intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam

Chia sẻ: Bạch Đăng Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

124
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam có nội dung trình bày tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, các định chế tài chính ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH KHOA TÀI CHÍNH BÔ MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH (FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS) GV: NGÔ SỸ NAM THÁNG 02/2017
 2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH GV: NGÔ SỸ NAM 1. LỊCH GIẢNG CHI TIẾT 12 Số tiết phân bổ tối Tài liệu tham Buổi Nội dung giảng dạy lý thuyết Nội dung thực hành/bài tập thiểu khảo (bao gồm tự học) Giới thiệu môn học - Phân biệt ĐCTC nhận tiền gửi Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính và không nhận tiền gửi thông và các định chế tài chính qua BCTC 1. Quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế - Tính lợi nhuận/tỷ suất lợi 2. Cấu trúc của các thị trường tài chính (thị nhuận 1 trường sơ cấp, thứ cấp; thị trường tập trung, - Các định chế tài chính ở Việt 30 (1); (2); (3) thị trường phi tập trung) Nam hiện nay 3. Vấn đề thị trường hiệu quả, thông tin bất cân - Phân loại ĐCTC theo quy định xứng. của Hoa Kì và Việt Nam 4. Các thành phần của hệ thống tài chính Chương 2: Thị trường tiền tệ - Đấu thầu phát hành tín phiếu 1. Khái niệm thị trường tiền tệ trên thị trường sơ cấp 2. Các công cụ trên thị trường tiền tệ (đặc - Đấu thầu đơn giá, đa giá điểm, phương thức phát hành, giao dịch - Đấu thầu cạnh tranh lãi suất (1);(3) 2 trên thị trường thứ cấp) và đấu thầu không cạnh tranh 50 (5)_[Part 2] 3. Các thành phần trong thị trường tiền tệ lãi suất (đấu thầu khối lượng) - Giao dịch tín phiếu trên thị trường thứ cấp - Xác định i discount ; i invest 1 Kế hoạch giảng được xây dựng theo đề cương môn học được công bố. Đây là nội dung cơ bản sinh viên phải đạt được khi kết thúc học phần 2 Đề cương môn học sinh viên tải về tại địa chỉ: http://khoatc.buh.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-cao-dang-chinh-quy/de-cuong-mon-hoc/de-cuong-hoc-phan-thi-truong-tai- chinh-va-cac-3375.html 1
 3. - Xác định giá giao dịch lần 1, lần 2 trong hợp đồng Repo Chương 4: Thị trường trái phiếu - Giao dịch phát hành trái 1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại phiếu trên thị trường sơ cấp 2. Đấu thầu phát hành trái phiếu - Đấu thầu cạnh tranh lãi suất 3. Lợi suất trong đầu tư trái phiếu và không cạnh tranh lãi suất 4. Rủi ro trong đầu tư trái phiếu - Đấu thầu đơn giá/đa gia 5. Chứng khoán hóa - Giao dịch trái phiếu trên thị (1);(6) 3 trường thứ cấp 50 (5)_[Part 3] - Định giá phát hành/giao dịch trái phiếu (đối với trái phiếu chiết khấu, trái phiếu Coupon) - Yết giá trái phiếu trên thị trường thứ cấp Chương 5: Thị trường cổ phiếu - Đấu giá phát hành cổ phiếu 1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại - Xác định số tiền thanh toán, 2. Các sự kiện ảnh hưởng đến giá cổ phiếu số tiền cọc và số tiền thanh 3. Giao dịch cổ phiếu trên thị trường sơ toán bổsung cấp - Giao dịch cổ phiếu trên thị 4 4. Giao dịch cổ phiếu trên thị trường thứ trường thứ cấp (sinh viên 70 (1) (6) (7) cấp tham khảo thêm) - Xác định Book Value - Xác định tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư cổ phiếu Chương 3: Thị trường ngoại hối - Đọc hiểu các phương pháp 1. Khái niệm, đặc điểm yết tỷ giá 5 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá - Xác định tỷ giá chéo 40 (1) 3. Tỷ giá chéo - Xác định tỷ giá kì hạn 4. Tỷ giá kì hạn 6 Kiểm tra giữa kì 2
 4. Chương 6: Thị trường phái sinh - Định giá quyền tiên mãi 1. Khái niệm, đặc điểm - Công cụ phái sinh trên thị 2. Các công cụ phái sinh (hợp đồng kì hạn, trường chứng khoán Việt quyền chọn, hợp đồng tương lai, quyền Nam hiện nay 7 40 (1) (8) tiên mãi, chứng quyền…) 3. Hợp đồng tương lai chỉ số 4. Chứng quyền có đảm bảo (Cover Warrant) 8 Chương 7: Các định chế tài chính Sinh viên làm tiểu luận tìm hiểu Ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công về các định chế tài chính ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu Xác định NAV và NAV per Unit tư, công ty chứng khoán, các tổ chức hỗ trợ thị (quỹ đầu tư) trường 150 (1) 9 1. Các thức hình thành nguồn vốn và tài sản của các định chế này 2. Các nghiệp vụ kinh doanh chính 3. Đặc thù riêng của các tổ chức 2. TÀI LIỆU MÔN HỌC 3 1. Lê Thị Tuyết Hoa (2016),Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB KInh tế. Đây tài liệu sinh viên bắt buộc phải đọc trước khi lên lớp cũng như sử dụng để ôn tập, kiểm tra. 2. Frederic S. Mishkin & Stanley Eakins, Financial Markets and Institutions (Any Version) 3. Frederic S.Mishkin (2011) - Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính– NXB Đại học kinh tế quốc dân. 4. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Jones ,F. J. (2009). Foundations of financial markets and institutions. Prentice Hall. 5. Madura, J. (2014). Financial markets and institutions. Nelson Education. 6. CFA, Level 1 (2016), Curriculum BOOK 5 – Equity and Fix Income, CFA Institute (Basic) 7. CFA, Level 2 (2016), Curriculum BOOK 4 – Equity, CFA Institute (Advanced) 8. CFA, Level 1(2016), Curriculum BOOK 6 – Derivatives and altanative investments, CFA Institute (Basic) 9. Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến môn học 10. Silde bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính 3 Sinh viên chủ động chuẩn bị tài liệu hoặc liên hệ GV hỗ trợ 3
 5. 3. BÀI TẬP 1. Sinh viên thực hành các dạng bài tập GV cung cấp, cũng như tham khảo của các GV trong bộ môn và các nguồn khác. 2. Bài tập tham khảo Bài 1: Bài tập về đấu giá phát hành cổ phiếu Công ty CP XYZ dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, thông tin về đợt phát hành như sau: 1. Mục đích phát hành - Huy động vốn để đầu tư mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động. 2. Phương án phát hành - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng CP phát hành: 4.000.000 cổ phần Trong đó: chào bán riêng lẻ: 3.800.000 cổ phần theo hình thức đấu giá. Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 200.000 cổ phần, giá phát hành 12.000 đồng/CP 3. Quy định về đấu giá - Giá khởi điểm: 15.000 đồng/1 cổ phần (Mười lăm ngàn đồng/cổ phần) - Bước giá: 100 đồng - Bước khối lượng: 1.000 cổ phần - Số lượng tối thiểu: 1.000 cổ phần, số lượng tối đa: không hạn chế - Các quy định về đấu giá khác thực hiện theo quy định hiện hành 4. Thông tin các nhà đầu tư tham gia đấu thầu như sau: STT Nhà đầu tư Khối lượng Giá 1 A 1,151,000 19,000 2 B 215,000 20,300 3 C 352,000 19,700 4 D 1,553,000 19,500 5 E 451,000 20,100 6 F 756,000 20,500 7 G 178,350 21,000 4
 6. 8 H 1,000,000 19,900 9 I 234,000 21,050 Câu hỏi: 1. Xác định giá đấu thầu thành công, khối lượng mua thành công của từng nhà đầu tư? Giá trúng thầu bình quân? 2. Trường hợp nhà đầu tư B đấu giá thành công, hãy xác định số tiền mà nhà đầu tư này cần phải đóng thêm bao nhiêu tiền nữa để thực hiện mua cổ phần? 3. Xác định số tiền mà các nhà đầu tư phải nộp thêm? 4. Hãy xác định thặng dư vốn của công ty sau khi đợt phát hành kết thúc? (chỉ xét trên kết quả của các nhà đầu tư trúng thầu, không xét các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá) 5. Vốn điều lệ của công ty thay đổi như thế nào sau khi đợt phát hành kết thúc? 6. Giả sử khi trúng thầu nhà đầu tư được phép chuyển nhượng quyền mua CP đấu thầu thành công. Lúc này nhà đầu tư D quyết định chuyển nhượng 50% số cổ phần của mình, giá chuyển nhượng là 21.200 đồng/CP hãy xác định tỷ suất sinh lời cho khoản chuyển nhượng này biết nhà đầu tư vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại cho tổ chức phát hành? Trường hợp nhà đầu tư đã thanh toán cho tổ chức phát hành thì tỷ suất sinh lời lúc này là bao nhiêu? 7. Trường hợp ngoài 4 triệu CP phát hành trên, trong đợt phát hành này công ty còn phát hành 1.000.000 CP cho đối tác chiến lược với giá phát hành là giá đấu thầu thành công bình quân? Hãy tính lại các câu 2,3,4,5,6. 8. Giả sử một nhà đầu tư Z tham gia đấu thầu với khối lượng đặt mua là 10.000 CP với giá là 25.000 đồng/CP, biết rằng sau khi đấu giá thành công một số nhà đầu tư trúng thầu sẵn sàng bán lại với giá là 22.000 đồng/CP, là nhà đầu tư Z bạn sẽ làm gì? 9. Trường hợp ngân hàng đầu tư X đứng ra bao tiêu cho đợt phát hành này với bảo lãnh cam kết chắc chắn (dưới hình thức mua lại toàn bộ và phân phối), giá cam kết mà NHĐT mua của tổ chức phát hành là 20.000 đồng/CP hãy tính lợi nhuận NHĐT thu được trong đợt phát hành này trong trường hợp CP được phân phối dựa trên kết quả trúng thấu? Vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành sẽ thay đổi như thế nào sau đợt phát hành trên? 10. Trường hợp ngân hàng đầu tư X thực hiện bảo lãnh dự phòng cho đợt phát hành này, xác định số tiền mà NHĐT phải bỏ ra để mua số CP chưa phân phối hết? Vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành sẽ thay đổi như thế nào sau đợt phát hành trên? BÀI TẬP TRÁI PHIẾU Bài 1: Kho bạc Nhà nước thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đợt 132 năm 2016 như sau: - Mã trái phiếu: TD1621489 - Khối lượng trái phiếu gọi thầu: 1.000.000.000.000 đồng 5
 7. - Mệnh giá: 1,000,000 đồng - Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm - Lãi suất danh nghĩa: 5.2% - Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. - Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đa giá - Khung lãi suất do Bộ tài chính quy định là 6.0% (Lãi suất nhà đầu tư đặt tối đa 6%) - Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá. Thông tin về các nhà đầu tư tham gia đấu thầu cạnh tranh lãi suất như sau: STT NHÀ ĐẦU TƯ LS DỰ THẦU (%/năm) KHỐI LƯỢNG DỰ THẦU (Tỷ đồng) 1 A 5.10 200 2 B 5.20 130 3 C 5.25 400 4 D 5.25 500 5 E 5.70 250 Thông tin về các nhà đầu tư tham gia đấu thầu không cạnh tranh lãi suất như sau: STT NHÀ ĐẦU TƯ KL DỰ THẦU 1 X 90 2 Y 50 3 Z 80 TỔNG 220 Xác định: a) Kết quả đấu thầu của các nhà đầu tư (Khối lượng trúng thầu, lãi suất trúng thầu) b) Giá bán 1 trái phiếu của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành c) Số tiền mà các nhà đầu tư phải thanh toán cho tổ chức phát hàn d) Giả sử sau 3 năm kể từ thời điểm phát hành, nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trên thị trường, xác định giá bán lại của nhà đầu tư A trên giả sử lại suất thị trường của trái phiếu tại thời điểm đó là 6.8%/năm. e) Kết quả đấu thầu sẽ thay đổi như thế nào trong trường hợp phương thức xác định kết quả trúng thầu là đơn giá? (Trong trường hợp đấu thầu đơn giá, hãy xác định lại kết quả của câu a,b,c,d) 6
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Tên tiếng Anh: FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS Mã số môn học: FIN302; Trình độ đào tạo: Đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNH, ngày /01/2016 của Hiệu trưởng) 1. Thông tin chung về môn học Khối lượng kiến thức (số Chương trình đào tạo tín chỉ): 3 Tên chương trình Loại môn học  Lý thuyết: 2 Tài chính Bắt buộc  Thực hành/Thảo luận: 0.3 Ngân hàng Bắt buộc  Tiểu luận/ Bài tập: 0.7 Kế toán - Kiểm toán Bắt buộc  Kiến tập: Quản trị kinh doanh Tự chọn (ngành, chuyên ngành) Marketing Tự chọn (ngành, chuyên ngành) Luật kinh tế Bắt buộc Kinh tế quốc tế Bắt buộc Hệ thống thông tin DN Tự chọn (ngành, chuyên ngành) Thương mại điện tử Tự chọn (ngành, chuyên ngành) Tiếng Anh thương mại Bắt buộc 2. Điều kiện tham gia môn học Môn học trước  Lý thuyết tài chính tiền tệ, FIN301  Tài chính doanh nghiệp, FIN303  Sinh viên có kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ; kiến Các yêu cầu khác thức về lãi suất và giá trị tiền tệ theo thời gian.  Sinh viên có khả năng nghiên cứu tài liệu môn học bằng 1
 9. Tiếng Anh; có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Powerpoint) và tra cứu dữ liệu trên internet.  Sinh viên có thái độ chủ động, hợp tác và tôn trọng trong quá trình học tập. 3. Mô tả chung môn học Môn học này thuộc hệ thống kiến thức của chuyên ngành tài chính – ngân hàng, là môn học bắt buộc trước khi vào học các môn chuyên ngành. Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát về hệ thống tài chính, thị trường tài chính và các định chế tài chính, với các nội dung chính như: đặc điểm của các công cụ tài chính, cáchhức tổ chức, hoạt động của các thị trường tài chính và vai trò cũng như nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và một số tổ chức tài chính khác trong hệ thống tài chính. Trên cơ sở tích lũy các kiến thức nền tảng như trên, sinh viên hình thành, tích hợp các kỹ năng về nhận dạng đề, thu thập, phân tích thông tin và các vấn đề thực tế về thị trường tài chính và các định chế tài chính. Ngoài ra, sinh viên phát triển được tư duy phản biện, khả năng tự học, góp phần hình thành đặc thù đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực được đào tạo. 4. Tài liệu phục vụ môn học Jeff Madura, Financial Markets and Institutions, 9th edition, South Western, 2009. Đây là quyển sách được sử dụng giảng dạy ở nhiều trường có đào tạo về kinh tế, tài chính, hữu ích đối với sinh viên nghiên cứu các vấn đề về thị trường tài chính. Sách cung cấp một cái nhìn tổng quát về thị trường tài chính, các định chế tài chính, vai trò và tác động của các định chế tài chính và các công cụ tài chính, cập nhật những vấn đề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Quyển sách được diễn đạt dễ hiểu, dễ tiếp cận. Sinh viên có thể tham khảo sách qua mạng internet hoặc giảng viên phụ trách. Frederic S. Mishkin / Stanley G. Eakins, Financial Markets and Giáo trình Institutions, 7th edition, Pearson, 2012. chính Đây là quyển sách rất hữu ích đối với sinh viên nghiên cứu về thị trường tài chính. Sách cung cấp một khối lượng lớn kiến thức về các khái niệm trong thị trường tài chính, có đề cập đến nguyên nhân và tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Quyển sách được trình bày với từ ngữ và các ví dụ minh họa dễ hiểu, dễ tiếp cận. Sinh viên có thể tham khảo sách tại thư viện trường Đại học Ngân hàng, qua mạng internet hoặc giảng viên phụ trách. Bùi Kim Yến – TS. Nguyễn Minh Kiều, Thị trường tài chính, Nhà xuất bản thống kê, 2011. Đây là sách trình bày dễ hiểu, cơ bản và rõ ràng về thị trường tài chính bao gồm các công cụ tài chính, cách thức vận hành thị trường và một số các tổ chức tài chính. Sinh viên có thể tiếp cận sách tại thư viện 2
 10. trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, các nhà sách kinh tế. CFA Program Curriculum 2013, Level 1, Volume 5, Equity and Fixed Income, 2013 Đây là tài liệu thuộc chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế về phân tích tài chính. Tài liệu giúp sinh viên nghiên cứu về chức năng của hệ thống tài, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về cổ phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định. Giảng viên cung cấp tài liệu này hoặc sinh viên tự tìm qua mạng. Đào Lê Minh, Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, 2009. Đây là giáo trình giảng dạy cho chương trình đào tạo hành nghề Tài liệu chứng khoán tại Việt Nam, nội dung trình bày dễ hiểu, chi tiết về các tham khảo công cụ, các tổ chức tham gia, cách thức vận hành của thị trường chứng khác khoán. Sinh viên có thể tiếp cận sách qua các kênh: Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hệ thống văn bản pháp luật: Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản hướng dẫn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, http://www.sbv.gov.vn/ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, http://www.ssc.gov.vn/ Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, http://www.hsx.vn/ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, http://www.hnx.vn/ 5. Chuẩn đầu ra 5.1. Mô tả tổng quát Trình độ Các chuẩn đầu ra được phân bổ Ký hiệu Mô tả tổng quát năng lực cho môn Hiểu những nội 1.3.1 Hiểu biết và áp dụng các kiến dung cơ bản về hệ thống thức về tài chính, ngân hàng trong tài chính và thị trường nền kinh tế tài chính; hiểu được đặc 2.1.1 Nhận dạng và xác định một điểm của các công cụ vấn đề tài chính (dựa vào số liệu, trên thị trường tài chính; thông tin, hiện tượng để định hướng G1 giải thích các yếu tố tác 2 phương pháp giải quyết vấn đề) động đến giá cả của các công cụ tài chính. 2.1.3 Kỹ năng đánh giá và phân tích định tính vấn đề 2.4.8 Tư duy phản biện 4.1.4 Kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa 3
 11. Áp dụng những 1.3.1 Hiểu biết và áp dụng các kiến kiến thức về đặc điểm thức về tài chính, ngân hàng trong của công cụ tài chính, tỷ nền kinh tế giá, các chỉ tiêu tài 2.1.1 Nhận dạng và xác định một chính, tỷ suất sinh lời để vấn đề tài chính (dựa vào thông tin, giải quyết và tính toán hiện tượng để định hướng phương các bài tập về các công pháp giải quyết vấn đề) cụ tài chính. 2.1.3 Kỹ năng đánh giá và phân tích G2 3 định tính vấn đề 2.1.6 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2.3.1 Tư duy chỉnh thể/ logic 2.4.8 Tư duy phản biện 4.1.4 Kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa 4.1.2 Nhận thức được lợi ích của việc ứng dụng tri thức tài chính vào thực tiễn xã hội Hiểu được đặc 1.3.1 Hiểu biết và áp dụng các kiến điểm, vai trò và các thức về tài chính, ngân hàng trong nghiệp vụ cơ bản của nền kinh tế các định chế tài chính 2.1.1 Nhận dạng và xác định một Tổ chức và làm vấn đề tài chính (dựa vào số liệu, việc nhóm để thực hiện thông tin, hiện tượng để định hướng tìm hiểu hoạt động của phương pháp giải quyết vấn đề) các định chế tài chính 2.1.3 Kỹ năng đánh giá và phân tích Làm báo cáo và định tính vấn đề thuyết trình nhóm về 2.1.6 Kỹ năng giải quyết vấn đề hoạt động của các định chế tài chính. 2.2.2 Tìm kiếm và tổng hợp tài liệu G3 3 2.2.6 Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 2.4.1 Tự tin 2.4.2 Tư duy sáng tạo 2.4.3 Tư duy phản biện 2.4.5 Kĩ năng học và tự học 2.4.6 Kĩ năng sử dụng máy tính 2.5.1 Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy) 2.5.4 Kỹ năng tổ chức và sắp xếp 4
 12. công việc 3.1.1 Hình thành nhóm làm việc hiệu quả 3.1.2 Vận hành nhóm 3.2.2 Cấu trúc giao tiếp (cách lập luận, sắp xếp ý tưởng) 3.2.3 Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 3.2.4 Kỹ năng giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông 3.2.5 Kỹ năng thuyết trình 4.1.3 Kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa 4.1.4 Các vấn đề thời sự 5.2. Mô tả cụ thể Ký hiệu Mô tả chuẩn đầu ra Diễn đạt, chỉ ra và giải thích được khái niệm của hệ thống tài chính, G1.1 vai trò của thị trường tài chính và các thành phần của hệ thống tài chính. Thảo luận về cấu trúc của thị trường tài chính; thảo luận sự khác G1.2 nhau giữa các công cụ tài chính nợ, vốn và công cụ phái sinh; thảo luận sự khác nhau giữa trung gian tài chính và các định chế tài chính khác. Phân loại, thảo luận và giải thích về khái niệm, đặc điểm, lợi nhuận và rủi ro của các công cụ tài chính trên thị trường tài chính ở góc độ nhà G1.3 phát hành và nhà đầu tư; nhận diện về đặc điểm và giải thích sự khác nhau giữa các công cụ trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Thảo luận và khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tín phiếu G1.4 kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ đầu tư. Thực hiện bài tập về nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc và chiết G2.1 khấu giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ. Tính toán tỷ suất sinh lời khi đầu tư vào các công cụ trên thị trường G2.2 tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu. Tính toán tỷ giá chéo, tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn trên thị G2.3 trường ngoại hối. Tính toán một số chỉ tiêu tài chính của cổ phiếu như giá trị sổ sách, G2.4 thu nhập mỗi cổ phần và cổ tức. 5
 13. Tính toán giá của quyền mua trước cổ phần và giải thích về lời lỗ G2.5 của các vị thế mua và bán trong hợp đồng quyền chọn; tính toán giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đầu tư. G2.6 Vận dụng kiến thức về các công cụ tài chính trong thực tế thực tế Phác thảo, thao tác, lên kế hoạch và thực hiện công việc nhóm về đặc điểm, hoạt động và cơ cấu tài sản nợ / có của ngân hàng thương mại, G3.1 công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư. Thực hiện công việc theo yêu cầu. G3.2 Làm báo cáo về công việc theo yêu cầu. Chuẩn bị kịch bản và phân công công việc để việc thuyết trình đạt G3.3 được hiệu quả cao nhất. Nộp và thuyết trình bài báo cáo cho giảng viên. G3.4 Đánh giá về yêu cầu nghề nghiệp tại các định chế tài chính 6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết Thời Chuẩn đầu Minh Nội dung lượng ra môn học chứng (tiết) đánh giá PHẦN 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH G1.1, G1.2, A1.1, 1.1. Tổng quan về hệ thống tài chính G1.3 A2.1, A3.1 1.1.1. Khái niệm hệ thống tài chính và sự luân chuyển vốn trong hệ thống tài chính 1.1.2. Chức năng của hệ thống tài chính 1.1.3. Các thành phần của hệ thống tài chính 1.2. Thị trường tài chính 1.2.1. Khái niệm và vai trò của thị trường tài 5 chính 1.2.2. Cấu trúc của thị trường tài chính 1.2.3. Các chủ thể tham gia trên thị trường tài chính 1.2.4. Vấn đề thông tin bất cân xứng trên thị trường tài chính 1.2.5. Thị trường tài chính hiệu quả 1.3. Tài sản tài chính 6
 14. 1.4. Các định chế tài chính 1.4.1. Khái niệm và đặc điểm của các định chế tài chính 1.4.2. Vai trò của các định chế tài chính 1.4.3. Phân loại các định chế tài chính 1.4.4. Mô hình hoạt động của các định chế tài chính 1.5. Cơ sở hạ tầng tài chính PHẦN 2: CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ G1.3, G1.4, 2.1. Khái niệm và phân loại thị trường tiền G2.1, G2.2 A1.1, tệ A2.1, 2.2. Các công cụ trên thị trường tiền tệ A3.1 2. 2.1. Tín phiếu kho bạc 2. 2.2. Chứng chỉ tiền gửi 2. 2.3. Thương phiếu 2.2.4. Chấp nhận của ngân hàng 2.2.5. Hợp đồng mua lại 2.2.6. Eurodollar 6 2.3. Chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ 2.3.1. Ngân hàng trung ương 2.3.2. Ngân hàng thương mại 2.3.3. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng 2.3.4. Các tổ chức phi tài chính 2.3.5. Nhà môi giới 2.3.6. Cá nhân, hộ gia đình 2.4. Giao dịch trên thị trường tiền tệ 2.4.1. Giao dịch trên thị trường sơ cấp 2.4.2. Giao dịch trên thị trường thứ cấp 7
 15. CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI G1.4, G2.3 A1.1, 3.1. Khái niệm và các chủ thể tham gia thị A2.1, trường A3.1 3.1.1. Khái niệm 3.1.2. Các chủ thể tham gia 3.2. Tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá 3.2.1. Khái niệm tỷ giá và hai đồng tiền cấu 5 thành tỷ giá 3.2.2. Giới thiệu tên đơn vị tiền tệ 3.2.3. Các phương pháp yết tỷ giá 3.2.4. Các loại tỷ giá 3.2.5. Tỷ giá chéo 3.3. Một số nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU G1.3, G1.4, A1.1, G2.2 A2.1, 4.1. Khái niệm và các yếu tố của trái phiếu A3.1 4.2. Phân loại trái phiếu 4.3. Chủ thể tham gia thị trường trái phiếu 4.4. Lợi suất và rủi ro trong đầu tư trái 5 phiếu 4.5. Giao dịch trái phiếu 4.5.1. Giao dịch trên thị trường sơ cấp 4.5.2. Giao dịch trên thị trường thứ cấp CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU G1.3, G1.4, A1.1, 5.1. Tổng quan về cổ phiếu G2.2, G2.4 A2.1, A3.1 5.1.1. Khái niệm 5.1.2. Đặc điểm 5.1.3. Phân loại 5.1.4. Các loại giá trị của cổ phiếu thường 7 5.1.5. Lợi suất và rủi ro trong đầu tư cổ phiếu 5.2. Chủ thể tham gia thị trường cổ phiếu 5.3. Giao dịch cổ phiếu 5.3.1. Giao dịch sơ cấp cổ phiếu 5.3.2. Giao dịch thứ cấp cổ phiếu 8
 16. CHƯƠNG 6: CÁC THỊ TRƯỜNG CÔNG G1.3, G1.4, A1.1, CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH G2.5, G2.6 A2.1, 6.1. Khái niệm và vai trò của công cụ tài A3.1 chính phái sinh 5 6.2. Chủ thể tham gia 6.3. Các loại công cụ tài chính phái sinh 6.4. Giới thiệu một số thị trường giao dịch các công cụ tài chính phái sinh trên thế giới PHẦN 3: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 7: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH G3.1, G3.2, A1.1, 7.1. Ngân hàng thương mại G3.3, G3.4 A1.2, A3.1 7.1.1. Khái niệm 7.1.2. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 7.2. Ngân hàng đầu tư 7.2.1. Khái niệm 7.2.2 Các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư 7.3. Công ty bảo hiểm 7.3.1. Tổng quan về bảo hiểm 7.3.2. Các nguyên tắc của bảo hiểm 7.3.3. Các loại hình bảo hiểm 7.3.4. Các nghiệp vụ cơ bản của công ty bảo 12 hiểm 7.4. Quỹ đầu tư 7.4.1. Khái niệm, vai trò của quỹ đầu tư 7.4.2. Các loại hình quỹ đầu tư 7.4.3. Cơ cấu tổ chức quỹ đầu tư 7.4.4. Các nghiệp vụ cơ bản của quỹ đầu tư 7.4.5. Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư 7.5. Giới thiệu các định chế tài chính khác 7.5.1. Công ty tài chính 7.5.2. Công ty quản lý quỹ 7.5.3. Công ty chứng khoán 9
 17. 7. Phương thức đánh giá môn học Thành phần Tỷ lệ Phương thức đánh giá Chuẩn đầu ra môn học đánh giá (%) A1.1 Tham gia thảo luận, phát biểu G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, ý kiến, làm bài tập trên lớp, phản G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, 10 A1. Đánh giá biện bài tập nhóm G2.5, G2.6 quá trình A1.2 Sản phẩm làm việc nhóm (hồ G3.1, G3.2, G3.3, G3.4 20 sơ làm việc nhóm, thuyết trình) G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, A2. Đánh giá A2.1 Kiểm tra trắc nghiệm G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, 10 giữa kỳ G2.5, G2.6 G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, A3. Đánh giá G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, A3.1 Thi kết thúc học phần 60 cuối kỳ G2.5, G3.1, G3.2, G3.3, G3.4 8. Quy định chung cho môn học Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học theo quy định của nhà trường. Trường hợp nghỉ học vì lý do bất khả kháng phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. Sinh viên phải đọc trước tài liệu, chuẩn bị kiến thức trước mỗi buổi học theo yêu cầu của giảng viên. Trong giờ thảo luận và bài tập nhóm, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia, khuyến khích khả năng trình bày, phản biện và tự học. Các vấn đề liên quan đến cấm thi, chấm bài, phúc khảo, bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chuyển điểm, kỷ luật thi cử được thực hiện theo quy định của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. 9. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Đầu Tư Tài Chính/ Khoa Tài Chính. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA 10
 18. KHOA TÀI CHÍNH - BỘ MÔN ĐẦU TƯ 06/05/2018 TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH • PHẦN I FINANCIAL MARKETS & NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH. INSTITUTION (THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH) • PHẦN II CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thời lượng môn học: 45 tiết Giảng viên: Ngô Sỹ Nam • PHẦN III Bộ môn đầu tư tài chính – Khoa Tài Chính CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 2 1 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Chương 1 : Hệ thống tài chính • Chương 1 : Hệ thống tài chính Chương 2 : Thị trường tiền tệ • Chương 2 : Thị trường tiền tệ Chương 3 : Thị trường ngoại hối • Chương 3 : Thị trường ngoại hối Chương 4 : Thị trường trái phiếu • Chương 4 : Thị trường trái phiếu Chương 5 : Thị trường cổ phiếu • Chương 5 : Thị trường cổ phiếu Chương 6 : Thị trường các công cụ phái sinh Chương 7 : CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH • Chương 6 : Thị trường các công cụ phái sinh • Ngân hàng trung gian • Chương 7 : Ngân hàng trung gian • Chương 8 : Công ty bảo hiểm • Công ty bảo hiểm • Chương 9 : Quỹ đầu tư • Quỹ đầu tư • Chương 10 : Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính • Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính • Chương 11 : Các tổ chức cung cấp dịch vụ & hỗ trợ giao 3 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ & hỗ trợ giao dịch chứng 4 dịch chứng khoán khoán PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU THAM KHẢO ❖Quá trình tham gia lớp học: 40% Sách và giáo trình • Frederic S. Mishkin & Stanley Eakins, Financial - Kiểm tra học trình: 20% Markets and Institutions (Any Version) • Frederic S.Mishkin - Tiền tệ ngân hàng và thị trường - Bài tập nhóm và thuyết trình: 20% tài chính (2011) – NXB Đại học kinh tế quốc dân. • Bùi Kim Yến – Nguyễn Minh Kiều (2013), Thị - Chuyên cần và bài tập trên lớp, xây dựng bài : điểm trường tài chính & Các định chế tài chính, – NXB cộng Tài Chính • Lê Thị Tuyết Hoa và cộng sự (2016), Giáo trình thị ❖Bài kiểm tra cuối kỳ : 60% trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế. - Đề thi từ Ngân hàng câu hỏi thi • Giáo trình CFA (all level) - Trắc nghiệm + Tự luận (Câu hỏi ngắn + Bài tập) 5 • Handout bài giảng 6 • Và các tài liệu khác. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 1
 19. KHOA TÀI CHÍNH - BỘ MÔN ĐẦU TƯ 06/05/2018 TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Các đề tài thuyết trình Văn bản luật (Lưu ý cập nhật văn bản hiệu lực tại thời điểm hiện hành) • Luật các tổ chức tín dụng (có sửa đổi) năm 2010 1. Hệ thống ngân hàng trung gian (buổi 8) • Luật các công cụ chuyển nhượng 2005 • Pháp lệnh ngoại hối 2. Công ty bảo hiểm (buổi 8) • Luật chứng khoán 2007 và sửa đổi bổ sung 2010 • Nghị định 58 - Hướng dẫn chi tiết thi hành luật chứng khoán 3. Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ ( buổi 8) • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 58 4. Công ty tài chính (buổi 9) • Luật kinh doanh bảo hiểm và nghị định 48 hướng dẫn thi hành luật kinh doanh BH 5. Công ty cho thuê tài chính ( buổi 9) • Chuẩn mực kế toán về cho thuê tài chính • Nghị định hướng dẫn về công ty tài chính (có sửa đổi) 6. Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, • Nghị định hướng dẫn về công ty cho thuê tài chính (có sửa đổi) Trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ chứng • Nghị định hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ • Quy chế Bảo hiểm tiền gửi khoán. (không thuyết trình – chỉ nộp bài word) • Quy chế đấu thầu tín phiếu tại NHNN 7 7. Đề tài SV đề xuất có liên quan đến môn học 8 • ... Yêu cầu bài thuyết trình Yêu cầu đối với bài thuyết trình Một số yêu cầu khác: • Dung lượng: 20 – 25 trang (nội dung chính) • Đánh tên các thành viên nhóm theo thứ tự ABC • Kiểu chữ : Times New Roman - File Word • Có tên lớp trên bìa tiểu luận • Cỡ chữ: 13 • Line spacing: 1.3 – 1.5 • Bầu nhóm trưởng và địa chỉ mail, điện thoại của nhóm. • Các phần phụ gồm: Nhận xét của giảng viên, Mở đầu • Họp nhóm sau khi hoàn thành nhằm đánh giá mức độ Danh mục các chữ viết tắt, Danh mục bảng – biểu – hình, hoàn thành công việc. Căn cứ vào bảng đánh giá của Mục lục, Bảng phân công công việc và đánh giá hoàn nhóm (tối thiểu 3 cấp) giảng viên phân bổ điểm thuyết thành công việc của nhóm, Kết luận, Danh mục tài liệu trình cho các thành viên trong nhóm. Điểm được cho là tham khảo và các phụ lục (nếu có) điểm trung bình của các thành viên trong nhóm. • Nộp file word cho giảng viên qua email • Nhóm tham gia phản biện các đề tài còn lại bằng hình namns@buh.edu.vn trước ít nhất 03 ngày trước ngày thức đặt câu hỏi. (Nhóm thuyết trình và nhóm phản biện thuyết trình. Nộp file giấy và file power point vào ngày 9 nộp lại câu hỏi và câu trả lời cho GV qua email. Chậm10 thuyết trình (đóng thành 1 quyển) nhất 1 ngày sau buồi thuyết trình) MỘT SỐ LƯU Ý Một số yêu cầu khác: 1. QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TN, BÁO Email cho GV phải đảm bảo một số thông tin sau: CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP + Lớp HP_Tên SV_Nội dung gửi mail (ví dụ: D03_Nguyễn văn A_Thắc mắc bài tập) + Thông tin người gửi mail: email + điện thoại 2. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO Khuyến khích các bạn trao đổi trực tiếp trên lớp 3. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ GV sẽ phản hồi email nếu được gửi theo đúng yêu cầu BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11 12 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 2
 20. KHOA TÀI CHÍNH - BỘ MÔN ĐẦU TƯ 06/05/2018 TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN TRÊN LỚP 1. CỔ PHIẾU ESOP – VAI TRÒ ĐỐ VỚI DOANH NGHIỆP 2. CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO (HSX – 2017) 3. SẢN PHẨM PHÁI SINH CHỈ SỐ (HNX -2017) 4. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 5. FINTECH VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TTTC VÀ ĐCTC 13 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2