intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố sản phẩm

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
46
lượt xem
12
download

Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố sản phẩm trang bị cho người học những hiểu biết về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; giúp người học nắm rõ về quy trình phát triển sản phẩm mới; biết cách xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Yếu tố sản phẩm

 1. YẾU TỐ SẢN PHẨM e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 2. Mục tiêu bài giảng • Hiểu rõ về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. • Nắm về quy trình phát triển sản phẩm mới. • Xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời. e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 3. Mục lục bài giảng I. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 3. Cấu trúc của sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách sản phẩm 5. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Hồi giáo II. Phát triển sản phẩm mới 1. Chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ mới 2. Các loại sản phẩm dịch vụ mới 3. Quy trình phát triển sản phẩm mới III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại 1. Vòng đời của sản phẩm – dịch vụ 2. Chiến lược Marketing theo từng vòng đời sản phẩm – dịch vụ e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 4. I. Sản phẩm – dịch vụ 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ “Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một kinh nghiệm được cung ứng bởi ngân hàng nhằm đáp ứng một nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu. Như vậy, sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tồn tại dưới dạng dịch vụ mang bản chất tài chính. Các ngân hàng thiết kế một sản phẩm dựa trên quan niệm đó là một tập hợp các lợi ích mang đến sự thỏa mãn khách hàng mục tiêu.” e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 5. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Sacombank www.sacombank.com.vn www.techcombank.com.vn e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 6. Các SP – DV NH Đông Á e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 7. Các SP – DV NH Đông Á e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 8. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 9. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pa
 10. I. Sản phẩm – dịch vụ e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 11. I. Sản phẩm – dịch vụ e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 12. I. Sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Có hai đặc trưng cơ bản của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : Các thuộc tính cơ bản của dịch vụ trong sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : tính vô hình, tính không đồng đều về chất lượng, tính không thể tách rời, tính không chuyển quyền sở hữu, tính không thể lưu trữ. Thuộc tính tài chính : tính bảo mật và sự nhạy cảm về các thông tin liên quan đến tài chính của cá nhân hoặc tổ chức kinh tế. e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 13. I. Sản phẩm – dịch vụ 3. Cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Sản phẩm – dịch vụ cốt lõi (lợi ích cốt lõi) Sản phẩm – dịch vụ cơ bản Sản phẩm – dịch vụ gia tăng Sản phẩm – dịch vụ kỳ vọng Sản phẩm – dịch vụ tiềm năng e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 14. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Dịch vụ lõi Dịch vụ cơ bản Dịch vụ gia tăng Dịch vụ kỳ vọng Dịch vụ tiềm năng Internet banking Tokenkey, thẻ Giao dịch thông Sự ổn định của Tiết kiện online (giao dịch với ATM, thẻ debit, qua internet bất trang web, tốc độ thuận tiện, nạp ngân hàng bằng credit, hợp đồng cứ nơi đâu, truy cập nhanh, tiền điện thoại internet) sử dụng… chuyển tiền ít xảy ra lỗi trong thanh toán hóa trong nước quá trình giao đơn điện nhanh chóng , dịch, có sự hỗ nước…Vay xem số dư, sổ trợ trực tuyến từ online. phụ, sao kê thẻ tổng đài 24/7… tín dụng, thanh toán tiện lợi… Tiếp tục với các sản phẩmEssentials – dịch vụ khác? of Services Marketing Chapter 1 - Pag e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009
 15. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tiền gởi – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 16. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có vai trò gì trong lựa chọn các sản phẩm tiền gởi? - Ở Việt Nam có cạnh tranh lãi suất tiền gởi?Lãi suất liệu có ảnh hưởng đến sự lựa chọn sản phẩm tiền gởi? -Các dịch vụ gia tăng như tiết kiệm online, sự đa dạng trong sản phẩm tiền gởi? e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 17. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tín dụng – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 18. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sp tín dụng của một ngân hàng? -Thái độ của nhân viên tín dụng, nhân viên hỗ trợ…? -Sự đa dạng trong sản phẩm tín dụng? e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 19. I. Sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố sản phẩm – dịch vụ  Yếu tố nào ảnh hưởng đến sản phẩm – dịch vụ Ngân Hàng e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag
 20. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo là một tổ chức tín dụng thực hiện một hoặc tất cả các hoạt động Ngân hàng, nhưng hoạt động đó được chi phối bởi quy tắc đạo Hồi (Shariah) Hệ thống quy tắc Shariah là hệ thống pháp luật tôn giáo bao gồm tất cả mọi thứ trong cuộc sống từ ăn, ngủ, đi lại cho đến chính trị, chính phủ. Nó bao gồm hệ thống luật hình sự, dân sự cũng như quy định về phẩm chất cá nhân, quy tắc ứng xử đạo đức… e © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Pag

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản