intTypePromotion=3
ADSENSE

Nghiên cứu môi trường

Xem 1-20 trên 17057 kết quả Nghiên cứu môi trường
 • Nghiên cứu Môi Trường và Nông Nghiệp Bền Vững: (tiêu chí về nền NNBV và)  Bảo vệ môi trường  Cân bằng sinh thái  Duy trì nguồn tài nguyên để sử dụng lâu

  ppt15p nguyentainang1610 14-03-2010 476 187   Download

 • Giáo trình "Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình, một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p peheo_1 13-08-2012 288 119   Download

 • Mô hình PEST được ứng dụng trong nghiên cứu môi trường vĩ mô. Trong khi mô hình 5 áp lực của M-Porter đi sâu vào việc phân tích các yếu tố trong môi trường ngành kinh doanh thì mô hình PEST lại nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô...

  pdf4p trangnguyen_1 12-06-2013 154 30   Download

 • Một trong những loại dữ liệu rất quan trọng được sử dụng trong nghiên cứu môi trường là các dữ liệu thực. Như đã nói tới ở trên, dữ liệu thực là các dữ liệu được thu thập, ghi nhận, đo đạc, quan trắc bằng máy trong các quá trình khảo sát ngoài thực địa, trên biển hay trong phòng thí nghiệm. Chúng tồn tại dưới dạng các giá trị số hoặc thông tin mô tả đặc tính của đối tượng nghiên cứu. Công cụ tối ưu để quản lý các dữ liệu thực là các hệ quản trị cơ...

  pdf15p meoconlaoca 26-06-2011 107 24   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển của tác giả Nguyễn Đình Hòe và Vũ Văn Hiếu gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu, trình bày đại cương về hệ thống, đại cương về tiếp cận hệ thống, công cụ tiếp cận hệ thống ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p lalala8 23-12-2015 67 15   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 2 Nghiên cứu môi trường bên ngoài thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: khái niệm môi trường kinh doanh, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh.

  pdf39p bad_12 04-07-2014 125 14   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển của tác giả Nguyễn Đình Hòe và Vũ Văn Hiếu trình bày nội dung chương 4 - Các hệ thống sản xuất. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf68p lalala8 23-12-2015 75 7   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p thangnamvoiva8 01-08-2016 43 6   Download

 • Bài viết trình bày sự phát triển của ngành nhân học sinh thái ở phương Tây và Việt Nam. Tác giả bài viết cho rằng, mặc dù dưới tên gọi khác nhau, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường của các học giả phương Tây và các học giả Việt Nam có khá nhiều nét tương đồng. Nhân học sinh thái có hai giai đoạn

  pdf14p thicrom300610 03-04-2018 20 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận giao tiếp trong kinh doanh: nghiên cứu môi trường văn hóa trung quốc', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc30p kimloan_mku 24-05-2011 710 212   Download

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tập 2) do GS.TSKH. Lê Huy Bá chủ biên biên soạn là tài liệu dành cho sinh viên ngành Môi trường, Sinh học và các ngành liên quan. Tập 2 gồm nội dung chương 20 đến chương 24. Phần 1 tập 2 gồm nội dung chương 20 đến chương 22: Chương 20 - Giới thiệu vài phương pháp nghiên cứu điều tra môi trường, Chương 21 - Một số mô hình toán trong nghiên cứu môi trường, Chương 22 - Ứng dụng một số phần mềm trong nghiên cứu môi trường đất.

  pdf201p talata_3 22-01-2015 452 203   Download

 • Nó ảnh hưởng không: to lắm - Nó là gì: rất đơn giản là những nhân tố ngoài tổ chức nhà quản trị không kiểm soát được nhưng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và kết quả của tổ chức - Loại nào? Dĩ nhiên là vĩ mô và vi mô rồi Chúng ta chú ý gì khác ở môi trường nào? Một điều là tính phức tạp của môi trường được đặc trưng bởi các yếu tố ảnh hưởng đến nổ lực của các tổ chức, phức tạp thì khó quyết định ok! Hai điều là tính năng...

  pdf11p truongdoan 09-11-2009 300 147   Download

 • Bất cứ một doanh nghiệp nào đều tham gia trong một môi trường và đều phụ thộc vào nó. Trong môi trường ấy có những điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng không hiếm những nguy cơ, thách thức. Vì vậy nghiên cứu môi trường kinh doanh nghiệp nhận thức được đâu là cơ hội, là điều kiện thuận lợi, đâu là thách đố, là nguy cơ, thuận lợi là chủ yếu hay nguy cơ là chủ yếu… Từ đó quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình....

  doc25p lytoethehe 19-04-2011 630 129   Download

 • Khoa học môi trường là ứng dụng các kiến thức khoa học cho các vấn đề môi trường. Sinh thái môi trường và một lĩnh vực trong khoa học môi trường Các nghiên cứu môi trường là nghiên cứu liên ngành, liên quan đến các nghiên cứu xã hội cũng như nghiên cứu khoa học. Tất cả kiến thức liên quan đến các vấn đề môi trường Thông tin môi trường liên quan đến mục tiêu, kiến thức được thông tin....

  pdf29p dacnac 04-09-2012 213 85   Download

 • Các hệ thống sản xuất - gọi tắt là các hệ sản xuất (HSX) - là một kiểu hệ thống sinh thái nhân văn đặc biệt, nơi mà con người sử dựng tài nguyên, năng lượng, thông qua hoạt động quản lý, tổ chức và khoa học công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội; kèm theo đó là quá trình gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. HSX là kiểu hệ thống mang tính nhân tạo vì sự can thiệp của con người là điều kiện cần và rất quan trọng....

  pdf68p songsongcuoc 04-06-2011 113 33   Download

 • Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống. Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính liên ngành cao, được dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên,...

  pdf120p denngudo 14-06-2012 97 32   Download

 • Metadata là một thuật ngữ thường được sử dụng thay cho cụm từ thông tin dữ liệu. Đây là một khái niệm hiện đại và khá mới mẻ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ sở dữ liệu ở nước ta. Một cách ngắn gọn nhất, Metadata được định nghĩa như là dữ liệu về dữ liệu, tức là sự mô tả các đặc trưng của dữ liệu được thu thập cho một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Từ đây ta có khái niệm về cơ sở thông tin dữ liệu (Metadatabase). Thông thường, các cơ sở thông tin dữ...

  pdf6p meoconlaoca 26-06-2011 106 20   Download

 • Nhìn chung, vấn đề thu thập, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu thường được triển khai thực hiện trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ. Mặc dù các chương trình nghiên cứu này luôn có sự tham gia của rất nhiều cơ quan nghiên cứu thuộc nhiều bộ, ngành khác nhau và của đông đảo các nhà khoa học, vấn đề quản lý các thông tin và dữ liệu theo một quy chế tập trung thường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những quốc gia chưa có được...

  pdf4p meoconlaoca 26-06-2011 101 19   Download

 • Báo cáo trình bày tình hình hiện tại môi trường xã hội & tự nhiên trong khu vực Nghiên cứu dự án HOUTRANS và nhằm nghiên cứu các biện pháp đối phó cần thiết với các tác động tiêu cực tiềm ẩn nếu phát sinh. Không chỉ các tác động tiêu cực, báo cáo cũng tập trung vào các tác động tích cực lên xã hội và môi trường bằng cách dự đoán trước những thay đổi xã hội có thể xảy ra.

  pdf71p tuanhung_vn 18-04-2015 49 13   Download

 • Bài viết này giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tiêu biểu về lĩnh vực môi trường tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó kết quả nghiên cứu về Công nghệ môi trường đóng vai trò trọng tâm. Bài viết được trình bày theo chuyên đề sau: Nghiên cứu quy trình công nghệ, chế tạo thiết bị và vật liệu môi trường, triển khai công nghệ và ứng dụng vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường, điều tra, đánh giá môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường.

  pdf13p lalala05 30-11-2015 54 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu môi trường
p_strCode=nghiencuumoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản