intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật lao động

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

17
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật lao động cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan pháp luật lao động; pháp luật điều chỉnh quan hệ cho thuê lại lao động; pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật lao động

 1. PHÁP LUÂT LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 2. NỘI DUNG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1 Tổng quan pháp luật lao động Pháp luật điều chỉnh quan hệ 2 cho thuê lại lao động Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động 3 có yếu tố nước ngoài
 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH 1. Bộ luật lao động 2019 2. Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 3. Nghị định 145/2020 hướng dẫn BLLĐ về điều kiện lao động và quan hệ lao động 4. Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, 2020 5. Nghị định 38/2020 hướng dẫn Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6. Nghị định 11/2016 hướng dẫn BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN 2012 2019
 4. Chương 1: Tổng quan pháp luật lao động Pháp luật lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động
 5. Pháp luật lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế Phạm vi điều chỉnh Nguồn luật điều chỉnh Nội dung pháp luật
 6. Các nguyên tắc cơ bản của PL lao động Tự do việc làm và tuyển dụng lao động Bảo vệ người lao động Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động Tôn trọng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và yêu cầu hội nhập
 7. Chương 2: Pháp luật điều chỉnh quan hệ cho thuê lại lao động Khái quát về cho thuê lại lao động Phásản Giải thể Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ cho thuê lại lao động
 8. Khái quát về cho thuê lại lao động Khái niệm, đặc điểm cho thuê lại lao động Vai trò, bản chất của cho thuê lại lao động Các hình thức cho thuê lại lao động
 9. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ cho thuê lại lao động Điều kiện cho thuê lại lao động Hợp đồng cho thuê lại lao động Quyền và nghĩa vụ các bên quan hệ CTLLĐ Giải quyết tranh chấp lao động về CTLLĐ Thanh tra, giải quyết khiếu nại về CTLLĐ Tình huống thực tiễn
 10. Chương 3: Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài Khái quát về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp lao động trong quan hệ lao động có yếu tố NN Tình huống thực tiễn
 11. Khái quát về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài • Khái niệm Khái niệm • Đặc điểm • Người lao động nước ngoài làm Phân loại việc tại Việt Nam QHLĐ có • Người lao động Việt Nam đi làm yếu tố NN việc ở nước ngoài theo hợp đồng • Tình huống
 12. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố NN Quy định về tuyển dụng, quản lý lao động có yếu tố nước ngoài Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài Quản lí Nhà nước đối với các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài
 13. Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp lao động trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài Giải quyết tranh Xử lý vi phạm Tình huống chấp lao động
 14. Xử lý vi phạm Xử phạt Truy cứu Vi phạm Bồi Xử lý Trách Hành Thường Kỷ luật Nhiệm chính Thiệt hại Hình sự Tình huống thực tiễn
 15. Giải quyết tranh chấp lao động Khái niệm Tranh chấp Tranh chấp Tranh chấp Tranh chấp Lao động Lao động Lao động Lao động Cá nhân Tập thể Tập thể Về quyền Về lợi ích
 16. Thẩm quyền giải quyết TCLĐ cá nhân Hội đồng Hòa giải viên Tòa án Trọng tài Lao động Nhân dân Lao động => Tình huống thực tiễn
 17. Thẩm quyền giải quyết TCTT về quyền Hội đồng Hòa giải viên Tòa án Trọng tài Lao động Nhân dân Lao động => Tình huống thực tiễn
 18. Thẩm quyền giải quyết TCTT về lợi ích Hội đồng Hòa giải viên Trọng tài Lao động Lao động => Tình huống thực tiễn
 19. LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2