intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Trọng tài thương mại

Chia sẻ: Bùi Lan Anh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:62

1
390
lượt xem
73
download

Bài thuyết trình Trọng tài thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Trọng tài thương mại giới thiệu những nội dung chính: sơ lược và tổ chức trọng tài thương mại, nguyên tắc và điều kiện trọng tài, thủ tục và hình thức giải quyết tranh chấp, vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phán quyết trọng tài, thi hành và hủy bỏ phán quyết, bài tập tình huống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Trọng tài thương mại

 1. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Giảng viên: Trần Huỳnh Thanh Nghị
 2. THÀNH VIÊN NHÓM 6 1 Bùi Lan Anh 2 Đồng Yên Thư 3 Lý Uyển Vân 4 Hồ Thị Yến Vy
 3. Sơ lược và tổ chức Nguyên tắc và điều k iện 1 trọng tài thương mại trọng tài 2 Thủ tục và hình 3 NỘI DUNG Vấn đề áp dụng biện thức giải quyết 4 pháp khẩn cấp tạm thời tranh chấp Phán quyết trọng tài, thi 5 hành và huỷ 6 bỏ phán Bài tập tình huống quyết
 4. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN “TRỌNG TÀI” TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP v Ở Việt Nam, trọng tài đã xuất hiện từ thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa vào những năm đầu của thập kỷ 60 của thế kỷ XX dưới tên gọi là “trọng tài kinh tế”. v Hiện nay ở Việt Nam có 7 trung tâm trọng tài kinh tế đang hoạt động (ACIAC, VIAC, HCMCAC, HCAC, CCAC, PIAC. VID.ARCE).
 5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP v Trọng tài: là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Trong đó, các bên tham gia tranh chấp thống nhất tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ do một hoặc một số người (Trọng tài viên, Ủy ban trọng tài) giải quyết và quyết định của một hoặc một số người đó (phán quyết) có tính chất bắt buộc thực hiện. v Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.
 6. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Việc tự do lựa chọn trọng tài viên Thời gian nhanh chóng, thủ tục linh hoạt Những ưu điểm nổi bật của phương Tính bảo mật thức trọng tài Kiểm soát được việc cung cấp chứng cứ của mình Nhân danh ý chí của các bên, không nhân danh quyền lực tư pháp của nhà nước
 7. CÁC HÌNH THỨC TRỌNG TÀI Trọng tài vụ việc Trọng tài thường trực v Được các bên tranh chấp v Liên tục tồn tại để giải lập ra để giải quyết 1 tranh quyết tranh chấp, có cơ cấu chấp cụ thể. Giải thể khi tổ chức chặt chẽ, có trụ sở Khái niệm giải quyết xong tranh chấp cố định. v Các bên không bị giới hạn v Có danh sách trọng tài viên bởi bất kỳ 1 danh sách cụ thể trọng tài viên nào
 8. CÁC HÌNH THỨC TRỌNG TÀI Trọng tài vụ việc Trọng tài thường trực v Quyền tự định đoạt của v Các quy tắc tố tụng của các bên là rất lớn. các tổ chức trọng tài v Thủ tục giải quyết của thường quy định rất chi Trọng tài vụ việc hoàn tiết Ưu điểm toàn do các bên tự thỏa v Hầu hết các tổ chức trọng thuận tài đều có những chuyên v Chi phí thấp và thời gian gia được đào tạo tốt để hỗ giải quyết nhanh trợ quá trình trọng tài.
 9. CÁC HÌNH THỨC TRỌNG TÀI Trọng tài vụ việc Trọng tài thường trực v Phải phụ thuộc hoàn v Tốn kém nhiều chi phí toàn vào thiện chí của v Quá trình tố tụng bị kéo Nhược các bên dài mà Hội đồng Trọng tài v Không có tổ chức nào các các bên bắt buộc phải điểm giám sát việc tiến hành tuân thủ trọng tài và giám sát các Trọng tài viên
 10. TỔ CHỨC CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Trọng tài thương mại được tổ chức dưới hình thức trung tâm trọng
 11. TỔ CHỨC CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở Điều kiên tiêu lên chuẩn của trọng tài viên Chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, không có bằng đại học
 12. TỔ CHỨC CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Trường hợp không được làm trọng tài viên: v Thẩm phán v Kiểm sát viên v Điều tra viên v Chấp hành viên v Công chức thuộc Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án v Người đang là bị can, bị cáo v Người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích.
 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN
 14. THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI Trung tâm Bộ trưởng Bộ trọng tài Tư pháp 30 ngày Cấp giấy phép thành Đăng ký lập Trung tâm trọng tài 30 ngày hoạt động Từ chối và phê chuẩn điều lệ tại sở Tư của Trung tâm trọng tài pháp 15 ngày Đăng báo trong 3 số 30 ngày Giấy phép đăng liên tiếp ký hoạt động
 15. TRUNG TÂM TRỌNG TÀI BAN ĐIỀU HÀNH Phó chủ tịch Chủ tịch Tổng thư ký (nếu có)
 16. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP CỦA TTTM Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại Tranh chấp giữa các bên được pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài
 17. CÁC NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác Phán quyết trọng tài là chung thẩm
 18. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP v Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp v Tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn
 19. ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP eo quy định tại Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010: 3 2 1 Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân Tranhi chấp đdứtchoạti động,t bịằng Trọng tàii nếể, cácpbênất, sápả phả chấm ượ giả quyế b phá sản, giả th u hợ nh có tho chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có nhthuậchia, ng tài. Thỏchuyển đổing tàithức tể được lthp trước n ập, n trọ tách hoặc a thuận trọ hình có th ổ chức, ậ ỏa thuậ hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp trọhoặc sau n cóxảệu lực đối vấp, ổ ướức tiếp nhc văn bản. và ng tài vẫ khi hi y ra tranh ch ới t d ch i hình thứ ận quyền luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 20. THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI Được xác lập dưới hình Thoả thuận trọng tài thức điều khoản trọng tài phải được xác lập trong hợp đồng hoặc dưới dạng văn bản dưới hình thức thỏa thuận riêng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản