intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
377
lượt xem
28
download

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Mở đầu - Chế Ngọc Hà

31/5/2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG<br /> KHOA TOÁN THỐNG KÊ<br /> Bộ môn Toán Kinh Tế<br /> <br /> THỐNG KÊ TRONG<br /> KINH DOANH & KINH TẾ<br /> Mã môn học: C01136<br /> Biên soạn: Chế Ngọc Hà<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> • Kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức và khái<br /> <br /> niệm cơ bản nhất của thống kê trong kinh doanh và<br /> kinh tế. Nội dung chủ yếu của môn học bao gồm: Thu<br /> thập, trình bày và tóm tắt dữ liệu & Ước lượng tham<br /> số, kiểm định tham số và phi tham số.<br /> • Kỹ năng tác nghiệp: Vận dụng kiến thức thống kê để<br /> <br /> giải quyết một số bài toán thực tế trong kinh doanh và<br /> kinh tế.<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> • Yêu cầu về tư duy: Có tư duy lô-gic, lập luận chặt chẽ.<br /> <br /> Có khả năng vận dụng kiến thức Toán học phục vụ cho<br /> chuyên ngành đang theo học.<br /> • Thái độ và hành vi: Môn học giúp sinh viên có hiểu<br /> biết ban đầu về Thống kê cũng như nhận biết được vai<br /> trò của Toán học nói chung trong nhiều lĩnh vực khoa<br /> học và đời sống. Từ đó hình thành nên sự yêu thích<br /> khoa học, có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập.<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> Chương 1: Khái niệm tổng quát<br /> Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu<br /> <br /> Chương 3: Tóm tắt dữ liệu<br /> Chương 4: Xác suất của biến cố<br /> Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng<br /> Chương 6: Ước lượng tham số<br /> Chương 7: Kiểm định tham số<br /> <br /> Chương 8: Kiểm định phi tham số<br /> Chương 9: Tương quan & hồi quy hai biến<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> 5<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP<br />  Giáo trình chính:<br /> <br /> [1] Statistics for Business and Economics, by Anderson,<br /> Sweeney, and William, South-Western Cengage Learning<br /> (11th Edition) 2010.<br />  Tài liệu tham khảo chính:<br /> <br /> [2] Gerald Keller, Statistics for Management and<br /> Economics, 9th edition, South-Western Cengage Learning.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2