intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
26
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược; quản trị chiến lược và quá trình quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Trần Minh Anh

 1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC 11/30/12 VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ThS. Trần Minh Anh 1
 2. Nội dung chính 1.  Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược 2.  Quản trị chiến lược và mô hình quản trị chiến 11/30/12 lược ThS. Trần Minh Anh 2
 3. Thuật ngữ chiến lược ThS. Trần Minh Anh 11/30/12 3
 4. Nguồn gốc chiến lược •  Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Stratos (quân đội, bầy, đoàn) và agos (lãnh đạo, điều khiển) 11/30/12 •  nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng (từ điển Larous) ThS. Trần Minh Anh •  chiến lược quân sự là nghệ thuật chỉ huy ở vị trí ưu thế (Clawzevit) •  chiến lược là các kế hoạch đặt ra để giành thắng lợi của một cuộc chiến tranh (Đào Duy Anh) 4
 5. Chiến lược quân sự Nội bộ Ngoại vi 11/30/12 ThS. Trần Minh Anh Các khả năng Địa thế chiến đặc biệt Chiến lược trường 5
 6. Chiến lược kinh doanh •  Thập kỷ 60 (thế kỷ 20): chiến lược kinh doanh •  công cụ định hướng đi và điều khiển các hoạt động 11/30/12 của doanh nghiệp theo các mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh môi trường ThS. Trần Minh Anh à đóng góp quan trọng trong việc quyết định sự thành, bại của mọi doanh nghiệp. 6
 7. Chiến lược kinh doanh Nội bộ Ngoại vi 11/30/12 Điểm mạnh Cơ hội ThS. Trần Minh Anh Chiến lược kinh doanh Điểm yếu Thách thức 7
 8. Chiến lược kinh doanh 11/30/12 nghệ thuật tạo ThS. Trần Minh Anh phạm trù khoa dựng lợi thế học quản lý cạnh tranh 8
 9. Chiến lược kinh doanh là một phạm trù khoa học quản lý 11/30/12 “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để ThS. Trần Minh Anh thực hiện mục tiêu này” (Chandler, 1962) “là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ” (Quinn, 1980) 9
 10. Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật tạo dựng lợi thế cạnh tranh Brace Henderson 11/30/12 “Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn.” ThS. Trần Minh Anh Michael Porter “Chiến lược cạnh tranh liên quan đến sự khác biệt. Đó là việc lựa chọn cẩn thận một chuỗi hoạt động khác biệt để tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo.” 10
 11. Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật tạo dựng lợi thế cạnh tranh 11/30/12 ThS. Trần Minh Anh 11
 12. Thảo luận ThS. Trần Minh Anh 11/30/12 12
 13. Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 11/30/12 xác định rõ những mục tiêu ThS. Trần Minh Anh cơ bản, phương được xây dựng hướng kinh trên cơ sở các chỉ mang tính doanh cần đạt lợi thế cạnh định hướng tới trong từng tranh của doanh thời kỳ nghiệp 13
 14. Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 11/30/12 Mọi quyết định ThS. Trần Minh Anh được phản ánh luôn mang tư chiến lược trong cả một tưởng tiến quan trọng đều quá trình liên công giành tập trung vào tục thắng lợi nhóm quản trị viên cấp cao. 14
 15. Vai trò của chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh giúp doanh nghiệp nhận rõ 11/30/12 doanh, đồng thời có biện được mục đích, hướng đi pháp chủ động đối phó với của mình trong tương lai ThS. Trần Minh Anh những nguy cơ và mối đe dọa góp phần nâng cao hiệu tạo ra các căn cứ vững chắc quả sử dụng các nguồn lực, cho doanh nghiệp để đề ra tăng cường vị thế của các quyết định phù hợp với doanh nghiệp sự biến động của thị trường 15
 16. Phân loại chiến lược 11/30/12 Chiến  lược  cấp  công  ty   Công  ty   ThS. Trần Minh Anh Chiến  lược  cấp  đơn  vị   SBU1 SBU2 SBU3 kinh  doanh Chiến  lược  cấp  bộ  phận   Marketing R&D Tài  chính Nhân  sự Sản  xuất chức  năng 16
 17. Chiến lược cấp công ty •  xác định các ngành kinh doanh mà công ty theo đuổi cũng như quy mô hoạt động của các ngành 11/30/12 kinh doanh •  xác định mục đích, mục tiêu của công ty; ThS. Trần Minh Anh •  xác định các ngành nghề mà công ty theo đuổi; •  xác định các ngành nghề mà công ty cần tập trung và phân phối nguồn lực giữa các lĩnh vực kinh doanh 17
 18. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh •  xác định khả năng cũng như cách thức hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị kinh 11/30/12 doanh và nhờ đó góp phần hoàn thành chiến lược ThS. Trần Minh Anh cấp công ty •  làm rõ đơn vị tham gia cạnh tranh như thế nào và lợi thế cạnh tranh kỳ vọng của đơn vị 18
 19. Chiến lược cấp bộ phận chức năng •  tập trung hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty và chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 11/30/12 •  chính là chiến lược của các phòng ban chức năng ThS. Trần Minh Anh trong công ty như marketing, R&D, tài chính, nhân sự, sản xuất … 19
 20. Thách thức vấn đề mấu chốt của các doanh nghiệp kinh doanh ở thế kỷ 21 là phải làm được một điều 11/30/12 không thể: đó là đoán trước được những điều không mong ThS. Trần Minh Anh đợi (Andrew Grove) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2