intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

200
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân tích sử dụng lao động, phân tích sử dụng tài sản cố định, phân tích cung ứng, sử dụng và dự trữ vật tư cho hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

 1. CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH
 2. 3.1. PHÂN TÍCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. Phân tích sử dụng số lượng lao động - Mức biến động tuyệt đối: Tỷ lệ % thực hiện T1 kế hoạch sử dụng = . 100 số lượng lao động Tkh
 3. Mức chênh lệch tuyệt đối T = T1 - Tkh Trong đó: T1 , Tkh – Số lượng lao động kỳ phân tích và kỳ kế hoạch (người).
 4. - Mức biến động tương đối: Tỷ lệ % thực hiện T1 kế hoạch sử dụng = . 100 số lượng lao động Tkh.Idt
 5. Mức chênh lệch tuyệt đối T = T1 - Tkh.IDt Trong đó: IDt – Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu D t1 IDt = D tkh
 6. 2. Phân tích sử dụng lao động theo kết cấu Cơ sở để phân tích kết cấu lao động dựa vào phân loại lao động. T j  j  n  i 1 T j Trong đó: Tj – Số lao động loại j j – Tỷ trọng lao động loại j  Tj – Tổng số lao động của đơn vị, doanh nghiệp
 7. Khi phân tích kết cấu lao động theo nghề nghiệp cần phải xem xét hệ số cấp bậc bình quân của từng nghề nghiệp. Ti ki ki = Ti Trong đó: Ti – Số lao động bậc i ki – Hệ số cấp bậc i Hệ số cấp bậc bình quân của doanh nghiệp, đơn vị Ts ki Ki = Ts Trong đó: Ts – Số lao động nghề nghiệp s
 8. 3. Phân tích phân bổ lao động cần đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc quản trị nguồn nhân lực: + Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hoàn thiện để phục vụ tốt yêu cầu thực hiện chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp. + Cải tiến, hoàn thiện khâu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến lược quản trị nguồn nhân lực như phân tích kỹ công việc trước khi tuyển dụng, tìm nguồn tuyển dụng dồi dào, tổ chức quy trình tuyển dụng hợp lý... để có nguồn nhân lực phù hợp phân bổ cho các bộ phận trong sản xuất kinh doanh.
 9. + Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tay nghề một cách thường xuyên cho người lao động để đáp ứng được công việc đang thực hiện hoặc hoàn thành nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn. + Có chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp, nhằm khuyến khích người lao động tích cực làm việc, có ý thức nâng cao kết quả và hiệu quả công việc được giao. + Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, quản lý tốt thời gian lao động
 10. 4. Phân tích sử dụng thời gian lao động - Số ngày làm việc có hiệu quả: Hngày = Hcđộ - H ngày vắng - H ngày ngừng Hcđộ = Hlịch - Hnghỉ c.độ Hlịch = 365 - (Thứ bảy + Chủ nhật + Quốc lễ) - Số giờ làm việc có hiệu quả: Hgiờ = Hngày tgiờ - H giờ vắng - H giờ ngừng
 11. Trong đó: Hngày - Số ngày làm việc có hiệu quả Hcđộ - Số ngày chế độ H ngày vắng - Số ngày vắng mặt trọn ngày H ngày ngừng - Số ngày ngừng việc trọn ngày Hgiờ - Số giờ công có hiệu quả tgiờ - Thời gian làm việc một ngày H giờ vắng - Số giờ vắng mặt không trọn ngày H giờ ngừng – Số giờ ngừng việc không trọn ngày
 12. 5. Phân tích năng suất lao động - Năng suất lao động giờ Dt qipi W giờ = = T.tgiờ T.tgiờ - Năng suất lao động ngày Dt qipi W ngày = = T.365 T.365
 13. - Năng suất lao động năm Dt qipi W năm = = T T
 14. • Phương pháp phân tích năng suất lao động - Xác định xu hướng và mức độ biến động của năng suất lao động + Phương pháp dãy số thời gian + Phương pháp chỉ số - Phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến năng suất lao động + Phương pháp phân tổ liên hệ + Phương pháp hồi quy tương quan
 15. + Phương pháp loại trừ Nhân tố doanh thu: Dt W (Dt) = T0 Nhân tố số lượng lao động Dt1 Dt1 W (T) = - T1 T0
 16. Năng suất lao động giả định Dt1 W* = T0lqIDt + T0lq
 17. Xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố đến năng suất lao động Nhân tố doanh thu W(Dt) = W * - W0 Nhân tố lao động W(T) = W 1 - W*
 18. Biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động. - Phân bổ hợp lý lao động vào các bộ phận và kết hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất kinh doanh. - Nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động - Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nơi làm việc - Xây dựng các định mức tiên tiến trong lao động - Tạo các điều kiện thuận lợi và trang bị các thiết bị tiên tiến cho người lao động.
 19. 3.2 PHÂN TÍCH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Tài sản cố định và yêu cầu phân tích - TSCĐ là cơ sở vật chất kỹ thuật của các đơn vị, doanh nghiệp, nó phản ánh năng lực hiện có về truyền đưa tin tức đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nền kinh tế và của nhân dân. - TSCĐ thể hiện trình độ tiến bộ khoa học công nghệ của doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là điều kiện quan trọng và cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ..
 20. Khi phân tích sử dụng TSCĐ cần chú ý tính đặc thù vốn có, đó là: + TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số giá trị tài sản của các đơn vị và doanh nghiệp. + Khấu hao TSCĐ nhanh hơn so với các ngành khác + TSCĐ đa dạng về chủng loại và do nhiều nước chế tạo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2