intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Phát triển bền vững

Chia sẻ: Bùi Dương Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
929
lượt xem
384
download

Bài thuyết trình: Phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, là quy luật chung của mọi thời đại, mọi quốc gia, là mục tiêu trung tâm của mọi chính phủ, là trách nhiệm chính trị của các quốc gia . Phát triển bao gồm nhiều thành tố khác nhau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, văn hoá và không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Phát triển bền vững

 1. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 2. CHÚNG TA ĐƯỢC LỢI GÌ ?
 3. • Phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, là quy luật chung của mọi thời đại, mọi quốc gia, là mục tiêu trung tâm của mọi chính phủ, là trách nhiệm chính trị của các quốc gia . Phát triển bao gồm nhiều thành tố khác nhau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, văn hoá và không gian.
 4. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 5. • Theo Uỷ ban Môi trường và Phát triển thế giới (World Commission and Environment and Development, WCED) thì “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai”. • PTBV còn bao hàm cả khía cạnh phát triển trong sự quản lý tốt các xung đột môi trường. • PTBV không chỉ là cách phát triển có tính đến chi phí môi trường, mà thực ra là một lối sống mới. • Sự bền vững trong cuộc sống của môt dân tộc phụ thuộc vào việc hoà hợp với các dân tộc khác và với thế giới tự nhiên. Do đó, nhân loại không thể bòn rút được gì hơn ngoài khả năng thiên nhiên có thể cung cấp, và cần phải áp dụng một kiểu sống mới trong giới hạn của thiên nhiên cho phép.
 6. • Viện quốc tế về môi trường và phát triển (Inter national Institue for Environmental and Development – IIED), cho rằng, PTBV bao gồm 3 hệ thống phụ thuộc lẫn nhau
 7. Các nguyên tắc của phát triển bền vững • Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) trong tác phẩm “Hãy cứu lấy trái đất - chiến lược cho một cuộc sống bền vững”, 1991 đã nêu ra 9 nguyên tắc của một xã hội bền vững – Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng – Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người – Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất – Hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm các nguồn tài nguyên không tái tạo – Giữ vững trong khả năng chịu đựng được của Trái đất – Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân – Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình – Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ – Xây dựng khối liên minh toàn cầu.
 8. Các chỉ số đơn giản về phát triển bền vững • Chỉ số phát triển nhân văn HDI (Human Development Index) • Chỉ số bình đẳng thu nhập (hệ số Gini) • chỉ thị phát triển có xét đến vấn đề giới GDI (Gender Development Indicator) • Tiêu chí về giáo dục đào tạo • Tiêu chí về dịch vụ y tế xã hội • Tiêu chí về hoạt động văn hóa
 9. Các chỉ số đơn giản về phát triển bền vững • Chỉ thị kinh tế có hiệu chỉnh về ô nhiễm PAEI (Pollution Adjusted Economy Indicator) • Chỉ thị về vốn thiên nhiên NCI (Natural Capital Indicator) • Tính đàn hồi của môi trường EE (Environmental Elasticity) • Hình thái môi trường
 10. Hành động vì sự bền vững toàn cầu Về Kinh tế Về Xã hội Về tài nguyên và môi trường
 11. Về Kinh tế • Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế: - Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trên cơ sở nâng cao không ngừng tính hiệu quả, hàm lượng khoa học-công nghệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường. - Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hướng sạch hơn và thân thiện với môi trường. - Thực hiện quá trình "công nghiệp hoá sạch". - Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Ngành nghề kinh tế VN - Phát triển bền vững vùng và xây dựng các cộng đồng địa phương phát triển bền vững.
 12. Về Môi trường • Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. • Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của HST
 13. • Bảo vệ tầng ozon • Kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính
 14. • Bảo vệ đa dạng sinh học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản