọn, chương 2 dù điều gì đã xẩy ra cho đề nghị bán độc quyền (USP), chương 3 tái tạo lại đề nghị bán độc quyền, chương 4 khách hàng/chất lượng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hoá, chương 5 sáng tạo không phải là một ý tưởng để là khác biệt, chương 6 giá hiếm khi là một ý tưởng khác biệt, chương 7 dòng sản phẩm rộng là con đường khó để khác biệt, chương 8 những bước để khác biệt hóa, chương 9 khác biệt hóa chiếm chỗ trong tâm trí, chương 10 lần đầu tiên là một ý tưởng khác biệt hóa, ch...

  pdf82p cucngoainhan6 10-01-2022 20 0   Download

 • Bài nghiên cứu tập trung vào việc phân tích, so sánh chính sách xúc tiến thương mại giữa hai tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới - Samsung và Apple. Nghiên cứu tập trung vào năm thành phần chiến lược tiếp thị ảnh hưởng đến thành công mở rộng thương hiệu đáng kể, chất lượng chiến lược phân phối; Chất lượng định vị; Chất lượng chiến lược phát triển sản phẩm; Mức độ đầu tư quảng cáo và mức độ nghiên cứu thị trường.

  pdf8p vihassoplattner 07-01-2022 32 0   Download

 • Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Samsung tại thị trường Việt Nam, công ty có một thuật ngữ đơn giản để giữ tốc độ và không ngừng phát triển và tăng trưởng. Kết hợp với hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và các sản phẩm chất lượng cao, quảng cáo của công ty tạo ra tiếng Việt khách hàng để mua, mua và mua nhiều hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài tiểu luận.

  pdf17p 12345chaunguyen 16-12-2021 85 17   Download

 • Giáo trình Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 2): Phần 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về bản chất của marketing và quản trị marketing, phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing, quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, các khánh hàng của doanh nghiệp, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu,...

  pdf253p hanthienngao 14-12-2021 96 22   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, quản trị hoạt động kinh doanh trong khách sạn, quản trị chất lượng trong khách sạn, quản trị marketing và tổ chức tiêu thụ trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p cucngoainhan5 08-12-2021 23 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất Marketing
p_strCode=banchatmarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2