intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược - Huỳnh Nhựt Nghĩa (ĐH Tài chính – Marketing)

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
82
lượt xem
26
download

Bài giảng Quản trị chiến lược - Huỳnh Nhựt Nghĩa (ĐH Tài chính – Marketing)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về quản trị chiến lược, nghiên cứu môi trường, nghiên cứu môi trường nội bộ, phân tích môi trường và thông tin quản trị, xây dựng chiến lược, quản trị chiến lược, tầm nhìn sứ mệnh, kiểm tra đánh giá chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Huỳnh Nhựt Nghĩa (ĐH Tài chính – Marketing)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HUỲNH NHỰT NGHĨA
 2. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • KHÁI NIỆM 1 • MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN 2 LƯỢC • CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC 3
 3. 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quân sự: – Thời Alexander (năm 330 trước công nguyên) Chiến lược là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục – Luận điểm cơ bản: Có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – nếu có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình
 4. 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quan điểm kinh doanh: Phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962): - Xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn - Áp dụng một chuỗi các hành động, - Phân bổ các nguồn lực cần thiết
 5. 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC – Mintzberg: 5 chữ P PLAN • Kế hoạch (Plan): chuỗi nhất quán hành động dự định PAR PLOY TERN • Mô thức (Partern): sự kiên định về hành vi. • Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó. PERSPE POSI CTIVE TION • Quan niệm (Perspective): Cách thức nhận thức • Thủ thuật (Ploy): cách thức hành xử với đối thủ.
 6. 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC –3 R Ripeness • Ripeness (choïn ñuùng ñieåm döøng), • Reality (khaû naêng thöïc thi chieán löôïc), • Resources: khai thaùc tieàm naêng Resources Reality
 7. NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Phát triển Xây dựng Thực thi và Đánh giá thực viễn cảnh Thiết lập các chiến điều hành hiện, theo dõi, chiến lược mục tiêu lược để đạt các chiến sửa chữa điều và sứ mệnh mục tiêu lược đã chỉnh chọn Sửa chữa Sửa chữa Cải thiên/ Cải thiên/ Khôi phục Nếu cần Nếu cần thay đổi thay đổi 1,2,3,4 Nếu cần Nếu cần Nếu cần
 8. 2. MÔ HÌNH QT CHIẾN LƯỢC Cấp công ty Cấp cơ sở KD - Phân tích môi trường; - Xác dịnh chức năng nhiệm vụ và mục tiêu; Cấp bộ phận CN -Phân tích và lựa chọn - Phân tích MT chiến lược; - XĐ c.năng n.vụ - Thực hiện và kiểm tra. và mục tiêu - PT và l.chọn CL; - Phân tích MT - Thực hiện và k.tra - XĐ c.năng n.vụ và mục tiêu - PT và l.chọn CL; - Thực hiện và k.tra Hình 1.1.Các cấp quản lí chiến lược
 9. MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN Sứ mệnh và mục đích Phân tích bên trong Phân tích bên ngoài Lựa chọn và xây dụng các chiến (Tìm các nguồn lực khả (các cơ hội và đe dọa) lược năng và năng lực cốt lõi) Chiến lược chức năng Chiến lượckinh doanh Chiến lược toàn cầu Chiến lược công ty Cấu trúc tổ chức Làm phù hợp chiến lược, Thiết kế kiểm soát cấu trúc và kiểm soát Thay đổi chiến lược
 10. MÔ HÌNH QT CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN HÌNH NGHIÊN QUYẾT PHÂN TÍCH THÀNH CỨU ĐỊNH CHÍNH NGUỒN THỰC THI MỤC TIÊU SÁCH LỰC PHÂN TÍCH SO SÁNH ĐiỀU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KẾT QuẢ CHỈNH
 11. 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Phát triển thị trường Thâm Phát triển nhập thị sản phẩm trường Chiến lược tăng trưởng tập trung
 12. 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Chiến lược đa dạng hóa Đa dạng hóa hàng ngang Đa dạng đa dạng Đa dạng hóa hàng hóa đồng hóa hàng dọc tâm dọc Đa dạng hóa hàng ngang
 13. 3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC Nhà Công Hội nhập cung ty phía cấp mình trước Hội Công Nhà nhập ty phân phía phối mình sau Cty mình Chiến lược Hội nhập hàng hội nhập ngang Đối thủ
 14. 1. Môi trường vĩ mô và vi mô là gì? 2. Môi trường vĩ mô & vi mô bao gồm những nhân tố nào? 3. Môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức? 4. Những giải pháp quản trị nào nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường?
 15. Sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản vô giá đối với doanh nghiệp Phải thỏa mãn nhu cầu thị hiếu của khách hàng với phương châm “Khách hàng là thượng đế”  Khi khách hàng có ưu thế  Kéo giá xuống Giảm  Đòi hỏi nâng cao chất lượng lợi nhuận công ty  Cung cấp dịch vụ tốt hơn
 16. Khi nào người mua có ưu thế ?  Mua lượng lớn  Thuận tiện & ít tốn kém khi chuyển sang mua của người khác  Có nhiều sản phẩm thay thế  Có nhiều doanh nghiệp cung ứng trong ngành  Người mua sẽ theo đuổi chiến lược hợp nhất về phía sau  Sản phẩm người bán không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm của người mua Doanh nghiệp cần làm?  Xác định được khách hàng hiện tại & tương lai để định hướng chiến lược rõ ràng  Phân tích khách hàng dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau như địa dư, thu nhập, nhân khẩu học, tâm lý khách hàng
 17. Hiểu biết về đối thủ cạnh tranh rất có ý nghĩa đối với Xác định  cạnh tranh chiếntylược các công Nokia Samsung Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ cạnh tranh  Số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trong ngành  Mức độ tăng trưởng của ngành  Cơ cấu chi phí  Mức độ đa dạng hóa sản phẩm Phân tích từng đối thủ cạnh tranh “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”  Mục tiêu tương lai của đối thủ cạnh tranh?  Chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh?  Điểm mạnh & điểm yếu của đối thủ cạnh tranh?
 18. Phải nhận định được nguồn gốc và biểu biện của nguy cơ xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới Giải pháp giúp công ty bảo vệ vị trí cạnh tranh là duy trì hàng rào hợp pháp nhằm ngăn cản sự xâm nhập ngành
 19. Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung ứng mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp  Khi nhà cung ứng có ưu thế  Nâng giá đầu vào Giảm  Giảm chất lượng đầu vào lợi nhuận  Cung cấp dịch vụ kém hơn công ty Khi nào nhà cung cấp có ưu thế ?  Công ty mua hàng không phải là khách hàng quan trọng  Khó khăn & tốn kém khi chuyển sang mua của người khác  Có ít sản phẩm thay thế & quan trọng đối với công ty mua  Có ít doanh nghiệp cung ứng trong ngành  Người mua khó theo đuổi chiến lược hợp nhất về phía sau  Những nhà cung cấp có thể liên kết lại với nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2