intTypePromotion=1

Bài giảng Nhà máy điện và trạm - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
70
lượt xem
15
download

Bài giảng Nhà máy điện và trạm - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhà máy điện và trạm này sẽ giúp cho sinh viên ngành Điện những kiến thức cơ bản nhất về Nhà máy điện, trạm biến áp cũng nhƣ quá trình vận hành, thao tác, sửa chữa các thiết bị khi gặp sự cố. Đồng thời, giúp sinh viên có thể tính chọn các thiết bị khi thiết kế Nhà máy điện và Trạm biến áp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhà máy điện và trạm - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Nhà máy điện và trạm<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ<br /> ------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM<br /> (BẬC: CAO ĐẲNG)<br /> GV:<br /> Trƣơng Quang Sanh<br /> BỘ MÔN: Điện-Điện tử<br /> KHOA:<br /> Kỹ thuật-Công nghệ<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2015<br /> <br /> Trang: 3<br /> <br /> Bài giảng Nhà máy điện và trạm<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ<br /> ------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM<br /> (BẬC: CAO ĐẲNG - 45 TIẾT)<br /> GV:<br /> Trƣơng Quang Sanh<br /> BỘ MÔN: Điện-Điện tử<br /> KHOA:<br /> Kỹ thuật-Công nghệ<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2015<br /> <br /> Trang: 4<br /> <br /> Bài giảng Nhà máy điện và trạm<br /> <br /> Trang: 5<br /> <br /> Bài giảng Nhà máy điện và trạm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG 1 ................................................................................................................. 8<br /> KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP .............................. 8<br /> 1.1. Năng lƣợng và vấn đề sản xuất điện năng .................................................................. 8<br /> 1.2 Quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện .................................................... 11<br /> 1.3 Trạm biến áp .............................................................................................................. 18<br /> <br /> CHƢƠNG 2 MÁY BIẾN ÁP ..................................................................................... 20<br /> 2.1. Khái niệm và phân loại ............................................................................................. 21<br /> 2.2. Các thông số của máy biến áp (MBA) ...................................................................... 22<br /> 2.3. Tổ đấu dây của MBA ................................................................................................ 24<br /> 2.4. Các hệ thống làm mát của MBA ............................................................................... 25<br /> <br /> CHƢƠNG 3 LỰA CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN ................................................................ 27<br /> 3.1 Chọn máy cắt điện ..................................................................................................... 33<br /> 3.2. Chọn dao cách ly ...................................................................................................... 36<br /> 3.3. Chọn máy biến điện áp (BU, TU) ............................................................................. 37<br /> 3.4 Chọn máy biến dòng (BI, TI) ..................................................................................... 38<br /> <br /> CHƢƠNG 4 ............................................................................................................... 41<br /> SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP .............................. 41<br /> 4.1 Khái niệm chung ........................................................................................................ 41<br /> 4.2 Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản ................................................................................ 43<br /> 4.2.1 Sơ đồ một hệ thống thanh góp ............................................................................ 43<br /> 4.2.2 Sơ đồ hệ thống một thanh góp phân đoạn nối mạch vòng .................................. 49<br /> 4.2.3 Sơ đồ hệ thống hai thanh góp ............................................................................. 50<br /> 4.2.4 Sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp vòng............................................... 56<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 60<br /> <br /> Trang: 6<br /> <br /> Bài giảng Nhà máy điện và trạm<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Điện năng đƣợc sản xuất từ các nhà máy điện, qua các trạm tăng áp để truyền<br /> tải đi xa, sau đó đƣợc hạ áp thông qua các trạm hạ áp để cung cấp điện cho các hộ<br /> tiêu thụ. Vì vậy, Nhà máy điện và Trạm biến áp là hai khâu quan trọng trong hệ<br /> thống điện.<br /> Cuốn Bài giảng “Nhà máy điện và Trạm” này sẽ giúp trang bị cho sinh viên<br /> ngành Điện những kiến thức cơ bản nhất về Nhà máy điện, trạm biến áp cũng nhƣ<br /> quá trình vận hành, thao tác, sửa chữa các thiết bị khi gặp sự cố. Đồng thời, giúp<br /> sinh viên có thể tính chọn các thiết bị khi thiết kế Nhà máy điện và Trạm biến áp.<br /> Nội dung của bài giảng gồm 4 chƣơng:<br /> Chƣơng 1: Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp<br /> Chƣơng 2: Máy biến áp<br /> Chƣơng 3: Lựa chọn khí cụ điện<br /> Chƣơng 4: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp<br /> Do thời gian biên soạn có hạn nên không tránh đƣợc những sai sót, mong<br /> những góp ý xin gửi về Bộ môn Điện - Điện tử, khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trƣờng<br /> Đại học Phạm Văn Đồng. Trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả!<br /> <br /> Trang: 7<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2