intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Excel 2010

Chia sẻ: Trung Tâm Tin Học Thực Hành VT | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:95

676
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài giảng Microsoft Excel 2010, nằm trong bộ giáo trình Tin học Văn Phòng của Trung tâm Tin học Thực hành VT. Bài giảng có nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ hầu hết các tính năng của Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Excel 2010

 1. Microsoft Excel 2010 www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 1 / 95
 2. Nội dung 1. Tổng quan về MS Excel 2010 2. Định dạng bảng tính 3. Công thức và hàm 4. Các thao tác với dữ liệu 5. Đồ thị trong excel 6. Định trang và In ấn www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 2 / 95
 3. 1. Tổng quản về MS Excel o Khởi tạo MS Excel o Mở bảng tính đã có o Ghi bảng tính o Con trỏ trong Excel o Di chuyển trong bảng tính o Nhập dữ liệu o Sao chép dữ liệu o Di chuyển dữ liệTrung tâm Tin học Thực hành VT www.daytinhoc.net u Slide 3 / 95
 4. 1.1 Khởi tạo MS Excel o Mở MS Excel Ø Kích đúp vào biểu tượng Excel Thanh tiêu đề Ø Các thành phần trong cửa sổ Excel Thanh Thanh menu Thanh công thức ribbon Vùng soạn Hộp tên thảo Sheet tab Thanh trượt www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 4 / 95
 5. 1.1 Khởi tạo MS Excel (tt) o Các Tab chính www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 5 / 95
 6. 1.1 Khởi tạo MS Excel (tt) o Tạo bảng tính mới Ø Cách 1: Nhấn vào biểu tượng New trên thanh công cụ Ø Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N Ø Cách 3: Vào menu Chọn File -> New -> New blank www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 6 / 95
 7. 1.2 Mở bảng tính đã có o Mở bảng tính đã có (Open) Ø Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên toolbar 2. Chọn tệp cần mở Ø Cách 2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O Ø Cách 3: Vào menu File/Open 1. Chọn nơi chứa tệp 3. Nhấn nút open Cửa sổ Open www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 7 / 95
 8. 1.3 Ghi bảng tính o Ghi bảng tính (Save) Ø Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar Ø Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S Ø Cách 3: Vào menu chọn File -> Save Lưu ý: Nếu tệp đã được ghi từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save as, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 8 / 95
 9. 1.4 Hiện hành & Con trỏ trong Excel o Bảng tính hiện hành (sheet): Là bảng tính hiện tại đang được thao tác o Ô hiện hành: Ø Là ô đang được thao tác: A1, B5,… Ø Thay đổi ô hiện hành: Nhấn chuột vào ô hoặc sử dụng phím mũi tên o Nhận dạng con trỏ: Ø Con trỏ ô: Xác định ô nào đang thao tác – có viền www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 9 / 95 đậm bao quanh
 10. 1.5 Di chuyển trong bảng tính o Các phím thường dùng Ø Tab: Di chuyển con trỏ sang phải một cột Ø Enter: di chuyển con trỏ ô xuống dòng dưới và kết thúc nhập dữ liệu Ø Chuyển sang ô phía trái, phải, trên, dưới ô hiện tại Ø Ctrl+home: Chuyển con trỏ về ô A1 www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 10 / 95
 11. 1.6 Nhập liệu & Sửa o Nhập dữ liệu Ø Chuyển con trỏ tới ô cần nhập Ø Delete, Backspace để xóa ký tự Ø Home, End để di chuyển nhanh trên dòng nhập Ø Esc: Kết thúc nhưng không lấy dữ liệu đã nhập Ø Enter: Để chấp nhận dữ liệu vừa nhập và kết thúc việc nhập ô đó o Chỉnh sửa dữ liệu: Ø Nhấn đúp vào ô muốn chỉnh sửa www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 11 / 95
 12. 1.7 Sao chép dữ liệu o Sao chép dữ liệu Ø Chọn các ô muốn sao chép Ø Nhấn nút Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C Ø Chuyển con trỏ đến ô bên trái của vùng định sao chép Thao tác copy dữ liệu Ø Nhấn nút Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V Ø Thực hiện tương tự khi sao chép các ô sang bảng tính www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 12 / 95
 13. 1.8 Di chuyển & xóa dữ liệu (tt) o Di chuyển các ô Ø Chọn các ô muốn di chuyển Ø Nhấn nút Cut hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + X Ø Chuyển ô con trỏ ô đến ô trái trên vùng định chuyển tới Ø Nhấn nút Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V o Xóa các ô Ø Chọn ô cần xóa Ø Nhấn phím Delete Ø Hoặc trên thanh menu chính www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 13 / 95
 14. 1.9 Thêm&bớt Hàng/Cột/ô o Thêm bớt ô, dòng, cột Ø Thêm/ bớt dòng • Chọn dòng muốn chèn dòng mới lên trên nó • Trên thanh tiêu đề hàng (1,2,3,…) kích chuột phải chọn Insert/delete • Hoặc trên thanh menu chọn Insert/delete Ø Thêm/bớt cột • Chọn cột muốn chèn mới bên trái nó • Kích chuột phải -> insert /delete Hoặc trên thanh Trung tâmchọncInsert/delete www.daytinhoc.net • menu Tin họ Thực hành VT Slide 14 / 95
 15. 1.9 Thêm&bớt Hàng/Cột/ô (tt) o Thêm ô: Ø Chọn ô muốn thêm mới bên cạnh nó Ø Kích chuột phải ->insert Ø Xuất hiện hộp thoại • Chọn Shift cells right: Chèn ô trống và đẩy ô hiện tại sang phải • Chọn Shift cells down: Chèn ô trống và đẩy ô hiện tại xuống dưới • Chọn Entire row: Chèn 1 dòng mới lên trên • Chọn Entire columns: chènọ1Thộcthànhới sang trái www.daytinhoc.net c m VT Trung tâm Tin h c ự Slide 15 / 95
 16. 1.9 Thêm&bớt Hàng/Cột/ô (tt) o Xóa vùng: Ø Chọn vùng muốn xóa Ø Chọn Delete o Thay đổi chiều rộng cột/ cao dòng Ø Thay đổi chiều rộng cột • Chuyển con trỏ vào cạnh phải của tiêu đề cột, biểu tượng có dạng • Nhấn và kéo di chuyển xuống dưới lên trên để tăng giảm độ cao dòng www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 16 / 95
 17. 1.10 Điều chỉnh độ rộng hàng & cao cột o Điều chỉnh tự động độ rộng cột • Nhấp đúp chuột vào cạnh phải của cột o Đặt độ rộng bằng nhau cho nhiều cột • Chọn các cột muốn đặt độ rộng bằng nhau • Chọn Columns -> Width • Nhập độ rộng vào hộp Columns width • Nhấn OK www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 17 / 95
 18. 1.11 Ẩn/Hiện hàng & cột o Ẩn hiện cột Ø Ẩn cột • Chọn các cột muốn ẩn • Kích chuột phải -> Hide Ø Hiện cột • Chọn cột chứa các cột đang bị ẩn • Kích chuột phải -> Unhide o Làm tương tự đối với hàng www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 18 / 95
 19. 1.12 Các thao tác với sheet o Chèn thêm worksheet mới § Chọn biểu tượng trong hình bên § Hoặc dùng tổ hợp phím § Hoặc nhóm Home -> đến nhóm Cells -> Insert -> insert sheet www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 19 / 95
 20. 1.12 Các thao tác với sheet (tt) o Đổi tên / Xóa sheet Ø Đổi tên sheet Ø Xóa sheet www.daytinhoc.net Trung tâm Tin học Thực hành VT Slide 20 / 95
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2